Skip to content

Falsters Dige Traditional Geocache

This cache has been archived.

BigJoeC: Archived.

More
Hidden : 04/26/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En cache ved Bøtø på Falsters østkyst.

Diget er 19 km langt og 4 meter højt.

Bøtø Nor er en del af det gamle vandområde Bøtø Nor der strakte sig mere end 10 km langs Sydfalster og som var afgrænset mod øst af sandøerne Langø, Bøtø og Bøtø Fang og mod vest af den højderyg der fortsætter forbi Gedser Odde ud i Østersøen under navnet Gedser Rev.

Området blev afvandet i midten af 1800-tallet, men arbejdet blev ødelagt i 1872 af en stormflod. 52 mennesker omkom på Falster, 28 på Lolland. I 1873 blev digerne genopført, og de er siden blevet forstærket i 1940-erne og 1950-erne.

Området drænes den dag i dag af et net af afvandingskanaler der leder vandet til en stor samlekanal ved Marrebæk, hvor vandet pumpes 2 m op i en kanal der fører det ud i Guldborgsund. Store dele af området ligger 1 meter under havniveau.

I det inddæmmede område blev der i 1993 udgravet et velbevaret handelsskib fra middelalderen.

Cachen er en nano og indeholder kun log. Medbring selv en blyant.

Advarsel: Fra et par hundrede meter syd for parkeringspladsen ved Bøtøskoven og et godt stykke sydpå kan man risikere at se nøgne mennesker - her er der fribadestrand.ENGLISH:
The dike is 19 km long and 4 meters high.

Bøtø Nor is part of the old water area Bøtø Nor, stretching more than 10 km over the southern part of Falster, with the sand islands Langø, Bøtø and Bøtø Fang to the east, and to the west a ridge continuing through Gedser Odde into the Baltic Sea, here named Gedser Reef.

The area was dried during the 1800s, but the work was destroyed i 1872 by a storm flooding. 52 people lost their lives on Falster, 28 on Lolland. The dikes were rebuilt in 1873, and they were strengthened in the 1940s and 1950s.

The area is still today drained by a network of channels leading the water to a large channel at the town Marrebæk. Here, the water is pumped 2 meters up in a channel that leads the water to Guldborgsund. Large parts of this area is 1 meter below sea level.

In 1993 a well preserved medieval merchant ship was was dug out from the dried areas.

The cache is a nano and contains only a log. Please bring your own pencil.

Warning: From the parking area at Bøtø Forest and a good walk southwards you might risk seeing naked people - the area is a nude beach.

Additional Hints (No hints available.)