Skip to content

Muizas alus muca Traditional Geocache

This cache has been archived.

Eduards: Laikam tad jau aizgajis, un diez vai verts atjaunot.

More
Hidden : 05/31/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kapec muižas alus muca? Tapec, ka tas atrodas Zleku muižas pagraba ar skaistam griestu velvem, un iespejams, kadreiz te tika glabats labakais alus novada. :)


Starp Kurzemes muižam ieverojamu vietu ienem Zleku muižas ansamblis, XVII-XIX gs. arhitekturas paraugs Ventas labaja krastaa pie Dzirnavupes ietekas, aptuveni puscelja starp Ventspili, Kuldigu un Ugali. Vel 20. gs. saakuma muižas ansamblis ietvera apbuves centru, regulaaru parku un ainavisku briva planojuma meža parku ar uzpludinaatiem dikjiem. Apbuves centram piemita noslegtiba un viengabalainiba del bliva perimetralaa eku novietojuma ar kopeju taisnstura iekšpagalmu. No kadreiz respektabla muižas ansambla (tas tika izpostits Otra pasaules kara laika) neskarta veida diemžel saglabajušas tikai dažas saimniecibas ekas.

Ir kada teika par Zleku muižas dzelzs trepeem:
Zleku muižaa dzivojis lepns kungs, kam dažubrid pat ne kapeikas uz dveseli nav bijis. Kungs jau no teevu teevu laikiem bijis Velnam iekilats liels paradnieks. Tadel, katrreiz, kad kungam uzrodas nauda, mazs velnens ir klat un prasa to naudu atdot. Te pekšni kungs izdomajis, ka varetu padižoties citu priekša ar taadam trepeem, kaadas nav nevienam. Bet kas kals? Te pekšnji kadu dienu uzradies mazs virelis, kas sasolijies kungam uzkalt tadas trepes, kadas nav nevienam, turklat vinjš kalšot viens pats un pa to laiku, kameer notikšot kalšana, neviens nevar iet skatities. Dienas laika smedee bijis pilnigi kluss, bet, tikko iestajusies tumsa, taa saaka eze šnaakt, lakta dziedaat un kalejs elst un steneet, un apkart saka šaudities gan zilas, gan zalas, gan sarkanas dzirkstis un liesmas. Ta tas turpinajies kadu bridi, lidz kungs nevarejis vairs sagaidit un gajis prasit kad trepes bus gatavas. Uz ko kalejs tik atteicis: „Driz bus, driz bus.” Kungs nav varejis sagaidit un atkal gajis pie kaleja, sakot: „Ja ritu vai paritu trepes nebus redzamas, tad liks uzlauzt smedes durvis."Ta nu kalejs nemies visu nakti, ka no trokšna neviens nav varejis acis aizvert. No rita puses trepes bijušas gatavas. Tas pašas iznakušas ara ka melna migla pie kunga durvim. Kad migla izgaisusi, kungs ieraudzijis trepes, kas laistijušas ka sudrabs ar dimantu kopa. No ta laika kungs varejis lielities ar savam trepem, jo tadas visa pasaule nav atrodamas. Un, ja tagad kads kalejs lieloties ar savu darbu, tam tiek prasits: „Vai esi redzejis Zleku trepes?”

Additional Hints (Decrypt)

fghevf/pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)