Skip to content

De 4 haller i Houlkær - Astro hallen Traditional Geocache

This cache has been archived.

fam_libak: må desværre lukkes, beholder er væk

More
Hidden : 05/27/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ASTRO hallen

Velkommen til Verdens største log. I hvert fald byen største...

Hallen syner ikke af meget, men er gravet ned så taget passer til de øvrige bygninger.

Astro centeret blev bygget omkring 1984, med en fin restaurant, squash baner (det var lige blevet moderne), motionscenter og en kæmpe hal.
Det hele var lagt stort an, og puttet mange penge i projektet. Far_libak nåede at træne med vægtklodserne her, inden det hele lukkede.

Senere kom der videoskole i squashbåsene. TV Viborg levede et kort liv i området her.

Biblioteket havde lokaler her i flere år, inden de flyttede over til Houlkær Torv.

I dag rummer bygningerne bl.a. Medieskolerne.

Hallen er så stor, at om vinteren flyver modelflyveklubben i hallen om søndag!

Vedr. cachen: Tag dig i agt, der er  vinduer.

GB:

Welcome to the world's largest log. At least the city's largest ...
Hall appears not much, but are buried so that the match the other bygninger.Astro center was built around 1984, with a fine restaurant, squash courts (it was just modern), gym and a huge hall.
Everything was laid big way and put a lot of money in the project. Far_libak came to train with weight blocks here before everything closed.
Later came the video school in squash stalls. TV Viborg lived a short life in the area her.Biblioteket had rooms here for several years before they moved to Houlka Torv.I days includes buildings including Medium Schools.
The hall is so great that the winter flying model flying club in the hall on Sunday! Subject. cache: Take care that are windows.

Additional Hints (Decrypt)

arqoøe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)