Skip to Content

This cache has been archived.

Alex Reviewer: Archivace listingu keše

Alex Reviewer - Reviewer pro ČR

More
<

Studanka u Mlynskeho potoka

A cache by by xdarebak, adopted by Joz-in Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/29/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
STUDANKA U MLÝNSKÉHO POTOKAMlýnský potok a Uhlírky


Lesní potok v úseku od Nového rybníka po sádky ve Velké Losenici asi 1,5 km východne od obce Veprová je chránen jako prírodní památka. Prirozene meandrující potok s brehovými porosty olšin a lucními spolecenstvy zrašelinelé nivy je jedním z mála zachovaných biotopu drobných vodních toku v chránené krajinné oblasti Ždárské vrchy. Žijí v nem chránené a ohrožené druhy rostlin (chrastice rákosovitá) a živocichu (chrostíci, pošvatky, jepice, colci...). Chránené území križuje cesta od Nového rybníka k Malolosenickému kopci.

GEOLOGIE Podložím postupne se zahlubujícího údolí meandrujícího Mlýnského potoka, na rozhraní Pribyslavské pahorkatiny a Henzlicky, jsou biotitické a dvojslídne migmatitizované a granitizované ruly strážeckého moldanubika s ojedinelými vložkami svoru a pyroxenických kvarcitu. Na sedeimentech údolní nivy jsou vytvoreny organozemní gleje a pseudogleje, precházející v kyselé kambizeme na okolních svazích.

KVETENA V horní cásti údolní nivy se nachází enkláva rašelinných luk s mokradními ostricovými spolecenstvy, precházejícími v degradacní monocenózy chrastice rákosovité (Phalaroides arundinacea). Ve strední a spodní cásti potok meandruje v prevážne smrkových lesních porostech s fragmenty olšin podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. Rostou zde mj. vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), zábelník bahenní (Comarum palustre), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), žlutucha orlíckolistá (Thalictrum aquilegifolium), starcek potocní (Tephroseris crispa) a sedmikvítek evropský (Trientalis europea).

ZVÍRENA Potok obývají chrostíci, pošvatky, jepice a jiní málo prozkoumaní bezobratlí, mihule potocní (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio) a pstruh obecný potocní (Salmo trutta m. fario). Dále v chráneném území žijí mj. colek horský (Triturus alpestris), skokan hnedý (Rana temporaria), s. ostronosý (R. arvalis), ropucha obecná (Bufo bufo), slepýš krehký (Anguis fragilis), ješterka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus). Hnízdí zde strízlík obecný (Troglodytes troglodytes), konipas horský (Motacilla cinerea), linduška lesní (Anthus trivialis), pevuška modrá (Prunella modularis) aj. Biotop osidlují rejsek obecný (Sorex araneus), rejsec vodní (Neomys fodiens) a další druhy savcu.

LESNICTVÍ V horní cásti území se nachází zalesnený fragment úzké údolní nivy, s prevážne smrkovým porostem s prímesí olše lepkavé. Zbytky sukcesne zarustajících luk jsou zarazeny jako bezlesí. Ve strední a spodní cásti území potok s fragmenty olšin meandruje v prevážne smrkových porostech, tvorících ochranné pásmo prírodní památky.

VYUŽITÍ Dlouhodobou absencí obhospodarování luk v horní cásti území došlo k jejich nežádoucímu sukcesnímu vývoji s rozšírením porostu chrastice rákosovité a drevinného náletu. Malá cást toku zasahující do zemedelských kultur byla v minulosti regulována. Drevinné nálety jsou redukovány a cást luk jednosecne kosena. Potok byl procišten a v jeho horní cásti byly zrízeny tunky k repatriaci strevle potocní a vranky obecné. Brehový porost je ponecháván bez zásahu.

Studánka

Studánka se nachází kousek od cache. Celorocne je v ní velice chutná voda, vrele doporucuji v ní svlažit rty.

Cache

Keška se nachází na okraji prírodní památky, proto se k prírode v okolí cache chovejte ohleduplne. Cache samotná je velikosti small a má jednoduchý úkryt.

Preji všem príjemný lov

Additional Hints (Decrypt)

TrbCnerm

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.