Skip to content

Zelišca in sladkarije / Herbs and sweets Multi-cache

Hidden : 04/17/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zelišca in sladkarije / Herbs and sweets

SLO Blizu reke Sotle, ne dalec od glavne ceste, ki povezuje Obsotelje z ostalimi kraji Slovenije in Hrvaške, pod goro Rudnico, se nahaja zaselek, v katerem stoji velicastna cerkev in ob njej samostan. Od nekdaj ga domacini poznajo pod imenom Olimje. Vsako leto obišce ta kraj na tisoce domacih in tujih gostov, ki pridejo letovat v Terme Olimia v Podcetrtku ali v Rogaško Slatino. Tem se pridružijo še izletniki, romarji, pohodniki in popotniki. Barocna cerkev s samostanom naredi velicasten vtis na obiskovalce. V samostanu živijo redovniki sv. Franciška - manjši bratje ali minoriti, kot se v Sloveniji uradno imenujejo. Mnogi obiskovalci doživljajo Olimje kot oazo miru sredi vse bolj hrupnega sveta. Verni najdejo svoj duhovni mir v tihi molitvi pred Marijino podobo v cerkvi. Ljubitelji narave posedajo po klopeh okrog samostana in pustijo, da jih nagovori lepota Božjega stvarstva, ki je v Olimju še ohranjeno. Bolniki se ustavijo ob zdravilnih zelišcih in išcejo »pravo rož’co« za svoje zdravje. Otroci se zazrejo v ribnik pred samostanom in uživajo ob pogledu na množico rib. Mladi in stari pa radi poklepetajo s katerim od bratov in nemalokrat se zgodi, da si ob takšnem srecanju olajšajo tudi svojo dušo. Vir: http://www.olimje.net V neposredni bližini se nahaja cokoladnica. Njihova tradicija izdelovanja cokolade sega v 19. stoletje. V njihovi proizvodnji v Olimju rocno izdelujejo iz cokolade: personalizirane bombone, cokoladne kovance, male cokolade za ob kavi, praline, praznicne izdelke iz cokolade ... Priporocamo tudi obisk: - Domacija Jelenov greben, N46°08.821' E15°33.637' - Dežela pravljic in domišljije "Koca pri Carovnici", N46°09.449' E15°33.260' 1. tocka: zacetne koordinate Naslednjo koordinato boste dobili s pravilnim odgovorom na vprašanji: A = Kaj zdravi ZDRAVILNI JEGLIC? - nespecnost, cišcenje krvi = 035' - prehlad, putika = 045' - rane, opekline, vnetje ušesa = 135' B = Kateri del RANJAK-a se uporablja za zdravljenje? - listi = 751' - korenine = 959' - cvetovi = 851' 2. tocka: N46°09.A E15°33.B Škatlo boste našli na naslednjih koordinatah: N46°09.0(2*C+D)(2*C+D)' E15°33.9C(E-D-C)' C = Število nadstropij stavbe (podstrešje ne šteje) D = število vrat na sprednji (JV) strani stavbe E = število oken na sprednji (JV) strani stavbe -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENG Close to river Sotla, not so far away from the main road that connects Obsotelje with other Slovenian and Croatian places, under the hill Rudnica where a hamlet (small village) is sittuated in which is a majestic church and a cloister next to it . Natives know it by the name Olimje. Every year thousands of domestic and foreign tourists visit Olimje when they come for holidays in Terme Olimia in Podcetrtek or Rogaška Slatina. Among the tourists are also troppers, pilgrims, hikers and travellers.The Baroque church with a cloister makes a majestic impression on visitors. In the cloister are living monks st. Francis, also known as minorits, as they are officialy named in Slovenia. Most of the visitors experience Olimje as an oasis of peace in the middle of a more and more noisy world. Believers find their spiritual peace in silent prayer in front of image of Maria inside the church. Lovers of nature can sit on the benches around the cloister and let the beauty of God's creation touch them. The sick can stop at the healing herbs and find ''the flower'' for their health. Children can percieve in fish pond in front of the cloister and enjoy the view crowd of fishes. Young and old love to chat with the monks, and it's not so rare that they relieve their souls meeting them. There is a chocolate factory and store not so far away. Their tradition of making chocolate goes back to the19th century. In Olimje they make hand made products from chocolate: chocolate coins, small chocolates to serve with coffee, praline, festive products made out of chocolate. 1. starting coordinates The next coordinate you will find out with the right answer on these two questions: A = What heals ZDRAVILNI JEGLIC? - nespecnost, cišcenje krvi = 035' - prehlad, putika = 045' - rane, opekline, vnetje ušesa = 135' B = Which part of RANJAK is used for healing? - listi = 751' - korenine = 959' - cvetovi = 851' 2. N46°09.A E15°33.B You will find the box on next coordinates: N46°09.0(2*C+D)(2*C+D)' E15°33.9C(E-D-C)' C = The number of storeys in the building D = The number of doors on the front (SE) side of the building E = The number of windows on the front (SE) side of the building -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GER In der Nähe des Sotla Flusses (kroatisch: Sutla), unweit der Hauptstraße, die das Sotlagebiet mit den anderen slowenischen und kroatischen Orten verbindet, unter dem Berg Rudnica, gibt es die Siedlung mit einer majestätischen Kirche und einem angeschlossenen Kloster. Von den Einheimischen wird diese Ortschaft seit alters her Olimje genannt. Dieses Dorf wird jährlich von tausenden heimischen und ausländischen Touristen, die ihren Kururlaub in den benachbarten Heil- und Thermalbädern Olimia in Podcetrtek und Rogaška Slatina verbringen, besucht. Zu diesen gesellen sich täglich zahlreiche Ausflügler, Pilger und Wanderer. Die Barockkirche samt Kloster hinterlassen einen erhabenen Eindruck beim jeden Besucher. Brüder hier gehören zum Minoritenorden, also den minderen Brüdern des hl. Franziskus von Assisi. Inmitten des hektischen Alltags erleben die meisten Besucher Olimje als eine Oase der Ruhe. Im stillen Gebet vor dem Antlitz der hl. Maria in der Kirche finden die Gläubigen ihre seelische Ruhe. Die Naturfreunde sitzen auf den Bänken herum um das Kloster und lassen sich durch die Gottesschöpfung, die in Olimje noch erhalten ist, inspirieren. Die kranken suchen im Heilpflanzengarten das passende „Kräutlein“ für die Gesundheit. Kinder bewundern die zahlreichen Fische im Teich vor dem Klostereingang. Manche Besucher, ob jung oder alt, reden gerne mit uns Klosterbrüdern und nicht selten erfolgt dadurch die Erleichterung für die Seele. In the nähe es gibt Schokoladen Unternehmen. Der Schokoladenbau Tradicion reicht in 19. Jahrhundert. Im Ihre Produktion in Olimje produzieren sie Schokolade manuell: Schokolade Münze, kleine Kaffeeschokoladen, die Praline, festliche Produkte aus Schokolade… 1. Start Koordinaten Folgende Koordinate finden Sie mit richtig Antowort an diese zwei Fragen: A = Was ZDRAVILNI JEGLIC heilt? - nespecnost, cišcenje krvi = 035' - prehlad, putika = 045' - rane, opekline, vnetje ušesa = 135' B = Welches Teil vor RANJAK ist verwndet für die Behandlung? - listi = 751' - korenine = 959' - cvetovi = 851' 2. N46°09.A E15°33.B Die Schachtel finden Sie auf diesen Koordinaten: N46°09.0(2*C+D)(2*C+D)' E15°33.9C(E-D-C)' C = das Gebäudes Etage Zahl D = die Zahl die Türen am Vordeseite das Gebäude E = die Zahl das Fensters am Vorderseite das Gebäude

Additional Hints (Decrypt)

Yhxawn - znu
Ubyr - zbff
Qnf Ybpu - zbbf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)