Skip to content

De Negende Cirkel Multi-cache

Hidden : 04/22/2009
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Uitdagende multi-cache in het Wilhelminapark.
 

Het Wilhelminapark met de grote vijver
het Geo d'Or systeem
Deze cache is geplaatst in samenwerking met de Stichting Wilhelminapark en de Gemeente Utrecht.

Geschiedenis van het Wilhelminapark

Aan het eind van de 19e eeuw kende Utrecht weinig openbaar groen. Alleen de Maliebaan en het Zocherplantsoen (de Stadssingels) boden de burgers van de uitdijende stad de kans een frisse neus te halen. Omdat het stadsbestuur bang was dat welgestelde burgers hierdoor uit de stad weg zouden trekken, werd besloten een nieuw park aan te leggen, vlak buiten de bebouwing van de toenmalige stad.
In 1887 en 1888 kocht de gemeente daarom twee aaneengrenzende stukken land aan de oostkant van de stad: het Hoogeland en het Oudwijkerveld. Hierbij werd afgesproken dat de gemeente binnen tien jaar hierop een park zou aanleggen, met daaromheen een woonwijk met grote huizen.
Een prijsvraag voor het ontwerp hiervan leverde 16 inzendingen op, waarbij er twee uitsprongen: die van Jan Loran, die een mooi villapark op het oog had, en die van Henri Copijn, die een prachtig park in Engelse landschapsstijl had ontworpen. Beide voorstellen werden gecombineerd en Loran en Copijn deelden de prijs van duizend gulden.
Men ging voortvarend aan de slag. De Emmalaan werd aangelegd als lommerrijke wandelallee in het noorden, in het midden groef men een grote vijver, en aan de zuidkant kwam een grote weide. Deze werd enigszins hol aangelegd, om hem groter te laten lijken. Het park werd zorgvuldig beplant met bomen en struiken zoals aangegeven door Copijn. Ook werd in het midden van het park het Rosarium gebouwd. Er werd ruimte gelaten voor zogeheten zichtlijnen, die tot op de dag van vandaag bestaan.
Het park werd volgens afspraak in 1898 opgeleverd. De oorspronkelijke naam Oudwijkerveldpark was intussen veranderd in Wilhelminapark, naar de jonge prinses die later dat jaar ingehuldigd zou worden als koningin. Als aandenken werd een linde geplant, bij de toenmalige ingang van het park vanuit de stad.

Deze cache neemt je mee door het zuidelijke deel van het mooie Wilhelminapark.
 
 

Het puntenraster
De Puzzel

In en rond het park bevinden zich acht (virtuele) cirkels met verschillende middelpunten A t/m H.

Deze middelpunten liggen op een puntenraster dat gevormd wordt door de noord-zuid-lijnen E 005° 08.XXX' te snijden met de west-oost-lijnen N 52° 05.YYY'.
XXX en YYY kunnen alleen de waarden aannemen zoals in de figuur afgebeeld.

Dit geeft dus 3 x 9 = 27 mogelijke middelpunten. Deze zijn ook gegeven als additional waypoints.

Elke cirkel heeft een verschillende straal, zoals in de tabel staat aangegeven.

Ook is bekend dat de cirkels elkaar niet overlappen.


Afmetingen van de acht cirkels
  De acht cirkels  
  Middelpunt  
Straal
A
10 meter
B
30 meter
C
60 meter
D
70 meter
E
80 meter
F
  100 meter  
G
  125 meter  
H
  150 meter  

Hieronder staat voor elke cirkel een aantal bomen en objecten beschreven, die zich in de betreffende cirkel bevinden.
Het is niet gegeven welke omschrijving bij welke cirkel hoort. De genoemde bomen zijn in het park voorzien van een bordje.


Beschrijvingen van de acht cirkels
Bomen en Objecten
Baakse Populier
drie Krimlindes
Oostenrijkse Den
Spaanse Aak
Venijnboom
twee Zomereiken
Gaia
Parkeerautomaat
Nummer 729
Amerikaanse Eik
Bruine Beuk
Gewone Acacia
Pluimiep
Vleugelnoot
Zwarte Linde
vijfmaal Artikel 51
Freemans Esdoorn
Hemelboom
Oostenrijkse Den
Valse Christusboom
een boom voor Nico de Vos
een Bunker
Nummer 741
Japanse Notenboom
Pluimiep
Suikeresdoorn
Witte Esdoorn
Nummer 304
Doodsbeenderenboom
Hongaarse Eik
Noorse Esdoorn
Schietwilg
de Wilhelminaboom
Pluimiep
Wilhelmina
Bonte Esdoorn
Enkelbladige Es
Grauwe Els
Hollandse Iep
twee Platanen
Roodbladige Esdoorn
twee Zomereiken
een beeld op een cilinder
Nummer 704
Nummer 308


De Negende Cirkel

Bepaal waar de acht cirkels zich bevinden.
Bepaal ook de verhouding Q:
Q = (de straal van cirkel met het meest westelijke middelpunt) / (de straal van cirkel met het meest noordelijke middelpunt)

Plaats daarna een zo groot mogelijke negende cirkel die geheel binnen het park ligt en niet overlapt met de acht gevonden cirkels.
Noem het middelpunt van deze cirkel M.

Zou men vervolgens vanaf M over de lijn MC reizen, dan vindt men de cache op een afstand die Q maal zo groot is als de afstand van M naar C.

De grenzen van het park worden (grofweg) gevormd door de rotonde ten zuiden van het park, het water langs de Koningslaan, en de straten Oudwijk en Wilhelminapark.
De precieze grenzen zijn hier op drie verschillende manieren te downloaden:
Parkgrenzen.gdb | Parkgrenzen.gpx | Parkgrenzen.jpg


Veel succes, en geniet van dit prachtige park.

Constructie van de Negende Cirkel (voorbeeld)


Parkeren kan op N 52° 05.185' E 005° 08.485'. Honden zijn in een aanzienlijk deel van het park niet toegestaan. Fietsen is alleen op het fietspad en de Promenade toegestaan. Het punt bovenaan de pagina heb je niet nodig.
Laat de cachebehuizing op z'n plek zitten. Open hem door te draaien. Sluit de cache na afloop niet te strak af.English Description: Place eight circles, each with a different radius as indicated in the yellow table, with their center points on eight of the twenty-seven grid points given in the picture. The circles should not overlap. In the blue table, descriptions of trees (as indicated in the park with signs) and objects are given. Then, construct entirely within the park a ninth circle as large as possible, not overlapping with the eight circles. Call its center point M. Find Q by dividing the radius of the westernmost circle by that of the northernmost circle. Then, if one were to go from M to C, the cache can be found at a distance from M that is Q times as large as the distance from M to C.

Additional Hints (Decrypt)

tevwf, va tebaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)