Skip to content

This cache has been archived.

marmarko: Dovod je zrejmy, uz to nie je co byvalo a obnova nie je planovana.

More
<

labyrinth

A cache by marmarko Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/28/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Labyrint, uzavrety priestor s jednym vchodom, ktory prechadza do spleti ciar meandrovito sa vinucich smerom k ustrednemu bodu. Spletita linia symbolizuje zivot, stredobod potom smrt a znovuzrodenie.
Z historickeho hladiska patri medzi najstarsie znaky ludskej kultury, ked sa objavil na roznych, od seba vzdialenych, miestach sveta (v Europe je asi najznamejsi mytus o Minotaurovi, ale tento symbol pouzivali aj Vikingovia, ci ludia v starovekom Peru, Indii alebo v severnej Amerike). Hoci si nasiel miesto v nabozenstve i filozofii a dokonca aj vojenstve, v davnych dobach sa mu prikladal rozny vyznam od nebezpecia, neistoty a tajomna az po stelesnenie rozumu a mudrosti.
Aj dnes labyrint najdeme na roznych miestach. Ci uz ako sucast zahradnej architektury, alebo hoci v stredovekych katedralach (uprostred ich zapadneho portalu zrejme nejaky zbadame na stenach, stlpoch alebo dlazbe).
K jednemu labyrintu Vas privedu aj uvodne suradnice.

Najdete ho vo Waitovom (Weitovom) lome, v masive Devinskej kobyly. Lom dostal nazov po bratislavskom stavitelovi Ing. Jozefovi Waitovi, poslednom majitelovi Mittelmanovej vápenky. V minulosti lom sluzil ako vapenka, ziskany vapenec sa exportoval do Talianska a Rakuska, pripadne sa pouzival na spevnovanie brehov Moravy. K vapenke patrila aj lanovka, ktora sluzila na nakladanie vytazenej horniny na lode na Morave, ktorej kamenne pyloty sa zachovali do dnes.
Pocas prechádzky Devinskou Kobylou sa Vam naskytnu krasne vyhlady na Moravske pole (Rakusko), rieku Moravu, sutok Dunaja a Moravy pod Devinskym hradnym bralom. Otvori sa Vam jedinecny svet rastlin a zivocichov (medzi nimi mozete najst jedny z najvacsich klenotov flory – vstavace, rod Orchis a viaceré druhy vtakov a plazov), uputaju Vas geologicke (jaskyne vo vapencoch, pieskovy odkryv) a geomorfologicke (erozne ryhy a uvaliny) zaujimavosti.
Vyhlad na labyrint je z horneho poschodia lomu (upozornujeme, ze horne poschodie lomu je sucastou NPR Devinska Kobyla).
Mala bodka na zaver. Neovereny zdroj uvadza, ze labyrint a bludisko nie su to iste. Labyrint ma iba jednu cestu, ktora od vstupu vedie az do ciela, nerozvetvuje sa, nevytvara slucky ani slepe chodby. Pri ceste labyrintom pracuje najma prava mozgova hemisfara, vyuziva intuiciu, predstavivost a kreativitu. Naopak bludisko tvori vela neprehladnych, rozvetvenych a slepych chodieb. Pri ceste nim pouzivame lavu hemisferu, logicke, sekvencne a analyticke myslenie. Uvidime, co budete pri hladani skryse pouzivat Vy.

Skrysa:
Uvodne suradnice Vas zavedu k labyrintu nachadzajucemu sa vo Waitovom lome. Skrysa je niekolko desiatok metrov od Vas.
Existuju dva sposoby, ako sa k nej dostanete, zavisi iba od Vas, ktory zvolite.
Prvou moznostou, pri ktorej nemusite opustit znackovany chodnik, je, ak si vsimnete smerovnik na suradniciach N 48°11.600 E 016°58.796.
Od smerovnika je skrysa:
a) ak na tabulkach smerovniku je cislo 2006, vzdialena 46 metrov pod azimutom 200°,
b) ak na tabulkach smerovniku je cislo 2007, vzdialena 50 metrov pod azimutom 280°,
c) ak na tabulkach smerovniku je cislo 2008, vzdialena 122 metrov pod azimutom 300°,
d) ak na tabulkach smerovniku je cislo 2009, vzdialena 178 metrov pod azimutom 315°.
Druhou moznostou je prejst labyrintom na hore uvedenych suradniciach od jeho vchodu do stredu po celej ceste (vsetkymi "ulickami") a spocitat kroky, ktore na jeho prejdenie potrebujete (aby ste nazabludili mozete ako pomocku pouzit obrazok).
Od stredu labyrintu je skrysa:
a) ak ste presli do 201 krokov, vzdialena 128 metrov pod azimutom 180°,
b) ak ste presli od 201 do 425 krokov, vzdialena 85 metrov pod azimutom 205°,
c) ak ste presli od 426 do 650 krokov, vzdialena 96 metrov pod azimutom 255°,
d) ak ste presli viac ako 650 krokov, vzdialena 119 metrov pod azimutom 290°,
Fotohint iste napomoze. Ze ju uz mate v rukach? Tak uz iba zapiste svoju navstevu a mate to za sebou.

Upozornenie:
Skrysa sa nachadza v bezprostrednej blizkosti vyznamnej prirodnej rezervacie, tak tomu prosim prisposobte svoje spravanie.
Luka pri skrysi je oblubenym miestom na piknikovanie domacich, budte preto prosim opatrni.
Skrysu prosim uvedte do povodneho stavu a zaobchadzajte s nou setrne.
Odporucame pristup z Devinskej Novej Vsi alebo Devina cez Devinsku Kobylu po modrej turistickej znacke. Ak sa vsak chcete vydat s kocikom, musite vyuzit inu cestu, napr. ak sa zo suradnic N 48 11.567 E 016 58.583 (tu mozete aj zaparkovat) vyberiete polnou cestou priamo do kopca.

Labyrinth, is a closed space with one entrance only, which leads into a web of lines meandering leading to the central point. This web represents life, the central point represents death and regenesis.
It is one of the oldest sign of civilization and appeared at various outlying places in the world (in the Europe is well known the myth about Minotaur, but this sign used even Vikings or people in Peru, India or North America). It took his place in religion, philosophy as well as miletery. However, long time ago it has many various meanings from danger, insecurity and mystic to incarnation of wisdom and brightness.
Nowadays we can find a labyrinth at many places. For example as a part of garden architecture or in ancient cathedral (in the middle of the western portal maybe on the walls, on columns or pavement).

Coordinates above are going to bring you to one of labyrinths.
You will find it in Wait´s (Weit´s) Quarry, in massif Devínska Kobyla. Ing. Jozef Wait was a builder from Bratislava and he was the last owner of Mittelman´s Limekiln. In the past the quarry was a limekiln and the calcite was exported to Italy and Austria or was used for firm up the banks ot the river Morava. To this limekiln belong a funicular for loading of mining rock on ships on river Morava. The stone piles are still there.
During a walk on Devinska Kobyla you will have a beautiful view on Moravian field (Austria), river Morava, confluence of Danube and Morava under Devin castle rock, you will see unique plants and animals or various geological and geomorphologic interests.
Overlook the labyrinth is the best from the upper floor of the quarry, there are many footpaths, anyways this area is a part of national nature reserve.
In conclusion, unverified source states that labyrinth and maze are not the same. A labyrinth has only one way from the beginning to the end, no branchs, loops or dead ends and for successful passing the labyrinth we need right hemisphere of the brain and we capitalize on intuition, imagination and creativity. Contrariwise, the maze is made up of lots chaotic, blind and divide corridors. For successful passing the labyrinth we need left hemisphere of the brain and we capitalize on logical and analytical thinking. We will see what you will use.

Cache:
Opening coordinates will lead you to the labyrinth situated in the Wait´s (Weit´s) Quarry, the cache is few tens meter far. There are two ways how to get it, you can choose.
First possibility, and you will stick to the path, is to see the signpost on coordinates N 48°11.600 E 016°58.796.
From the signpost is the cache:
a) if the number on the signpost´s plate is 2006, distant 46 meter, azimuth 200°
b) if the number on the signpost´s plate is 2007, distant 50 meter, azimuth 280°
c) if the number on the signpost´s plate is 2008, distant 122 meter, azimuth 300°
d) if the number on the signpost´s plate is 2009, distant 178 meter, azimuth 315°
Second possibility is to take the path of labyrinth and walk the labyrinth from the entry to the center and count up the steps. The picture can help you not to get lost.
From the centre of the labytinth is the cache:
a) if the number of your steps was less than 201, distant 128 meter, azimuth 180°
b) if the number of your steps was between 201 and 425, distant 85 meter, azimuth 205°
c) if the number of your steps was between 426 and 650, distant 96 meter, azimuth 255°
d) if the number of your steps was more than 650, distant 119 meter, azimuth 290°
Photohint will help you. Do you hold the cache in your hands? So log your visit.

Notice:
The cache is very close to significant nature reserve, so be consideration, please.
Meadow near the cache is favoured place for picnics, so be careful. Resumed the cache´s old condition and be considerate.
We suggest you to come here from Devinska Nova Ves or from Devin (follow the blue hiking sign). For prams you can start at coordinates N 48 11.567 E 016 58.583 (you can park your car here) and take the country road up to the hill.  


Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.