Skip to content

CATXÉS D'ALÇADA #2 : ESCALADA A SUBIRATS Traditional Geocache

Hidden : 04/18/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(CAT) Segona entrega de la saga de “catxés d’alçada”. Ens situem al sector d’escalada esportiva de Subirats. Aquest indret, situat davant de l’atenta mirada del Castell de Subirats és altament freqüentat pels escaladors de Barcelona degut a la seva proximitat i a la diversitat de graus que ofereix.  Trobarem des d’opcions senzilles per iniciar-nos a l’escalada (3+, IV) a vies desplomades de nivell elevat fins el  7b. Subirats demana una escalada que combini bé la tècnica amb una bona forma física tal i com correspon a la roca calcària, alternant passos d’equilibri amb d’altres més explosius però generalment amb bones mans.
L’equipament està format per parabolts i spits en la seva majoria, és adequat quant a la seguretat i es troba en bon estat. El tipus d’escalada és amb plaques de regletes i forats. Com a crítica, val a dir que ha estat un sector reequipat en diferents ocasions i que en alguns casos el fet de que varies vies comparteixin la mateixa reunió i la seva gran proximitat, fa que la progressió sobre algunes rutes no sigui prou clara. Tot i que cal una actualització, les ressenyes de referència sobre aquest sector les trobem al llibre “Escalada en Barcelona y alrededores” de Lluis Alfonso i Xavier Buxó.


La via escollida per a acollir el catxé (“Hermanos Guerrero”) aglutina diferents qualitats que la fan la perfecta candidata. Es troba al sector més gran de Subirats, anomenat Sector Cinema. Es troba aïllada respecte les demés la qual cosa la fa molt fàcil de localitzar. Caldrà que entravesseu tot el sector a través del caminet que forma el peu de via. “Hermanos Guerrero” és una via de grau fàcil (V) que simbolitza bé l’escalada en roca calcària. En conjunt té uns 20 metres i necessitareu disposar d’un mínim de 7 cintes express per cobrir els 5 seguros  i poder muntar la reunió. La reunió està formada per una cadena amb argolla i no disposa de mosquetó de descens així que caldrà muntar-la per abandonar la via amb tot el material.


Durant els primers 6 metres, la via discorre per una placa lleugerament tombada on les mans no són massa clares i cal tenir força equilibri. Nota per a principiants: el mosquetonatge de la primera “chapa” és força d’equilibri per la qual cosa recomano que la persona que asseguri estigui molt atenta i “portegi” a l’escalador.
Un cop superats aquest primers 6 metres, la via es verticalitza i comencen a aparèixer grans “calaixeres” on ens podem aferrar amb molta seguretat i progressar fins a un petit desplom abans d’arribar a la reunió. Per superar-lo, pugeu peus i allargueu els braços que hi ha molta mà. En cas de dificultat, la via té una escapatòria si es flanqueja a la dreta podent fer tots els resposos que es considerin necessaris.
La reunió es troba en una espècia de monòlit. Per trobar l’amagatall, cal vorejar-lo (sense desassegurar-vos) per la dreta i trobareu una zona molt còmode per a realitzar el log.
Esperem que gaudiu tant del catxé com d’aquest sector clàssic d’escalada esportiva de Barcelona.

NOTA: Si algú vol anar-hi amb nens, és molt principiant o vol escalfar abans de la via del catxé, just a tres metres més a la dreta hi ha tres vies fàcils de 10 metres on molta gent s’ha iniciat a l’escalada


(CAS) Segunda entrega de la saga “cachés de altura”. Nos situamos en el sector de escalada deportiva de Subirats. Esta pared, situada bajo la atenta mirada del castillo de Subirats es altamente frecuentada por escaladores barceloneses debido a su proximidad y a la diversidad de grados que ofrece. Encontraremos desde opciones sencillas para iniciar-nos en la escalada (3+, IV) hasta vías desplomadas de nivel más elevado hasta el 7b. Subirats exige una escalada que combine la técnica con una buena forma física tal y como corresponde a la roca caliza, alternando pasos de equilibrio con otros más explosivos pero generalmente con buenas manos.
El equipamiento está formado en su mayoría por parabolts y spits, es adecuado, seguro y se encuentra en buen estado. El tipo de escalada es con placas de regletas y agujeros en la roca. Como critica, podríamos decir que ha sido un sector reequipado en varias ocasiones y que en algunos casos el hecho de que varias vías compartan la misma reunión y la proximidad entre ellas, hace que la progresión sobre algunas rutas no siempre sea lo suficientemente clara. Aunque es necesaria una actualización, las reseñas de referencia sobre este sector la encontramos en el libro “Escalada en Barcelona y alrededores” de Lluis Alfonso y Xavier Buxó.

La vía escogida para albergar el caché (“Hermanos Guerrero”) reúne en si misma diferentes cualidades que la hacen una buena candidata. Se encuentra en el sector más grande de Subirats, el llamado sector Cinema. Se encuentra aislada de las demás lo cual la hace muy fácil de localizar. Será necesario recorrer todo el camino que forma el pie de vía de la pared. “Hermanos Guerrero” es una vía fácil (V) que simboliza bien la escalada en roca caliza. En conjunto tiene unos 20 metros y será necesario disponer de un mínimo de 7 cintas expréss para cubrir los 5 seguros y poder montar la reunión. La reunión está formada por una cadena con argolla y no dispone de mosquetón de descuelgue así que será necesario montarla para abandonar la vía con todo el material.

Durante los primeros 6 metros, la vía discurre por una placa levemente tumbada donde las manos no son muy claras y es necesario tener bastante equilibrio. Nota para principiantes: El mosquetonaje de la primera “chapa” es bastante de equilibrio por lo que recomiendo que la persona que asegure esté muy atenta y “portee” al escalador.
Una vez superados estos 6 primeros metros, la vía se verticaliza y empiezan a aparecer grandes “cajones” donde podemos aferrarnos con mucha seguridad i progresar hasta un pequeño desplome antes de la reunión. Para superarlo, subid pies y estirar bien los brazos que hay mucha mano. En caso de dificultad, la vía tiene una escapatoria si se flanquea a la derecha pudiendo realizar los reposos que se consideren necesarios
La reunión se encuentra en una especie de monolito. Para encontrar el escondite, hay que rodearlo (sin desasegurarse) por la derecha y encontrareis una zona muy cómoda para realizar el log.
Esperamos que disfrutéis tanto del caché como de este sector clásico de escalada deportiva de Barcelona.

NOTA: Si alguien va con niños, es muy principiante o simplemente quiere calentar antes de hacer la vía del caché, justo a tres metros a la derecha hay tres vías fáciles de 10 metros donde mucha gente se ha iniciado a la escalada.


 

Additional Hints (No hints available.)