Skip to content

<

Cineast - Satyricon

A cache by Svejs Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/31/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
På Svenska

Den Första av förhoppningsvis några stycken geocache-gömmor som har anknytning till filmens värld.

Denna är utformad som en riktigt kort enstegs-multi. Avståndet till gömman är mindre än 100m från ursprungskoordinaterna och det bör inte ta dig mer än någon eller några minuter för dig att komma dit .CINEAST : SATYRICON
Denna första geocache under temat ”Cineast” tar er till en sak som har anknytning till Fellinis film ”Satyricon” från 1969. Fredrico Fellini blev nominerad till en Oscar för ”Bästa Regissör”
för denna film 1971.

I Labyrint-scenen under andra halvan av filmen så kan man se motivet från den bildsten som hittades i kyrkgolvet i Häggeby kyrka, man kan i filmen se en avbildning av Hästhetsningen som finns på den ena sidan. Nu står en kopia av denna bildsten en liten bit bredvid porten av kyrkan. Orginalet som troligen är från 500-talet e.kr har flyttats till Historiska Museet i Stockholm. På den andra sidan finns ett ytterligare motiv:
ett långskepp som framförs av ett antal roddare och en styrman.


För att finna gömman, som är en liten filmburk utför följande:


- Gå till ovanstående koordinater, hitta bildstenen.

- Räkna antalet Åror (styr-åran/rodret exkluderad), detta är A.

- Räkna antalet Hästhetsare, detta är B.

”XX” = A*3*B

”YYY” = ( A *11*6) + (B*13,5)

Gömman är placerad:

N59° 39.4XX

E017° 32.YYY

För den första besökaren så finns självklart ett FTF-Pris.Gömman är placerad utanför kyrkogården och ej i någon mur!

Visa tillbörlig respekt när du besöker kyrkans område!

Häggeby Kyrka: Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet. Kalkmålningarna tillkom på 1690-talet. Bland inventarierna kan nämnas vackra textilier från 1500- och 1600-talen samt en förnämlig boksamling.

Ungefär 100 m SV om kyrkan ligger Häggeby Skolmuseum.

Bra att veta: Upplandsleden passerar precis invid denna cache...

Notera:Ny placering har gjort att jag uppdaterat räkneuppställningen!

In English

The first of some geocaches which are in some way connected to movies.


This is designed as a short one-stage multicache! The distance to the cache is less then 100 m from the original coordinates and it should not take you more than a few minutes to get there..CINEAST : SATYRICON
This first hide under the theme "Cineast" will take you to one thing which showed up in the Fellini film "Satyricon" from 1969. Frederico Fellini was nominated for a Oscar as Best Director for this film in 1971.

In the Labyrinth scene in the second half of the movie you can see a transcript from one side of the picture stone, which was found in the church floor in Häggeby church. One can see in the film, a transcript of the Horse baiting motive. A replica of this picture stone have been raised a little bit beside the gate of the church. The original, which probably is from the 500-century AD, have been moved to the Historical Museum in Stockholm. On the other side of the stone is an additional motive: a longboat with a number of oarsmen and a coxswain.

To find the cache, which is a film roll container , perform the following:


- Go to the above stated coordinates, find the Picture stone.

- Count the number of Oars (Cox-oar/rudder excluded), this is A.

- Count the number of Horse Baiters, this is B.

”XX” = A*3*B

”YYY” = ( A*11*6)+(B*13,5)

Cache is located:

N59° 39.4XX

E017° 32.YYY

To the first visitor there is a FTF-Prize.Cache is located outside the cemetery and not in any brick-wall!

Show proper respect when you visit the Church area!

Häggeby Church: The oldest parts of the church are from the 1200s. The Lime paintings are dated to the 1690s. Among the inventory are beautiful textiles from the 1500-centuary - and from the 1600-centuary. There are also an outstanding collection of books.

Häggeby School museum is situated 100 m SW of the church

Other Points of Interests: The Uppland walking trail passes right next to the cache ...


Please note: New position of final placement , please uppdaterad your calculations!

Additional Hints (Decrypt)

Nkry uötg /Fubhyqre uvtu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)