Skip to content

Jagten ved Ølstykke Kirke Multi-cache

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS

  • Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.
  • Denne, og andre logninger af typen "Reviewer note" og "Note to reviewer" bliver automatisk slettet når cachen publiceres.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com
eller via min profil på www.geocaching.com.

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
Hidden : 07/28/2009
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


INFO:

Turen her tager jer rundt i Ølstykke Sogn, og viser jer dette flotte område.

Da man skal gå rundt ved kirken og på kirkegården, anbefales det at man tager denne cache mens det er lyst.

HUSK: Du bevæger dig rundt om en kirke og på en kirkegård, så hold jer til stierne!

Historie og baggrund:

Step1-4 er at finde ved Ølstykke Kirke

http://img.geocaching.com/cache/d2ad3356-4fba-4dcb-97a5-95a28dcc2046.jpg

Ølstykke Kirke er indbegrebet af en dansk landsbykirke, således som en landsbykirke skal se ud, og som den "altid har set ud". Et kirkeskib med kor, våbenhus, tårn med klokker og store kamtakkede gavle. Alt sammen i tunge stenmaterialer, blandet med store munkesten. Når man går rundt om kirken kan man se, de gamle sten, som kirken er bygget med.

Kirken har en ny og gammel kirkegård. Den nye kirkegård er fra 2004 og man bør sætte sig ned og nyde det smukke design.

Step5-10 er at finde ved den nye kirkegård

http://img.geocaching.com/cache/95e25516-84a0-45e1-a2f3-0e41addbdd1e.jpg http://img.geocaching.com/cache/69b40f89-c334-4ea0-ad55-2ab8671b96ca.jpg

Ølstykke nye kirkegård er karakteristisk ved sin stramme geometriske form.

Et bredt kampestensdige, omgiver den kvadratisk kirkegård.

En ring af egetræer omkranser et spejlbassin, der som bund har en granitflade, med et sort kors på lys bund.

Korset i spejlbassinet er et såkaldt Viekors, et lige-armet kors med buede arme, bredest ved enderne og indskrevet i en cirkel. Det er i familie med cirkelkors, indvielseskors og hjulkors, som ofte findes i kalkmalerier inde i middelalder-kirkerne.

Kors-symbolet understreges af kirkegårdens to granitbelagte hovedstier, den ene fører fra den gamle kirkegård mod syd og skærer igennem den nye kirkegårds vestlige del, mens en sti vinkelret på denne, fører fra egetræslågen i vest mod øst, hvor oldtidens begravelsesplads rejser sig i form af en bonzealderhøj, kaldet Maglehøj.

Mølhs Høj

http://img.geocaching.com/cache/213dc0da-3855-4fbb-9426-20b06ea200a8.jpg

Maglehøj også kaldet Præstens Høj og Møhls Høj bag Ølstykke Kirke er formodentlig oprindeligt en bronzealderhøj fra ældre bronzealder, ca. 2000 - 1000 f.kr., hvor der er fortaget begravelser gennem en lang periode, idet højene fra bronzealderen også blev genanvendt i senere tider, også i jernalderen.

Højen blev udgravet af den meget historisk interesserede pastor K.E.Møhl i slutningen af 1830-erne, men ved udgravningen blev der kun fundet nogle få stenredskaber, der kunne tyde på at højen tidligere havde været plyndret.

Pastor K.E.Møhl blev født i Sydslesvig i 1805 og døde i 1890 som landets ældste præst. Han var som nævnt meget oldtids- og historisk interesseret - han skrev flere historiske bøger, bl.a. en beskrivelse af oldtidsminderne i Ølstykke og Snostrup sogn 1838, der kan lånes eller købes på Arkivet/biblioteket. Møhl var desuden medlem af oldskrift selskabet i København.

Han kom til Ølstykke som præst i 1836 og forblev her til sin død. Umiddelbart før han kom til Ølstykke havde han i perioden 1827 - 1835 været missionær ved den danske kirke i Tankebar i Indien, der var en dansk koloni. På rejsen hjem døde hans 1. kone Hanne Marie Møhl.

Og det er formentlig som minde om sin første kone, at Møhl efter udgravningen af højen omdanner den til et romantisk lystanlæg med stier, udsigtpunkter og som nævnt 3 runesten, han selv lod fremstille og indhugge med indskrifter. Teksten er tilsyneladende oversat til oldnordisk og skrevet med en blanding af det gamle og nye runealfabet - futhark.

Teksten på den ene sten er uden mening.

På den anden står: Græd ikke, mindes kun måske om hans afdøde kone.

Og den tredie lyder: Mand er mulds øgen

På en mindre sten er med latinske bogstaver skrevet: Held over Norden. Gud velsigne Danmark.

Anlægget var ufremkommeligt og nedslidt, men i den nye lokalplan er tanken at menighedsrådet skal medvirke til at passe højen, så det igen kan fremtræde som det engang har gjort.

Jagten ved Ølstykke kirke starter her:

Step1: N55 46.963 E012 10.459

Hvor mange normale kors er der muret ind i kapellets sydside?

Enten: 3, 5, 8

A=Svaret*C

Step2: N55 46.992 E012 10.516

Her står en cirka 2 m høj gravsten, med et viekors i toppen.

Hvilket ”nummer” (dato i januar) blev sognepræsten Knud Möhl født?

Enten: 16, 17, 18

B=Svaret–16

Step3: N55 46.976 E012 10.504

På kirkens sydside er der 2 vinduer, hvor kirken er bygget med kampesten

Hvor mange vinduer er der på nordsiden, hvor kirken er bygget af kampesten?

Enten: 1, 2, 3

C=Svaret

Step4:

På kirkens østside, er der 9 ”udhæng” af mursten. Den midterste er lavet af 4 mursten, men hvor mange er i hver af de andre udhæng?

Enten: 1,2 3

D=Svaret+2

Step5: N55 47.043 E012 10.520

Hvor mange brosten er der i det sydligste kvadrat? (tæl både hele og ikke hele brosten)

Enten: 127, 128, 129

E=Svaret–121

Step6: N55 47.067 E012 10.566

Hvor mange cirkler af sten er viekorset/vandbassinet lavet af, inkl. kanten? (den inderste firkant skal ikke regnes med)

Enten: 4, 5, 6

F=Svaret-1

Step7: N55 47.088 E012 10.535

I midten ligger der 112 hele fliser, men hvor mange halve fliser ligger der rundt om dem?

Enten: 32, 64, 96

G=Svaret divideret med 32

Step8: N55 47.092 E012 10.558

Hvor mange hele måneder var man ca. om at bygge stendiget?

Enten: ca. 2, 4, 6 måneder

H=Svaret-G

Step9: N55 47.079 E012 10.614

Hvilken form har denne plads?

Enten: rund=4, femkanten=6, sekskantet=8

I=Svaret-B

Step10: N55 47.034 E012 10.596

Pladsen her danner en pil, hvilken retning peger pilen.

Enten: nord=0, vest=2, sydøst=4

J=Svaret-C-B

Nu er det så afsted til cachen, som du finder her: N55 4E.AHD E12 GJ.FBI

Additional Hints (Decrypt)

Pnpura: uæatre pn. zvqg ont irq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)