Skip to content

Aardkundig monument het Lutterzand EarthCache

This cache has been archived.

eep&anita: Het informatiebord is helaas verdwenen.
Bedankt voor de leuke logs.

More
Hidden : 05/14/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Nederlandse versie
Aardkundig monument het Lutterzand

Parkeren: N52.19.910 E007.01.580

Geschiedenis

Hier in het Lutterzand kronkelt de Dinkel nog ongestoord door het landschap en vormt daarbij grote bochten of meanders. Door dit proces worden de buitenbochten steeds ondergraven en ontstaan er steile oevers. In de binnenbochten wordt er zand afgezet en ontstaan kronkelwaarden. De Dinkel heeft zich hier in de loop van de tijd steeds dieper in het dekzand ingesneden. Hierdoor is als het ware een kijkje terug in de tijd ontstaan. De dieptst zichtbare zanden zijn al 25.000 jaar oud en zijn afgezet in het laatste deel van het Weichselien. Met elke stap naar boven klim je een stukje in de tijd. Zo zie je steeds weer een andere laag, die duidt op andere omstandigheden. Hieruit blijkt dat er binnen een ijstijd warmere en koudere tijden waren. In extreem koude tijden verdween de vegetatie en joegen poolwinden het zand op. Ook ontstonden er vorstwiggen in de bodem en werd het zand soms zover uitgeblazen dat er keienvloertjes ontstonden aan het oppervlak. Het keienvloertje in het Lutterzand wordt de laag van Beuningen genoemd, naar het dorpje Beuningen ten zuiden van Denekamp. Het is een laag die in meer gebieden wordt herkent en zo’n 17.000 – 15.000 jaar oud is. In de warmere tijden was er begroeiing en vond er bodemvorming plaats. Zo ontstond er zo’n 12.500 jaar geleden een humusrijke laag die de laag van Usselo wordt genoemd.

Om deze cache te kunnen loggen moet het volgende worden gedaan:

Ga naar N52.19.705 E007.01.952. maak een foto van jezelf met GPSr en “de Dinkel”als achtergrond, voeg deze foto aan je log toe. Beantwoord de volgende vragen en mail ons de antwoorden:
1) Hoe weet je welke laag zich vormden in een poolklimaat?
2) Hoeveel % van de beken en rivieren in Nederland is niet vergraven?English version
Aardkundig monument het Lutterzand

Parking: N52.19.910 E007.01.580

History

On this place in the Lutterzand the river Dinkel meanders undisturbed through the landscape and creates great bends. Because of this process the outside bends are undermined and steep bank are formed. On the inside bends so-called ‘kronkelwaarden’ are formed. The river Dinkel has cut itself deeper in the sand during the course of time, because of that you can take a look in to history. The deepest visible sands are about 25.000 years of age (the last part of the Wechselien) Each step upwards you climb in time, each layer reflects different circumstances; this means that within the Ice age there were warmer and colder periods. In extreme cold periods the vegetation disappeared and polar winds blow the sand away and small boulder-floors arise. The boulder-floor in the Luttersand is called the Beuningen-layer, according the small village Beuningen south of Denekamp. The layer is approximately 17.000 – 15.000 year of age. In the warmer periods there was vegetation and a humus-layer was formed (about 12.500 year ago) this layer is called the layer of Usselo.

In order to log this Earthcache:

Go to N52.19.705 E007.01.952, take a picture of yourself with GPSr and the river Dinkel in the background and add this to your log. Please send us an e-mail with the answers of the following questions:
1) How do you know what layer was formed in a Ice age?
2) What % of the brooks and rivers in Holland have there original bed?

Additional Hints (No hints available.)