Skip to content

Uz Tobago! Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Back to the archive!

More
Hidden : 06/26/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slepnis noslepts pavisam netalu no vietas, kur no 1638. gada lidz 1659. gadam atradas Kurzemes - Zemgales hercogam Jekabam Ketleram. piederosa kugubuvetava, kura tika uzbuveti aptuveni 44 karakugi un 79 tirdzniecibas kugi. Slepni atrodas logbuks, zimulis, asinamais, ka ari dazi mainas prieksmeti.

Kaut vina augstiba vairak domatu par savu bernu izglitibu, nevis visu naudu iegulditu kugos, kada vestule reiz esot rakstijusi hercogiene Luize Sarlote. 1638. gada Jekabs no sava tevoca hercoga Fridriha ieguva Ventspils ostu un no ta briza lidz pat muza beigam lielu dalu savu speku un naudas veltija varenas flotes izveidosanai, ar kuras palidzibu cer attistit tirdzniecibu un celot uz kolonijam. No lielajiem sapniem iekarot pasauli istenojas tikai divi. Neilgu laiku Kurzemei piedereja kolonijas Gambija un Tobago. ( Ilustreta pasaules vesture, apr. 2009)

17. gs. 50., tapat ari 90. gados Ventspils kugubuvetavas darbiba bija ipasi aktiva. Ka redzams kada 17. gadsimta plana, kugubuvetava atradas Ventas kreisaja krasta, uz austrumiem no pilsetas – hercoga ipasuma esosas Sarkan- muizas virziena. Kugubuvetava sastaveja no kugu buves vietas, buru austuves un virvju vituves. Darbu vaditaji 90. gados bija kugubuves meistars Kornelijs Ziverts (Siewert; 1658–1717), buves rakstvedis Johans Fridrihs Bloks (Block), buru un kompasu izgatavotajs Mihaels Mihelsens (Michelsen), naglu kalejs Johans Bindzeils (Bindseil), enkuru kalejs Kristians Bracs (Brasch), bloku virpotajs Andreass Manzens (Mansen), ka ari koktelnieks Nikolass Sefrenss (Söffrens); 10 vinu vardi arhivu dokumentos sastopami visai biezi, jo ipasi lugumos izmaksat viniem algu, kura kartejo reizi aizkavejusies. Neraugoties uz to, meistaru uzticiba savai darbavietai bija apbrînojama, – drosi vien tadel, ka alternativu iespeju Ventspili truka.
(Almuta Busa, Latvijas arhivi, Vesture)

Additional Hints (Decrypt)

I vf sbe ivpgbel

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)