Skip to content

This cache has been archived.

belgis: Laiks slegt! Paldies visiem, kas mekleja!

More
<

Divas baznicas(Maza Golgata#4)

A cache by Belgis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/13/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

MAZA GOLGATA #4 Slepnu serijas Maza Golgata ceturtais slepnis- Rigas sveta pravieša un Priekšteca Jana baznica/Rigas Kazanas Dievmates pareizticigo baznica. Slepni atradisiet ciparu-pierakstiet to, ja velaties savakt Mazas Golgatas Mystey slepni. This is fourth cache of series of church caches in area called Maza Golgata. Cache is nano size so there is NO PENCIL inside. In cache you will find a number-write it down if you want to get Maza Golgata Mystery cache.

Slepnis ir nano izmera un taja NAV ZIMULA. Pec tam nolieciet slepni TAJA PAŠA VIETA. Veiksmi meklejumos! Place it back in its original place after logging! Good luck! Abas baznicas atrodas~30m viena no otras. Both churches are situated some 30m from each other. Rigas sveta Pravieša un Priekšteca Jana baznica atrodas Latgales priekšpilseta Liela Kalna iela 21. Aiz lieliskas baznicas ekas atrodas vecaka Rigas kapseta, tauta saukta „Ivanovskaja. XVIII gadsimta pirmaja puse šai teritorijai tiek pievienoti smilšu kapu gabali un sakas divu pareizticigo kapsetu ierikošana: vecticibnieku un Visu sveto(nosaukta šeit 1774. gada uzbuvetas kapelas, bet 1815. gada uzbuvetas Visu Sveto koka baznicas varda), kuras pierakstitas pie Dievmates Pasludinašanas (Nikolaja) baznicas. Šeit notika tik intensivi apbedijumi, ka pec pusgadsimta praktiski vairs nebija brivu vietu. Sv. Sinode ar savu 1851. gada 28. julija ukazu atlauj Visu Sveto baznicu parverst par draudzes baznicu un dibinat pie tas patstavigu draudzi, un tiek noteiktas jaunas draudzes teritorijas robežas. Apbedijumi šajas kapsetas notika tik intensivi, ka Ivana kapseta, paliga Visu Sveto baznicai 1866. gada tiek uzcelta koka kapela, kuru iesveta par godu svetajam pravietim un Priekštecim Janim. Aptuveni 1898. gada sakas mura baznicas celtnieciba. Diemžel vietas un pamatakmens iesvetišanas laiks patreiz nav zinams. Nav izdevies uzzinat projekta autora uzvardu. Iespejams, ka tas bijis arhitekts A. Edelsons, pec kura rasejumiem 1893. gada tika celtas baznicas paligekas pie Ivana kapsetas. Dažadu iemeslu del baznicas celtnieciba aizkavejas un norisinas laika posma no 1911. lidz 1926. gadam. Lidzeklus tas celtniecibai deva porcelana fabrikas ipašnieks Kuznecovs. Katedrali grezno Rigas makslinieka J.Rikovska freska “Sveta trisvieniba”. Tiek uzskatits, ka jaunas mura baznicas iesvetišana notikusi 1929. gada rudeni, ne agrak ka septembra vidu. Zinams ari tas, ka tas arejais izskats ari toreiz bija tads pats ka šodien. Veca koka baznica pec jaunas baznicas iesvetišanas tika aizslegta un pamazam saka bojaties. Padomju gados baznicai izdevas izvairities no slegšanas, lai ari brivi darboties nelava. 1995.-96. gada tiek atrestaureti un apzeltiti desmit ikonu ramji, pilniba nomainita un restaureta grida, pabeigta zvanu torna apdare. (ENG) This Orthodox church was started to built in 1898, but actual building happened from 1911-1926. Rigas Kazanas Dievmates pareizticigo baznica. (Sveta Antonija katolu baznica) 1814. gada Maskavas forštate Katolu iela tika uzcelta maza koka baznicina Visu Sveto varda. Baznica tika uzcelta par ziedojumu naudu un bija paredzeta ka kapsetas baznica, jo to uzcela kapsetas teritorija. Bet draudze atri auga un jau pec 30 gadiem baznica nespeja uznemt visus dievludzejus. Baznicu nojauca un tas vieta uzcela jaunu, ari koka. 19. gadsimta 80. gados ari ši baznicina izradijas par mazu augošajai draudzei. Tad tika nolemts parnest šo baznicu uz Jana kapiem, kas ir Kalna iela, bet vecaja vieta uzcelt jaunu, lielu baznicu. Darbus vadija arhitekts Janis Fridrihs Baumanis, un sarkano kiegelu baznica speja uznemt lidz 2000 cilvekiem. Ta stav uz Katolu ielas un vel lidz šim ir pazistama ka Visu Sveto baznica. Koka baznicina, kas bija parnesta uz Jana kapiem, tika iesvetita Jana Priekšteca varda. Tas notika 1883. gada. 19. gadsimta beigas latviešu vidu strauji pieauga interese par pareizticibu. Draudzes auga, ticigajiem vajadzeja jaunas baznicas. Tadel pirms Pirma pasaules kara Jana kapos saka celt lielu baznicu, kuru 1929. gada iesvetija par godu Janim Priekštecim. Sanaca ta, ka burtiski 12 metru attaluma viena no otras blakus staveja divas baznicas par godu vienam svetajam. Lai izvairitos no turpmaka sajukuma vienu no tam - koka - pardeveja (iesvetija no jauna) par godu Kazanas Dievmates ikonai.. Uz baznicu parnesa Kazanas Dievmates ikonu, agrak ta atradas kapela fabrikas teritorija, kas piedereja Riga pazistamajai uznemeju Kuznecovu gimenei. Kuznecovu gimenes vesture ir nesaraujami saistita ar Kazanas Dievmates ikonas baznicu. Kuznecovi nema aktivu dalibu krievu kopienas dzive, fabrika stradaja pamata krievu stradnieki. Viniem Kuznecovi atvera lielu biblioteku, un uzcela kapelu savas fabrikas teritorija. No šis kapelas Kazanas Dievmates ikonu parnesa uz koka baznicu Jana kapos. Bet aiz Kazanas baznicas altardalas atrodas Kuznecovu gimenes kapavieta. Koka baznica pardzivoja Otro pasaules karu, bet 1964. gada baznicu sledza. Kazanas baznica valsts gribeja iekartot kapsetas kaplicu. Planus izjauca ugunsgreks, no kura ne ipaši nopietni, bet tomer cieta baznicas eka. Tad valsts Kazanas baznicai atmeta ar roku. Apmeram taja paša laika Ogres iela tika nojaukta maza katolu Sv. Antonija baznicina. Uzstajigie draudzes locekli prasija viniem pieškirt citas telpas. Un tad 1970. gada pie pareizticigo Kazanas Dievmates ikonas baznicas paradijas plaksnite ar uzrakstu "Romas katolu Sv. Antonija baznica". 34. gadus šeit bija katolu baznica, bet visu šo laiku uz kupoliem atradas astongalu krusti. Rigas un Latvijas metropolits Leonids (Pojakovs) pats personigi esot ludzis toreizejam Romas katolu kardinalam Julianam Vaivodam saglabat uz kupoliem pareizticigo krustus. Latvijas neatkaribas sakuma katoliem radas iespeja celt jaunu Sv. Antonija baznicu Purvciema, kur ari parcelas katolu draudze. 2004. gada Kazanas baznica tika atgriezta Latvijas Pareizticigajai baznicai. Tagadejais dievnama stavoklis ir gaužam bedigs. Tam ir nepieciešams nopietns remonts. Arejas koka dalas ir stipri bojatas, ka neka baznicai ir 150 gadi. Iekšejais iekartojums - ikonas, ikonostass, svecturi, panikandils - baznicai pašlaik nav. (ENG) This little orthodox church was built 1854 and is original place was in diferent location some 400m from its nowaday location-it was disassembled and moved. Next to it was built another orthodox church. It was active church until 1964. From 1970-2004 it was catholic church with diferent name but with orthodox croses on the roof all the time. Now church is empty and church need a big renovation work.

Additional Hints (Decrypt)

YI Qrivaqrfzvg tenqh
RAT Avargl qrterrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.