Skip to Content

<

Modranska rokle / Modrany Ravine

A cache by akryx Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/19/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Modranská rokle / Modrany Ravine


Modranská rokle / Modrany Ravine

Modranská rokle [CZ]

Prírodní památka Modranská rokle se nachází na rozsáhlém území mezi pražskými mestskými cástmi Písnice, Kamýk a Modrany, v údolí Libušského potoka. Svým rozsahem predstavuje významné rekreacní zázemí pro obyvatele okolních sídlišt. Jako chránené území bylo vyhlášeno v roce 1988 na ploše témer 125 hektaru. Duvodem vyhlášení byl erozní zárez Libušského potoka s geologickým profilem v proterozoiku a ordoviku a s výchozem proterozoických slepencu, prirozená údolní potocní niva a krajinársky významný celek.

Rozloha: 124,88 ha

Prevýšení: 220-300 m.n.m.

Geologie: Ostrý údolní zárez odkrývá bridlice štechovické skupiny svrchního proterozoika s unikátním skalním výchozem slepencové vložky, v z. úseku letenské souvrství ordoviku, oddelené tektonickou poruchou.

Geologická mapa: Skalní podklad Modranské rokle je tvoren horninami starohorními (žlute) a prvohorními (zelene). Hranicí mezi nimi je závistský presmyk(E). Písmeny A, C a D jsou oznaceny opuštené lomy, písmeno B znací výchoz dobríšských slepencu (okrove). Šipka vyznacuje místo, kde práve stojíte.

Geologická mapa


Botanika: Údolí bylo ješte kolem r. 1900 bezlesé a využívané jako pastviny; na pravém brehu potoka na j. svazích se rozkládaly suchomilné acidofilní skalní stepi, dno pokrývaly vlhké louky s vrbami. Dnes je údolí zalesneno, na pravém svahu prevážne akátem, na levém, k S obráceném i smrkem; dno pokrývá výsadba jasanu. Nepatrné zbytky skalních stepí se zachovaly na skalních výchozech, na dne vznikl druhotný porost ptacincové olšiny s pomerne bohatým bylinným patrem. Ve zpustlých akátinách dnes roste chudá nitrofilní flóra. Na otevrených skalkách se zachovaly nekteré významné skalní prvky, napr. hvozdík sivý.

Zoologie: Území dnes predstavuje významné refugium drobné fauny v prímestské zóne. Z drobných bezobratlých zde žije bohatá fauna plžu vázaná na potocní nivu vcetne vzácného druhu dvojzubky lužní (Perforatella bidentata), na louce v z. cásti byla zjištena i silne ohrožená Vallonia enniensis. Z brouku zustaly jen druhy vlhkomilné na dne údolí v nive potoka, napr. z drobných strevlíkovitých bežní Nebria brevicollis a Bembidion tibiale, z nosatcovitých spíše druhy lesní, a to napr. Otiorhynchus scaber, Brachysomus echinatus, z významných mokradních druhu Notaris maerkeli a Gymnaetron villosulum. Hnízdí tu asi 50 druhu ptáku, nekolik páru puštíka obecného, hojný strakapoud velký, penice cernohlavá, budnícek menší, penkava obecná.

Lesnictví: Porosty ptacincové olšiny podél toku Modranského potoka byly pri výstavbe retencní nádrže znacne narušeny. Akátové porosty jsou dnes zpustlé a místy se rozpadají, asi pred 15 roky byly zcásti prevedeny na monokultury borovice lesní, spontánne do nich místy proniká jasan, který v nive vykazuje dobrou jakost a jehož výskyt je v souladu s prírodními pomery; smrkové kultury na levém svahu mají nevalnou kvalitu, podmínenou nevhodným stanovištem.

Modrany Ravine [EN]

In the south of Prague the Libuš Stream, abounding in rapids, forms a romantic valley called the Modrany Ravine after the adjacent district of the city. In recent decades the original pastureland has changed into forests, in which you can discover, for instance, early star-of-Bethlehem, one of the meadow species of plants that once occurred here in great abundance. There is a well-maintained educational trail that is also used by cyclists.

Area: 124,88 ha

Crossfall: 220-300 m.n.m.

Geology: Sharp unveils slate bottom notch group Štechovická upper with a unique rock Agnotozoic era default agglomerate inserts, in the example section Letenské strata Ordovik (490 Ma–435 Ma) separate tectonic disorder.

Geologic map: Rock base Modranská gully is formed proteozoic (yellow) and paleozoic (green) rocks. Borders between them is závistský overlap (E). Letters A, C and D are indicated by abandoned quarries, the letter B indicates outcrop Dobríšský patchwork (ocher). The arrow marked the place where the stand.

Geologic map


Dobríšské slepence Bridlice
Dobríšské slepencejsou hrubozrnné usazené horniny, v podstate navzájem stmelené valouny. Jejich vznik není zcela objasnen. Jednotlivé valouny byly pravdepodobne ohlazeny a prineseny proudem reky, která ústila do starohorního more. Z delty následne sklouzly hloubeji do more a tam byly zpevneny v jednotnou horninu. Prvohorní bridlice
planek NS • [CZ]
 • Naucná stezka Vas provede Modranskou roklí. Dozvíte se zde neco málo z geologie, botaniky, zoologie.Stezka zacíná na spodním konci Modranské rokle u areálu Spartaku Modrany. Dál vede údolím Libušského potoka, kolem retencní nádrže a soutoku Libušského a Písnického potoka až k rozcestí pod základní školou.Délka trasy je asi 3km. Trasa symbolem naucné stezky není znacená, ale trasa je jasná - stezka vede stále podél Libušského potoka.

 • Pro platnýzápis musíte:
  1) nahrát fotografie:

  1. GPS ci Vás se skálou - prvohorní bridlicí nebo dobríšského slepence, nejlépe foto obou hornin
   /pri prochazce se nejen pokochate, ale i pozorne koukejte na skaly a u te co se Vam bude libit, poridite dokumentaci :) /
  2. Jednu naucnou informacní tabuli treba i s Vámi

  2) a poslat via e-mail v profilu odpoved na:
  1. Pred kolika lety vznikly ve starohorách nejstarší horniny, které v Modranské rokli nalezneme? (najdete na naucné tabuli "Geologické zajímavosti")
 • [EN]
 • You will walk in the nature trail Modrany ravine. You will get some information from geology, botany an zoology. Trail is start near sports facility Spartak Modrany. Then you will go near and cross the Libus stream, around conduit regulator, junction Libus and Pisnice stream. The full path is around 3km. Naturail trail is nonmarked, but is clear.
 • For thevalid "found it" log:
  1) You have to upload a photo of:

  1. GPS or You with the Rock - paleozoic slate or Dobris agglomerate, best with both
  2. One of information table with or without You

  2) And send me via profile e-mailanswer to question:
  1. How old is the oldest rock, which is possible found in Modrany Ravine? (you will saw number onthe information table "Geologic interesting" - czech "Geologicke zajimavosti" in 1st par)


Because infoboard is damaged, please find the right answer here or on Google.
Protoze informacni tabule byla znicena, pro spravnou odpoved nahlednete zde nebo pohledejte na Googlu.

GEOLOGICKÁ STRATIGRAFICKÁ TABULKA
Modranska rokle - geologicke zajimavosti/geological conditions

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

1,014 Logged Visits

Found it 999     Didn't find it 1     Write note 11     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,969 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.