Skip to Content

This cache has been archived.

Alex Reviewer: Archivace listingu keše.

More
<

Katovske remeslo3:Sibenicni vrch/The Gallows Hill

A cache by KoalaCZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/23/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato tradicní keš muže být rychlou drive in a spatríte krome Šibenicního vrchu i nádherný výhled do okolí. Keš je soucástí mestské miniserie Katovské remeslo v Litomyšli, která má pripomenout fakta a zkazky kolem této desivé minulosti, a provést Vás místy, kde se odehrávala.

Zaparkovat mužete zde: N 49°52.410´ E016°17.532´  Další cásti serie: Smutný most, PopravišteKatovna a Bonus cache Rasovna.

Smrt obešením prevzato z clánku casopisu 21. století podleVladimíra Šindeláre (19. 03. 2007). Nejbežnejším, ale zároven i nejméne cestným zpusobem popravy bylo obešení. K šibenici mohly tehdejší konšelské soudy provinilce odsoudit už za pouhou krádež. Vešení se v naprosté vetšine prípadu týkalo predevším mužu, záznamu o obešených ženách je ve starých soudních spisech jen málo. Duvodem byla zejména skutecnost, že se podle tehdy bežné praxe tela obešencu ponechávala viset na šibenici tak dlouho, až shnila, což tehdejší spolecnost pokládala v prípade ženy za neslušné. Šibenice byly velmi casto budovány v blízkosti cest za mestem, vetšinou na mírných návrších ci na kopcích, podmínkou byla dobrá viditelnost stavby z okolí. Kolemjdoucí byli varováni, že zde funguje prísné trestání provinení. Místo šibenice velmi brzy získalo specifické oznacení, nejcasteji "Šibenicní vrch". Pahorek býval vzdálen asi kilometr od hradeb mesta, což byla dostatecná vzdálenost k tomu, aby pach z rozkládajících se tel priliš neobtežoval obyvatelstvo, ale nebylo to však zas tak daleko, aby se obyvatelé nemohli dojít podívat na nekterou ze zdejších exekucí. Šibenice byla odstrašujícím místem hanby a neštestí. To mohl prinášet už jen její stín, a proto musela být postavena na pozemcích mesta tak, aby nemohla vrhat stín na sousední pozemky. Jediný, kdo se mohl v blízkosti šibenice pohybovat a vstupovat do ní, byl kat. Jelikož byl kontakt s takovýmto objektem zneuctující, byla i stavba ci oprava šibenice (stejne jako pranýre) ritualizovanou záležitostí, které se museli zúcastnit všichni príslušníci potrebných remesel, aby úcastníci prací nebyli tercem posmechu ostatních a po ukoncení prací byli všichni znovu prohlášeni za pocestné.

Ve starších dobách se uplatnovaly jednodušší šibenice drevené konstrukce, jejichž umístení se nezrídka lišilo od pozdejších poloh šibenic zdených. Taková však v Litomyšli nikdy nestála. Trest obešením byl zpravidla nejcasteji udelovaným hrdelním trestem v období 16. - 17. století, a to zejména za majetkové delikty. Kat a jeho pomocníci - tzv. holomci nemohli zmenit své remeslo, nebot byli již navždy považování za necisté. Dokonce prý nebylo možno trestat toho, kdo by katovi nejakým zpusobem ublížil nebo jej slovne urazil. Ze zdroju nevyplývá, zda zdejší šibenice sloužila casto a není jisté, zda nebyly i zde vykonány popravy stetím.

Zdroj: (Marie Martincová podle vyprávení p. Tobiše) Vlastivedný sborník „Od Trstenické stezky" rocník I. c. 9-10 Pozn. Povesti jsou nepresné, obmenované a nekdy si odporují, ale o to tu asi nejde. (citace): Poslední kat v Litomyšli jmenoval se Horínek. Poslední, kterého Horínek popravil, se jmenoval Vasiljevic Petrovski, voják Rusín, který zabil cloveka a oloupil ho o becicku koralky a pár krejcaru. Byl odsouzen k smrti provazem a ortel vykonán roku 1808. V pametní knize u místní obce litomyšlské je o tom psáno brkovým perem cerveným inkoustem tak drobne, že bylo nutno císt lupou. Obešenec nechával se viset na šibenici až do slunce západu. Potom ho pochovali na míste u kríže, který stojí na rohu u križovatky silnic k Morašicím a Nedošínu. Ješte pred svetovou válkou byly za krížem dobre znát tri hroby popravených.

Podle povesti se litomyšlský kat vsadil s majitelem zámku, že donutí odsouzeného s utatou hlavou ješte nekolik minut se pohybovat. Dohodli se, že pokud bude schopen chodit, pozemky ve vzdálenosti, kterou popravený ujde, pripadnou katovi. Kat si prý nechal prinést cerstvý horký chléb a po utnutí hlavy usekl i spodní cást chleba. Chléb pak prý narazil na krvácející krk a skutecne donutil nebohé telo ješte nekolik desítek metru ujít. Podobne - Zdroj: Povesti z Litomyšle F.Šíma-Trojanský II.: Vypráví se, že jedenkráte tam mel býti popraven clovek carodejník. Tázán jsa na poslední své prání, prosil, aby mu byl dán kousek pole, kde by si po smrti mohl odpocinouti jeho duch. Slíbeno mu, ale s tou podmínkou, že ho musí, až bude stat, obejít. Odsouzenec souhlasil. Ale prosil, aby na utatý jeho krk uložen bochník chleba. Byla vykonána poprava. Na pretatý krk odsouzencuv byl uložen bochník chleba. Statý potom za doprovodu katova obešel sousední, jemu darované pole. Vypráví se též, že tam byly na bochník chleba kladeny staté hlavy odsouzencu, jež pak mluvily, a tak vyzvedeli na nich to, o cem odsouzenci za života svého odepreli vypovídati.

Za mestskou cihelnou stávala také na kopci za mé pameti mohutná planá hruška na poli rolníka Mlejnka. Muj ded vypravoval, že na ni pro výstrahu povesili na reteze popraveného na nekolik dní. Ríkalo se tam „U stínadel". Když byl delikvent priveden pod litomyšlskou šibenici, vojsko utvorilo ctverec a obecenstvo se mohlo dívat z kopce u dráhy (dríve Šulcovy sady). (konec citace)

V míste keše presne šibenice nebyla, kvuli návštevnosti cyklotrasy a žluté turistické byla posunuta, zato z místa mužete videt za príznivého pocasí unikátní kruhovou panorámu pres celou litomyšlskou pánev. Není divu, že na tomto hrbetu nedaleko stávala i rozhledna. Užijte si to. Asi se Vám budou honit hlavou odlišné myšlenky než odsouzencovi, ale nezapomente si opsat z vnitrní strany víka keše hodnotu indicie C ke keši bonusové.Additional Hints (Decrypt)

iEbUh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.