Skip to content

himmerlandsstien Picht Traditional Geocache

This cache has been archived.

storm26: p.g.af sabotage due to sabotage.

More
Hidden : 04/17/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


100+ serien

             Picht

 

 

           Dette er en hyldest til danske geocachere der ligger caches ud 

           Alle cacherne kan tages enkeltvis eller samlet det er en lang tur så brug evt. cykel der kan ikke køres i bil..
 der er flere adgangs veje til selve stien , så den kan deles op i flere afsnit Og husk du skal også tilbage igen
 husk skriveredskab

 

Om selve stien
Himmerlandsstien strækker sig over en 69 km lang banestrækning, hvor jernbanen mellem Løgstør og Viborg engang gik. Himmerlandsstien er en natur-, gang- og cykelsti, der er belagt med stenmel. Som forsøgsordning er der givet adgang til at ridning kan foregå ved siden af stien.

 Landskabet

Stien går gennem varierede og naturskønne landskaber, der veksler mellem bakkede morænelandskaber, heder, fjordnære engområder og store smeltevandsdale.
En sådan natursti på en nedlagt jernbanestrækning er trafiksikker og har lave stigninger. Et godt alternativ til cykelferien på landevejene.

Historie

I maj måned 1959 ophørte persontrafikken på Viborg-Aalestrup-stræningen, og i maj 1966 ophørte persontrafikken også på Hobro-Aalestrup-Løgstør-banen. I årene fremover blev banen således kun brugt til godstransport. Det sidste tog kørte på banerne i 1999. Indtil indvielsen den 11. november 2006 har banen stået ubrugt hen.

"Det bløde Kys"
En lokomotivfører fra Viborg var kendt for at køre meget hurtigt, og han var årsag til en vis frygt for at køre med toget på strækningen. På grund af sin evne til at få fat på damer, blev han kaldt "Det bløde Kys" og havde flere kærester på banen. Dette medførte, at han ofte var bagefter, hvorefter han kørte med en hastighed langt over det tilladte for at indhente forsinkelsen. Særligt postpakmesteren var noget utilfreds med denne praksis, der umuliggjorde sortering af breve - han havde nok at gøre med at holde sig fast.


Fakta om Himmerlandsstien
Himmerlandsstien er 69 km lang. Der er adgang for cyklister, vandrere og ryttere. Stien går fra Løgstør til Løgstrup ved Viborg, og er anlagt på den nedlagte banestrækning mellem Løgstør og Viborg.


Det tog fire år at få omdannet banen til stien som den er idag. I alt blev der fjernet 82½ km spor, 5.500 tons jern, mest skinner og 130.000 sveller. Desuden blev der fjernet skilte, bomme og signaler i 256 kryds og overkørsler.

Ruten er Danmarks længste sammenhængende stirute på en tidligere banestrækning. Der er mulighed for at komme på Himmerlandsstien ved byerne og hvor stien passerer offentlig vej

Eng:

This is a tribuate to danish geocachere there puts out  new caches i Denmark.

this is the a serie of  a lot of caches all whit the name "Himmerlandsstien" in there name

all the caches can be taken one by one.

you can travel on foot or bycycle no cars 

just remember you have to travel back         Facts about

The path of Himmerland (Himmerlandsstien) is 69 kilometers long and open to cyclists, hikers and horse riders - please note that horses are only allowed on the edge of the path. The path runs between Løgstør and Løgstrup (near Viborg) and is constructed on the abolished railroad between Løgstør and Viborg.

It took four years to transform the railroad to the path you see today. In total 82½ kilometers of tracks were removed as well as 5.500 tons of iron. Additionally, signs, gates and signals were removed from 256 intersections and crossings.

The path is the longest joined path built on an abolished railroad in Denmark. It is possible to enter the path of Himmerland in all of the towns along the path or whereever it intersects with a public road.
The Himmerland trail, of finely ground stone, follows a 69km section of where the Viborg to Løgstør railway once ran, and is now a nature trail for hikers and cyclists.On a trial basis horse riding is now permitted alongside the trail. 

The trail runs through varied and beautiful scenery, which alternates between hilly moraine lanscapes, large glacial valleys, moors, and fjordside meadows, making it safer and an excellent alternative to cycling and hiking holidays along the roads, with also gentler gradients.

History.

In May 1959, railway passenger traffic ceased on the section of line from Viborg to Aalestrup, and in May 1966, on the section from Hobro-Aalestrup-Løgstør. In the following years the railway was therefore only used for transportation of goods. The line finally closed in 1999 and remained unused until the opening of the Himmerland trail on November 11th 2006.

"The Soft Kiss"

An engine driver from Viborg was known for driving very fast and he caused a certain fear of going by train on this section. Owing to his ability to attract the ladies, he was called "The Soft Kiss" and he had several girlfriends on the section. This often resulted in his being late, after which he drove with a speed far exceeding the limit to make up for lost time. Especially the parcel post foreman was rather dissatisfied with this practice, as it made it impossible to sort the mail - it was all he could do to hold on tight! 

Additional Hints (No hints available.)