Skip to content

<

Columbus eggs / Kolumbovo vejce

A cache by weselka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/22/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZE]
Toulovcovy mastale jsou ojedinelym souborem skalnich utvaru, hlubokych kanonovitych udoli, skalnich mest, jeskyni i samostatnych skal pojmenovanych podle toho, co lidem pripominaly. Chraneny prirodni vytvor ma rozlohu 1036 hektaru a jsou to skaly, ktere jsou tvoreny svrchnekridovymi piskovci morskeho puvodu. Dusledkem vlivu pocasi vetrne a vodni eroze doslo k vytvoreni romantickych utvaru jako napriklad Kuchyne, Sklep, Zvon, Mysi dira, Pansky stul, Velryba, Kazatelna, Betlem a Kolumbovo vejce.
Podstatna cast oblasti je tvorena sedimenty svrchni kridy, zejmena glaukonitickymi piskovci cenomanu, na kterych se zachovaly "ostruvky" spodnoturonskych slinovcu. Denudaci kridovych sedimentu bylo misty odkryto krystalicke podlozi (zejmena ruly a granitoidy), a to jednak v jizni casti chraneneho uzemi, jednak na dne nekterych rokli. Nejvetsi geomorfologickou hodnotou studovaneho uzemi jsou piskovcove skalni utvary - tzv. Budislavske skaly. Jde o soustavu skalnatych udoli, zariznutych misty az do vyse 60 m do piskovcu i podloznich krystalickych hornin. Na rozmezi techto petrologickych struktur jsou misty vyrazne pramenne horizonty.

Podle povesti se zde v davnych dobach ukryval loupezivy rytir Toulovec, ktereho se vsak uz dnes bat nemusite a smele muzete navstivit i jeho obydli.
Cela oblast je protkana hustou siti turistickych stezek s vlastnim znacenim, na kterych se lze obcerstvit z castych studanek.
Cesty jsou dobre znacene a to z Budislavi, z Novych Hradu i z Prosece.


Jak si keš zalogovat?
1. Vyfotografujte se s GPS pristrojem pred vejcem a obrazek pripojte k vasemu logu.
2. Jak stará je hornina z které je tvořen skalni utvar Kolumbovo vejce? V milionech let.
3. Na jake casti se rozdeluje geologicke obdobi Krida?
4. Odhadnete s presnosti na metry jaka je vyska vejce.
... Odpovedi mi poslete na e-mail v profilu a až poté zalogujte. Pokud budu potřebovat upřesnění, ještě se ozvu.

Preji Vam pekny vylet


[ENG]
Toulovcovy Mastale is an extraordinary collection of rock blocks, canyon deep valley, rock towns, caves and rocks separate named according to what people remember. Protected natural monument an area of 1,036 hectares and it rocks, which consist Cretaceous sandstones of marine origin. The effect of weather wind and water erosion to create romantic services such as Kitchen, Cellar, Bell, Mouse hole, Lords table, Whale, Pulpit, Bethlehem and Columbus´s egg.
A substantial part of the area consists of Upper Cretaceous sediments, especially glauconitic sandstone cenoman on which it is preserved "islands" Lower Turon marls. Denudation Cretaceous sediments have been discovered in places crystalline subsoil (especially Gneisses and granitoids), both in the southern part of the protected area, both at the bottom of certain ravines. The greatest value of geomorphological study area are sandstone rock formations - the Budislavske rocks. It is a set of rocky valley, checked back points up to 60 m into the sandstone and the underlying crystalline rocks. The range of these structures are petrological places significant source horizons.

According to legend, are here in ancient times marauding knight hid Toulovec, which, however, now you do not have to worry about and boldly, you can visit his home.
The whole area is interwoven dense network of hiking trails with their own signs, which can freshen the frequent springs.
Paths are well marked to the Budislav, the Nove Hrady and Prosec.

HOW TO LOG THIS CACHE?
1. Make picture yourself with the GPS device in front of the Columbus egg stone and join this picture to your log.
2. How old is the rock formation Columbus egg? In millions of years.
3. What part of the Cretaceous geological divides?
4. Make estimating (exactness +/- 1 m) of height the egg.
... Send me the e-mail in your profile before logging in. If I need more clarification, I'll get back to you.

I wish you a nice trip.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.