Skip to content

This cache has been archived.

Marc7: Wegens de te hoge maintenance en het feit dat deze al zo'n twee jaar beschikbaar was, heb ik besloten deze te archiveren.

More
<

D&D walks - Kykypy3a

A cache by Marc7 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/21/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Deze mooie lusvormige wandeling van ongeveer 2,5 km was slechts mogelijk dankzij onze goede vrienden D&D. Zij wonen immers in de buurt en hebben de ‘D&D walks’ tientallen malen met hun honden, dochtertje en vrienden gelopen. Het is hier echter zo mooi en leuk, dat ik vond - en zij ook - dat deze ervaring best mochten worden gedeeld, vandaar het plaatsen van een aantal caches in deze prachtige omgeving.
Ik wil hen dan ook van harte bedanken voor het mee uittekenen van deze wandeling en hun bereidheid om de mooiste plekjes te delen. Ze kijken er al naar uit om in de toekomst mogelijk enkele cachers op ‘hun’ wandeling tegen het lijf te lopen !

Parkeren doe je het best op bovenstaande coördinaten.
Hier kun je je wagen makkelijk en veilig wegzetten. Deze plaats is een ideaal vertrekpunt voor de ‘D&D walks’ : ‘Kykypy3a’, ‘The Pond’ en ‘The Bridge’. Je kan ze makkelijk combineren, in om het even welke volgorde.
Het parcours is geschikt voor fietsers, bij voorkeur met een mountainbike, al gaat het met een gewone fiets ook. Alleen wordt het na een fikse regenbui dan misschien iets te glibberig.
De wandeling kan zeker met kinderen worden gemaakt. Op één strook van een paar honderd meter na, blijf je immers op veldpaden in de natuur. Met de kinderwagen is het ook best te doen, althans met het type dat een iets ruwer terrein aankan.
Net zoals D&D kun je natuurlijk ook je hond(en) meenemen.
Het uitzicht van de wandeling verandert ook naargelang het jaargetijde : in de lente toont alles mooi groen, in de zomer overheersen de gewassen op de velden en zijn de verzichten verdwenen en in de winter lijken de velden meer op een kale vlakte.

Slechts opgepast voor één zaak : vanaf het voorjaar kunnen de ‘dazen’ ’s avonds vervaarlijk aktief worden, zowel voor mens als dier. Loop deze cache bijgevolg niet té laat, of smeer je anders goed in.

Nadat je de wagen hebt weggezet, ga je omhoog waar de ruiters niet mogen komen. Je stapt hier op een ‘binnendijk’, die vroeger nog een stuk was doorgetrokken en die bij een eventuele doorbraak van de Zennedijk een nieuwe komvormige opvang voor het water moest creëren. Deze functie is nu helemaal vervallen. Er rest ons nu enkel een mooi stukje natuur, ideaal voor een prachtige wandeling.

Met dank aan de proeflopers sven1965 & heksemieanirca62 !

Veel plezier onderweg !

De wat exotische titel van deze cache leende zich tot een mystery en je dient bijgevolg voor de wandeling wat opzoekwerk te verrichten. ‘Kykypy3a’ is een gewas, dat je op deze wandeling veelvuldig zult zien – althans in de zomer. Graag de Nederlandse vertaling opzoeken en de woordwaarde ervan berekenen (A=1, B=2, … Z=26) en herleiden tot één cijfer (bv. 53 = 5+3 = 8). Dit cijfer geeft je de waarde van A.

Je gaat vervolgens naar WP1 op
N 51° 03.A05
E004° 24.9(A+2)(A+2)

Op WP1 vind je een micro, met daarin de waarde van B. Deze stelt je in staat het volgende WP te bepalen. Zo verloopt de wandeling over 5 WP met telkenmale een micro of een tag met een letterwaarde, zodat je uiteindelijk de gegevens kan vinden, die je toelaten de stash te bemachtigen. Daarnaast is er nog één ReferentiePunt opgenomen, deels voor de veiligheid onderweg.

WP2 N51° 03.AB3
E004° 24.B(A+1)1

WP3 N51° 03.A(C+6)0
E004° 24.AC5

RefP N51° 03.DB0
E004° 24.D2D

Opgepast ! Tussen RefP & WP4 verloopt het traject voor een klein stuk langs de ‘Beenhouwersstraat / Steenweg op Heindonk’. Hou na het RefP goed links aan tegen de rijrichting op het fietspad. Na het eerste huis op de linkerkant, neem je een kleine kasseiweg, die opnieuw uitmondt in een veldwegel. Dit is een openbare wandelweg; respecteer wel de privacy van de omliggende bewoners.

WP4 N51° 03.(C+1)(C-1)B
E004° 24.ABD

WP5 N51° 03.E(C-1)6
E004° 24.B(B-1)8

Je hebt nu alle gegevens op de stash-locatie te bepalen. Deze bevindt zich op :

N 51° 03.D(E+3)(C*C)
E004° 24.FA(B+1)

Op het logbook vind je ook een stukje van de oplossing voor het vinden van de ‘D&D walks - Sabulum’ cache.

----------------------------------------------------------------------------------------

This nice loop shaped walk of about 2.5 km long was made possible thanks to our good friends D&D. They live nearby and have probably walked the ‘D&D walks’ for dozens of time with their dogs, daughter & friends. The environment is however so beautiful and nice that I thought - and so did they - that this experience should be shared, so I created a few caches in the surrounding area.
I would like to thank them sincerely for their willingness to help me designing this walk. They are already looking forward to meet some cachers on ‘their’ walk in the future !

Parking can best be done on the coordinates mentioned above.
This spot is the ideal starting point for the ‘D&D walks’ : ‘Kykypy3a’, as well as ‘The Pond’ or ‘The Bridge’. You can easily combine them, regardless the sequence.
The track is biker friendly, preferably a mountainbike should be used, but a normal bicycle will do. Nevertheless, it might become to slippery after heavy rainfall.
The walk can certainly be done with kids. With exception of one part of a couple of hundred metres, the walk leads though open country. Buggies can also be used, at least the type that is capable of handling somewhat rougher terrain.
Or just as D&D do, you can take your dog(s) along.
The views during this walk shift, depending on the season : in spring everything is green, in summer, crops dominate the fields and in winter the fields look like a bare plain.

Only be aware of one thing : as from spring, horseflies/clegs become dangerously active in the evening, both for human and animal. So don’t walk this one too late or otherwise, be well prepared.

After you’ve parked, go up where horses aren’t allowed. You’re walking now on an inner bank or inner dike, that was formerly used to create another bassin in case the Zenne-dike would be breached. This function has completely disappeared. So the only thing remaining is a beautiful piece of nature, ideal for a walk.

The somewhat exotic title of this cache lend itself for a mystery, to be solved before you take off for this walk. ‘Kykypy3a’ is a crop, that you’ll see frequently during this walk - at least in summer time. Please find the Dutch word for it, calculate the word value (A=1, B=2, …, Z=26) and reduce to one number (e.g. 53 = 5+3 = 8). This gives you the value of A.

Go subsequently to WP1
N 51° 03.A05
E004° 24.9(A+2)(A+2)

At WP1 you’ll find a micro, containing the value for B. This will allow you to determine the next WP. During the walk, you’ll find 5 WP, each containing a micro or tag and therefore a new character value, which will allow you to find the stash. A part of this, I’ve created an additional Reference Point (RefP), mainly for safety reasons on the way.

WP2 N51° 03.AB3
E004° 24.B(A+1)1

WP3 N51° 03.A(C+6)0
E004° 24.AC5

RefP N51° 03.DB0
E004° 24.D2D

Pay attention ! Between RefP & WP4 the track runs along the ‘Beenhouwersstraat / Steenweg op Heindonk’. Keep left after the RefP, using the bicyclepath, against the direction of traffic. After the first house on your left hand, take the small cobblestone road, which leads to another earth path. This is a public road, but do respect the privacy of the surrounding houses.

WP4 N51° 03.(C+1)(C-1)B
E004° 24.ABD

WP5 N51° 03.E(C-1)6
E004° 24.B(B-1)8

You now have all the needed data to determine the stash location. You’ll find this on :

N 51° 03.D(E+3)(C*C)
E004° 24.FAB

In the logbook, you’ll also find a part of the solution for the ‘D&D walks - Sabulum’ cache.

Many thanks to my fellow geocachers sven1965 & heksemieanirca62 to test this cache !

Have a lot of fun !

Additional Hints (Decrypt)

[NL] :
JC1 : ubrxcnny
JC2 : ZGO, ynnt
JC3 : jrvqrcnny
ErsC : fgenngannzobeq
JC4 : inatenvy
JC5 : xabgjvyt
Fgnfu : 2 zrgre ubbt

[EN] :
JC1 : pbearecbfg
JC2 : ZGO, ybj
JC3 : zrnqbj cbyr
ErsC : fgerrg anzr fvta
JC4 : penfu oneevre
JC5 : cbyyneq jvyybj
Fgnfu : 2 zrgre uvtu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.