Skip to content

Ødemølle Bæk Traditional Geocache

This cache has been archived.

fln-jhl: lukkes

More
Hidden : 07/05/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


HME - Ødemølle Bæk

Cachen er placeret i forbindelse medHauge Marked Event 2009.

Vinderslevområdet ligger i et bakket landbrugslandskab, som gennemskæres af en række mindre ådale, der løber sammen i retning mod Hinge Sø. Det åbne landskab og dalene giver anledning til storslåede udsigter fra adskillige steder i området og gode rekreative muligheder.

Vinderslev ligger på kanten af ådalen med Ødemølle Bæk, hvor ådalen forgrener sig.

Lokalhistorie

Andelsmejeriet “Økilde” i Vinderslev. Når man skal finde tilbage til grundlaget for mejeriet, skal man tilbage til 15-1600-tallet, hvor man første gang hører om kilden, der ligger øst for den nuværende mejeribygning.Efter kongelig lov måtte der ikke løbe noget vand i havet, uden dets kraft først var udnyttet. På den tid var der en vandmølle på stedet. Den lå meget bekvemt for bønderne fra Vinderslev og Pederstrup.Hovvejen fra Pederstrup gik lige forbi over marken til “Vinderslevholm”. Da Mausing Mølle lå lige i nærheden, var der ikke nok korn at grutte for begge møller, så efter et par hundrede år blev Vinderslev Mølle nedlagt.

Stedet kom nu i daglig tale til at hedde “Ødemølle” og gav navn til bækken, “Ødemølle Bæk”

I 1850 blev sognets fattighus bygget på stedet. En af beboerne, “den hvide dame” var besværlig at have med at gøre. Hun omtales også som “den hvide jomfru” og skulle efter sigende være heks. Sådan forheksede hun sin mand, da han ikke ville vide af hende, så han blev helt vild af kærlighed - han hed Hans Trin.

Folk kom kørende langvejs fra for at få gode råd mod hekseri og trolddom.

Dengang kunne man blive syg, hvis en heks havde kastet sit blik på èn, eller hvis man døjede med at få fløden til at kærne til smør. Det havde man ofte problemer med på gårdene, inden man fik mejerier.

Additional Hints (Decrypt)

bof: vxxr irq fgra !

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)