Skip to content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej<br>
<br>
En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.<br>
<br>
Cachen kan hentes frem fra arkivet igen, men det er en betingelse for genåbning, at cachen opfylder retningslinierne for nye cacher! En cache kan ikke genåbnes med henblik på adoption. <br>
<br>
For at få cachen genåbnet skal du skrive en mail til mig med cachen nummer, navn og et link til cachen. Du skal skrive til t.ignika@gmail.com<br>
<br>
Geohilsen<br>
<br>
<br>
Toa Ignika<br>
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland.<br>
Kontaktinformation: t.ignika@gmail.com eller via min profil<br>
Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå af som det første i beskeden, gerne med et link.<br>

More
<

Nørrebro #1 - Nørrebroparken

A cache by Bjarnholt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/24/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Den første cache i vores lille Nørrebro serie. Håber at du/I får lejlighed til at se lidt af dette dejlige område af København.

Nørrebroparken

Nørrebroparken er et af de få "åndehuller", der eksisterer i dag på Nørrebro. Parken bliver i sommer halvåret besøgt flittigt af mange hundreder af mennesker, der benytter parkens arealer til alt fra boldspil, leg, solbadning til aften-spisning med venner.

Parkens historie

"Nørrebroparken ligger på et gammelt baneterræn, hvor jernbaneforbindelsen mellem København og Klampenborg forløb fra 1863. Den første Nørrebro Station blev indviet i 1886 og var beliggende ved Nordbanegade. Den havde to hovedbygninger, en ankomst- og en afgangsstation. Udover at betjene persontrafikken fungerede den også som godsstation. På grund af omlægninger af togdriften mistede den dog efterhånden sin betydning og fungerede til sidst som endestation. I 1930 stod den nye funktionalistiske Nørrebro Station, som vi kender den i dag, klar til indvielse, og området blev rømmet.

Størsteparten af området til den nye park (arealet mellem Nordbanegade, Hillerødgade, lindealléen og Stefansgade) overgik dog til Københavns Kommune umiddelbart efter nedlæggelsen af stationen. Hvor den nuværende lindeallé gennemskærer parken var planlagt en forlængelse af Hørsholmsgade. Den er dog aldrig blevet realiseret, men alléen har nu vokset sig til et markant og karakteristisk træk gennem parken.

Først i 1933 - tre år efter stationens lukning - blev der fremsat forslag til parkanlægget i borgerrepræsentationen. Der blev i forslaget peget på, at ”pladsen var kommet til at henligge i en sådan tilstand, at det dårligt kunne forsvares at lade den henligge således længere”. Det var tanken at lave en plads, hvor borgerne kunne færdes, tumle sig og tillige hvile sig, og den var tænkt inddelt således, at de yngste kunne benytte den sydlige del til bold- og legeplads, og den nordligste benyttes til hvileplads for de ældre.

Parkens dobbelte træindramning strukturerede området og udgjorde samtidig smukke løvoverdækkede promenader med frit indblik til parken. Den sydlige del anlagdes som legeplads med et stort sandbassin og en rulleskøjtebane/soppebassin. (Legepladsen har samme placering i dag). Længst mod nord anlagdes et lille solvendt, blomstersmykket anlæg forsynet med mange bænke beregnet til ældre mennesker. På de resterende områder indrettedes boldbaner på grus og græs. 

Denne første etape beliggende på kommunens ejendom åbnedes for publikum i august 1934. Samme år indgik Kommunen aftale med DSB om leje af deres områder, det egentlige sportracé vest for lindealleén. Der fremlagdes flere idéer til indretning af disse arealer, blandt andet anlæg af tennisbaner med tilhørende omklædning og cykelstald eller badmintonfaciliteter. Det endte dog med vedtagelse af en skrabet plan, der ”Anlægges med mindst mulig udgift med græsplæner med enkelte fritstående træer og de fornødne bænke og drikkebrønde”. Denne del af parken blev vedtaget i 1935."

Uddrag fra "NY NØRREBROPARK". En del af konkurrence beskrivelsen, da Nørrebroparken var gennem en større renovering, der stod færdig i 2007.

Cachen

Cachen er et plastrør indeholdende logbog & blyant. Nørrebroparken er et velbesøgt område, så der skal udvises stor agtpågivenhed overfor mugglere! Placér venligst cachen præcis efter logning.

  (Short version)

Nørrebro Park is one of the few "open spaces" that exist today in Nørrebro. The park is in the summer season diligently visited by many hundreds of people who use the park land for everything from ball games, sunbathing and for staying out with friends.

The cache
The cache is a plastic tube containing a logbook & pencil. Nørrebro Park is a well-attended area, so look out for mugglers! Please place the cache in the right position after logging.

 

Additional Hints (Decrypt)

[DK] Uæatre v geæ haqre qrg teøaar, pn. 150-160 pz. Anob gvy geæ zrq fwbi snpba. / [UK] Unatvat va gur gerr uvqqra ol gur terra, nccebk. 150-160 pz. Arvtuobhe gb gur gerr jvgu shaal funcr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)