Skip to content

In memory of Summer 1941 Mystery Cache

Hidden : 06/26/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pie dotajām koordinātām atrodas piemiņas vieta 1941. gada vasarā nogalinātajiem Madonas un tās apkārtnes iedzīvotājiem. Lai uzzinātu, kur tieši ir noslēpts slēpnis, ir jāizlasa apraksts un uzraksts uz akmens, kas atrodas pie pieminekļa.

At the given coordinates, there is a monument devoted to people from Madona vicinity killed by Nazi Germany military forces in Summer 1941. To get the coordinates of the cache, you have to count some stuff on the stone next to the main monument.

[LAT]
1941. gada vasarā nacistiskās Vācijas armija ienāca tajā laikā Padomju Savienības okupētās Latvijas teritorijā.
Pēc vācu karaspēka ierašanās Madonā sākās vietējo ebreju aresti. Arestētos izvietoja pilsētas nomalē kopā ar apcietinātajiem no Lubānas. Augustā visi tika konvojēti uz Smeceres mežu, kur “Arāja komanda” kopā ar vietējo pašaizsardzībnieku palīdzību viņus nošāva (kopā ap 250 cilvēku).

1960.g. pēc kara izdzīvojušie ebreji te uzstādīja pieminekli, taču tas līdz mūsdienām nav saglabājies.
1993.g. tika izveidots jauns piemineklis (tēlnieks Gvido Buls), kuram blakus 2006.g. uzstādīts arī neliels akmens ar uzrakstu latviešu valodā.

Šāda dizaina piemineklis man likās diezgan neparasts - nekur citur Latvijā tādu neesmu redzējis. Uz šo piemiņas vietu nav nevienas ceļa norādes, neesmu to redzējis arī kartēs vai ceļvežos, tāpēc gribēju to parādīt arī citiem.

Lai piebrauktu šeit ar auto, no šosejas jānogriežas šeit:
N 56° 50.122
E 026° 11.822

Slēpnis atrodas
N 56° 50.ABC
E 026° 11.XYX

Jums jānoskaidro:

A - cik vārdu ir 7. rindiņā uz akmens

B - burtu skaits minētajā valstī mīnus burtu skaits minētajā pilsētā

C - burtu skaits pirmās rindiņas pēdējā vārdā

X - burtu skaits otrajā vārdā uz akmens

Y - cik reižu uz akmens parādās cipars "9"

[ENG]
In the summer of 1941 the Nazi Germany military forces entered the territory of Latvia (at the time already occupied by Soviet Russia.
After the German army had arrived in Madona in July, the arrests of local jews began. The arrested were taken to the outskirts of the town and temporarily imprisoned there together with jews from Lubāna. In August they were all transported to Smecere forest, where they were all executed (in total about 250 persons).

In 1960 jews who had survived the war built a monument here but that one did not last.
In 1993 a new granite monument was erected, and later, in 2006 also a stone with inscription in Latvian.

It is an unusal design, I have not seen any other monument in Latvia like this one. It is not marked on maps that I've seen and no road signs, no printed guides will bring you here. For this reason I wanted to show it to other people as well.

You can access it by car if you take the turnoff from the highway here:
N 56° 50.122
E 026° 11.822

The cache is located at
N 56° 50.ABC
E 026° 11.XYX

You have to find out:

A - count of words in the 7th row of the text on the stone

B - letter count of second capitalized word minus letter count of third capitalized word

C - count of letters in the last word of 1st row

X - count of letters in the 2nd word on the stone

Y - how many times the digit "9" appears on the stone

Additional Hints (Decrypt)

Bnx-pber / bmbyn xbqbyf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)