Skip to content

Bruunshåb gamle skole Traditional Geocache

This cache has been archived.

soga: Arkiveres

More
Hidden : 08/01/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bertel Bruun, en købmand fra Fredericia, der havde skabt sig en formue gennem handel og skibsfart, købte i 1809 godset Asmildkloster og de to vandmøller Ålemølle og Søndermølle. Han anlagde en klædefabrik ved Ålemølle og fik kongens tilladelse til at kalde fabrikken og den lille by, som voksede op omkring fabrikken, for Bruunshåb.
På fabrikken var der i flere år en privatskole for arbejdernes børn, og efter tilladelse fra ministeriet blev der i 1876 oprettet et fast lærerembede med skole og lærerbolig på fabrikken. I 1892 blev der på Vinkelvej i Bruunshåb opført en selvstændig skole med bolig for en ugift lærer.

Skolen omkring år 1900
Image and video hosting by TinyPic

Skolen omkring 1925
Image and video hosting by TinyPic

Den nye skole
I 1953 blev den gamle skole afløst af en ny moderne skole med gymnastiksal og bolig for førstelæreren. Skolen er højt beliggende på Bruunshåbvej. Den var ved indvielsen beregnet for tre klasser, der blev undervist efter skolelovens regler for landsbyordnede skoler.

Skolen 1979
Image and video hosting by TinyPic

Skolen er siden udvidet flere gange og fik, da Vinkel, Tapdrup og Sønder Rind skoler blev nedlagt, og eleverne henvist til Bruunshåb skole, navnet Møllehøjskolen. Ved siden af skolen ligger Bruunshåb Forsamlingshus og den nye sportshal, Møllehøjhallen.

Skolen i dag
Image and video hosting by TinyPic

Skolesamarbejdet mellem Bruunshåb, Tapdrup og Overlund skoler
Brunnshåb ligger i Asmild sogn, der indtil kommunalreformen i 1970 sammen med Tapdrup sogn udgjorde Asmild-Tapdrup kommune. Derfor har der fra gammel tid været samarbejde imellem Tapdrup, Bruunshåb og Overlund skoler. Overlund skole var købstadordnet, mens de to andre skoler var landsbyordnede. På Overlund skole var der præliminærklasser og senere realklasser, hvortil eleverne fra de to landsbyskoler henvistes. I dag er Bruunshåb skole – nu Møllehøjskolen – en såkaldt fødeskole, hvor eleverne undervises indtil 6. klasse, mens de fra 7. klasse undervises på Overlund skole.

Additional Hints (Decrypt)

Vg'f n fvta

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)