Skip to content

<

Koutska Dvanactka (Kouto's twelve-degree beer)

A cache by Behy007 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/07/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cesky: Tato cache Vas provede Koutem na Sumave a predstavi Koutskou dvanactku. Trasa je dlouha cca 1 Km a obsahuje 3 waypointy.
English: This cache concerns to the village of Kout na Sumave and presents Kouto's twelve-degree beer to you. The route is about 1 Km long and contains 3 waypoints in total.

Cesky: Koutska dvanactka je tematicka multicache, ktera vas provede Koutem na Sumave a predstavi Koutskou dvanactku. Trasa je dlouha 1 Km, obsahuje 3 zastaveni:

1. Vychozi poloha:
N 49 24.033
E 13 00.153
Ukol: A = Zjisti pocet pismen v nazvu piva na vyvesni
ceduli restaurace.

2. Waypoint
N 49 24.(121+A)
E 13 00.(119+A)
Ukol: B = Pocet pismen v nazvu restaurace
C = Zjisti posledni pismeno v nazvu. Cislo C je jeho
poradi v abecede.

3. Waypoint
N 49 24.(C*160)
E 13 00.(B+99)
Ukol: Precti si jmeno a prijmeni na cedulce u vstupu do pivovaru
D = pocet pismen v krestnim jmenu
E = pocet pismen v prijmeni

4. Finalni lokace
49° 23.A(E+C-D)(B-E)
12° EA.{(A*B*C*D*E)-745}


(akt. 29.05.2016)
Pridal jsem nový waypoint. Jmenuje se "Na vobíralce". V Koute se na konci léta otevrela nová hostudka, která se nachází na techto koordinátech N 49° 24.054 E 013° 00.130. Urcite ji budete míjet cestou Ze Stage1 na Stage2

Pokud jste se dostali az sem gratuluji.
A ted neco o pivovaru.

Pivovar byl v Koute založen roku 1736. Pivo
se zde varilo nepretržite až do roku 1969,
kdy byla jeho cinnost ukoncena.

Roku 2006 se cinnost pivovaru znova rozjela.
Nový majitel, pan Skala, varí pivo dodnes.
Musím uznat, že se mu Koutská dvanáctka
povedla.

Pivo se prý varí dle puvodní receptury
z nejlepšího žateckého chmelu a pivovar
je rozváží do Domažlic, Plzne, Prahy
a Bavorska.

Tato cache je založena na pocest obnovy
výroby piva a uvítal bych, kdyby se zde
menili veci s pivní tématikou. Travel
bugy a Geocoiny jsou též vítány.

Preji hodne zábavy pri geocachingu
a pri ochutnávání koutského piva.

Behy007


PS.: Pri odlovu keše si dávajete bacha na místní teenagery. Kvuli nim byla keš presunuta z místa u mustku na nové místo.


K vyzvednutí keše není treba nekam lézt ci se vystavovat jinému nebezpecí


13.3.2011 Keš jsem premístil trochu vedle oproti puvodním cílovým koordinátum. Keš je od cílových koordinátu vzdálená asi 3 metry, 3 kroky po smeru potoka a pak doprava 3 kroky napravo od cesty.


Vzhledem ke změnám v jednotlivých waypointech obsahuje nápověda jednotlivé hodnoty písmen A-E


English: Kouto's twelve-degree beer is a thematical multi cache, which leeds you through village of Kout na Sumave and presents a Kouto's brewery to you. The route's length is about 1 Km and contains 3 stops in total:

1. Starting point:
N 49 24.033
E 13 00.153
Task: A = Find out number of letters in the name of beer on the signboard
of the restaurant.

2. Waypoint
N 49 24.(121+A)
E 13 00.(119+A)
Task: B = Number of letters in the name of restaurant
C = Find last letter in the name of the restaurant. Number C is its order
in the alphabet.

3. Waypoint
N 49 24.(C*160)
E 13 00.(B+99)
Task: Read first name and surname in the sign at the entrance to the brewery
D = Number of letters in the first name
E = Number of letters in the surname

4. Final location
49° 23.A(E+C-D)(B-E)
12° EA.{(A*B*C*D*E)-745}


(akt. 29.05.2016)
I added a brand new waypoint. It's name is "Na vobíralce". A new pub was open at the end of summer, which is to found on these coordinates N 49° 24.054 E 013° 00.130. Almost certainly you pass it by the way from Stage1 to Stage2

When you finished to read here, I congratulate to you .
And now some information about our brewery.

The brewery was founded in Kouto in 1736. Beer
was here brewed constantly up to yer 1969,
when was the brewery closed.

In 2006 was the brewery reopened again.
New owner, mr. Skala, brews beer until now.
And I must accept, that twelve-degree beer
is perfect.

Beer brews according to the orginal recipe
from the best czech hops (Zatecky) and the brewery
exports its production to Domažlice, Pilsen, Prague
and to Bavaria.

This cache was founded in honour of renewig
beer production. I would like to trade things
with beer theme. Travel
bugs and geocoins are also welcomed.

I wish you a good luck at the geocaching
and tasting of Kouto's twelve-degree beer.

Behy007


PS.: Be aware of the local teenagers. Because of them was the cache shifted from the location near to brook bridge to the new spot.


When you attempt to pick up the cache, you don't need to climb anywhere or expose yourself to any other danger!


13.3.2011 The cache is moved a little from the target coordinates. Now it's shifted 3 steps in the brook direction and 3 steps to the right of the path. Ahoj, provedl jsem jarní úklid. Keš jsem premístil trochu vedle oproti puvodním cílovým koordinátum. Keš je od cílových koordinátu vzdálená asi 3 metry, 3 kroky po smeru potoka a pak doprava 3 kroky napravo od cesty.


Hints in the waypoints are temporaribly not accesible. In the hint are therefore values for letters A-E

Additional Hints (Decrypt)

PM: cbq qhorz, mn qhorz, cbq xnzrarz cbohqrz.
RA: abg sne njnl sebz n na bnx, haqre bnx, haqre gur fgbar, va gur "ubyr"
Uvag: Svany Ybpngvba - N=9, O=8, P=1, Q=3, R=5

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.