Skip to Content

Traditional Geocache

Batteri Torslanda (TL)

A cache by MANLUND Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/9/2009
In Västra Götaland, Sweden
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Batteri Torslanda (TL)

Denna cache puplicerades i samband med eventet "Oscar II fort" / This cache was published in connection with the event ”Oscar II fort”

 

De två stora 24cm kanonerna m/04 på Oscar II fort ansågs 1940 fortfarande vara mycket värdefulla. Felet med dem var placeringen, för nära Göteborgs stad samt deras lavettage. Pjäsernas uppgift var att hindra fientliga örlogsfartyg från att beskjuta Göteborg och att skydda Örlogsbasen på Nya varvet. De hade monterats 1907 på de platser där de står idag på Oscar II fort. I oktober 1939 fattades beslut om att flytta de två pjäserna till Hisingen. Våren 1940 började sprängningarna för de tre planerade anläggningarna i Hjuviksområdet.

Batteri Torslanda bestod av 3st anläggningar. De kallades A1, A2 och A3. Anläggning A1 (där denna cache ligger) låg mitt i området. Den hade en pjäs med förläggning för personal, kök och ammunitions-durkar. Anläggning A2 (se waypoint "A2") innehöll dessutom en förbandsplats nere i berget. A3 närmast havet (se waypoint "A3") var stabs- och S-plats där man skötte batteriets ledning och samband. Dessutom fanns förläggningar åt batteristaben, signaltroppen och lv-troppen.

Pjäserna monterades över 10 m djupa schakt i berget. Ammunition förvarades under jord och ammunitionslangningen skedde skyddat med hissar.

Då pjäserna inte syntes från sjön utgjordes största hotet av flyg. För att öka flygskyddet tillfördes batteriet en luftvärnstropp med två 40 mm automatkanoner m/36, en enkelpjäs och en dubbelpjäs. (Se waypoint "AA" och "AK")

I slutet på 50-talet bestämdes att alla kustartilleriets svåra batterier (över 15,2cm) skulle utgå. Anläggning A3 byggdes om till stabsplats för KAB 5. A1 gjordes om till förläggning åt brigadstabskompaniets personal. A2 omändrades till krigssjukhus. De båda pjäserna bibehölls i gott skick och hade kvar ammunitionen till 1966 då de definitivt avfördes ur krigsorganisationen. Då bergranläggningarna fortsatte att användas fram till 1999 kvarstod pjäserna på sina platser.

När hela anläggningen skulle avvecklas fattades beslut om att eldrören skulle återställas på sina ursprungliga platser i Oscar II fort.
Berganläggningen tömdes därefter på sitt innehåll, dörrarna plomberades och man schaktade igen alla hål och öppningar i batteriet.

Källa: Christer Fagervalls artikel om "Batteri Torslanda" i tidningen Älvsborgarna. Länk

Tag gärna en titt på röret nära cachen. (se waypoint "RÖR") Hur djupt är hålet?

(Eng) The two large 24cm guns m/04 at Oscar II fortress was in 1940 considered to still be very valuable. The fault with them was the location, too close to Gothenburg city. The task for the guns was to prevent enemy warships from fire at Gothenburg, and to protect the Naval Base “Nya varvet”. Guns had been mounted in 1907 at the sites where they stand today on the Oscar II fortress. In October 1939 it was decided to move the two pieces to Hisingen. The construction for the three proposed plants in Hjuvik area started in the spring 1940. The guns from Oscar II fortress where moved to Hjuvik in 1941. In 1999 the guns where moved back to their original places at Oscar II fortress.

 

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

173 Logged Visits

Found it 163     Didn't find it 3     Write note 4     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 16 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 11/15/2017 3:54:34 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (11:54 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page