Skip to content

<

Kaple sv. Divise Hracholusky

Hidden : 04/17/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kaple s tajemnou minulostí


Velká barokní kaple sv. Diviše postavená r. 1687 nákladem Viléma Leopolda z Rícan na Úlicích.
Kapli sv. Diviše najdete na východním okraji obce Hracholusky, pri ceste k zhruba kilometr vzdálené stejnojmenné prehrade se známým rekreacním centrem. Barokní centrála nad pudorysem šestiúhelníka, s pripojenou jižní veží, krytá zvonovou taškovou strechou se zdenou lucernou ve vrcholu. Na veži je nízká stanová stríška s lucernou pobitou plechem. Prucelí clení ploché rámování, prubežný vlys a hlavní rímsa, okna s pulkruhovými záklenky mají hluboká ostení bez rámu. K severu obrácený vstupní portál má pravoúhlé ostení doplneno v nadpraží rozlomeným štítem. Jednopatrové prucelí veže clení rovnež rámování, jednoduchá okna mají pulkruhové záklenky. Interiér s hladkými stenami, které obíhá profilovaná rímsa, je osvetlen ctyrmi okny a sklenut vysokou šestihrannou kupolí. Na strane vchodu je umístena do pulkruhu vypnutá kruchta s plným poprsníkem pokrytým malbou. Klenba, ve spodní cásti opatrena malovanou balustrádou s vázami a znaky zakladatelu i obnovitelu kaple, je pokryta bohate vykrajovanými rámy, doplnenými rozvilinami: v nich scény ze života P. Marie (šestice fresek – Zvestování P. Marie, Zasnoubení P. Marie, Narození Páne, Ocištování P. Marie, Ježíš v chráme a Obetování Ježíška - s doprovodným textem). Velké scény doplnují v horní cásti kupole umístené oválné kartuše s výjevy ze života Krista, P. Marie a Starého zákona. V lucerne je malba Nejsvetejší Trojice. Fresky (krome malby v lucerne) z roku 1735, signovaná práce Václ. S. Schmita z Plané.
Pod kaplí se nachází krypta, do níž se vchází ze západní strany kaple, krypta patrí rodine Jakschu z Wartenhorstu, kterí byli posledními majiteli zdejšího panství.
Ponevadž se kaple nekolikrát stala tercem zlodeju a vandalu a cást jejího vybavení byla rozkradena, ostatní zachovalé vybavení se z bezpecnostních duvodu odvezlo a kaple se stala takrka permanentne neprístupnou. Vstup do ní je umožnen jen výjimecne pri konání nekteré z obcasných kulturních akcí.


U kaple stojí socha sv. Jana Nepomuckého, která sem byla prinesena ze vsi Dolany pred napuštením prehrady.

Postava sv. Diviše (Dionysius nebo také sv. Denis): Tento svetec se narodil na poc. 3. století v Itálii. Po vysvecení na biskupa papežem Fabiánem odešel na misie do Galie a stal se prvním parížským biskupem. V druhé pol. 3. stol., kdy vypuklo kruté pronásledování Krestanu, byl zajat, mucen a stat na kopci, který dnes nese název Montmartre (hora mucedníku) v Paríži. Ve Francii, kde se stal národním svetcem, je mu zasvecena parížská katedrála Saint-Denis.

Tajná podzemní chodba

Dle lidové povesti se pod kaplí nachází vchod do tajné podzemní chodby vedoucí až na nedaleký hrad Buben. Touto chodbou se prý dokonce jednou zachránilo nekolik jeptišek, které tak unikly pred hrozícím nebezpecím. Od starousedlíku jsem dostal potvrzeno, že jako malí kluci lezli do této chodby pod hraden Bubnem a dostali se až za Plešnický potok. Já jako kluk jsem se dostal pouze pod hradem až k druhé hradbe, dál to bylo zasypané. Pri oprave hradu bylo ústí chodby zasypané.

Additional Hints (Decrypt)

qhgvan ppn 2,5 z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.