Skip to Content

<

Zlatorudne mlyny / Gold ore mine & mill

A cache by sk8t3r+zakelin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/14/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pekna prochazka prirodou, pobliz reky Olesnice s moznosti navstiveni exkurze Zlatorudnych mlynu a jako bonus si muzete odlovit krabicku "Misto, kde voda tece do kopce..", ktera uzce souvisi s timto zlatorudnym mlynem :-). Prejeme prijemnou zabavu!

CESKY

 
Postupne se rozširující stredoveký hornický skanzen na rece Olešnici u Zlatých Hor vám v míste zvaném Údolí ztracených štol nabídne k prohlídce repliku dobových zlatorudných mlýnu ze 14. století, casu nejvetší slávy dobývání zlata ve zdejším kraji.
Zarízení a exponáty jsou plne funkcní a jejich provoz vám obsluha predvede. Expozice je ideálním cílem pro rodinné výlety, v míste je vybavení pro odpocinek. 

Zdejší exponáty predstavují historickou úpravu zlaté rudy drcením a mletím. V horním stavení je instalována stoupa na drcení rudy, ve spodním pak mlýn.

Úprava drcením a mletím umožnovala, aby se volné zlato, obsažené v rostlé skále, dalo získávat rýžováním podobne, jako zlato z náplavu. Ve zlatohorských rudách je však vetšina zlata vázána, a to predevším na pyrit (kolem 70%). Proto se prevážná cást gravitacního koncentrátu, získaného touto úpravou, musela dále zpracovávat v hutích.

Geologický popis této oblasti:
Zlatohorský rudní revír, jehož soucástí je Cu-ložisko Zlaté Hory-jih (dále jen ZH-J), se nachází v severní cásti vrbenské skupiny. Ta je v prostoru zlatohorského revíru tvorena regionálne metamorfovaným vulkanosedimentárním komplexem devonského stárí - stupen metamorfózy v prostoru zlatohorského revíru odpovídá v jeho jižní cásti chloritové až biotitové zóne, v severní cásti až granátové zóne. V revíru se objevuje pomerne pestrá škála metamorfovaných hornin, z nichž nejrozšírenejší jsou kvarcity (obvykle muskovitické, chloritické a muskovit-chloritické), muskovitické bridlice (casto kvarcitické), mramory (prevážne kalcitické), prímesmi bohaté mramory, zelené bridlice (hlavne chloritické zelené bridlice, casto karbonátické, ale také chloritické kvarcitické bridlice) a horniny vzniklé metamorfózou kyselých vulkanitu (resp. jejich tufu), které jsou v literature oznacovány jako metakeratofyry, metakvarckeratofyry, porfyroidy, kyselé metatufy apod. (napr. Fediuk a kol. 1974, Fišera, Soucek 1974). Produkty metamorfózy kyselých vulkanitu a jejich tufu tvorí zpravidla drobná telesa v kvarcitových horizontech, jejich rozpoznání v terénu je takrka nemožné a vetšinou nelze tyto horniny od kvarcitu odlišit ani bežnými petrografickými metodami založenými na studiu výbrusu (prítomnost metamorfovaných kyselých vulkanitu a tufu lze predpokládat i v masívních kvarcitech.

***ukoly k vyreseni***
1) Ve kterém roce zde byl proveden geologický pruzkum?
2) Jake nerosty muzete nalezt v sachte c. 6?
3) V jake hloubce zde muzete najit grafiticky tmavehnedy fylit?
4) Jak se jmenoval clovek, ktery zdokumentoval tuto oblast?
5) Jaka je hustota zlata (g/cm3)
6) Vyfotte se (nebo vasi GPS) na vychozich souradnicich a pridejte k foto logu.

Odpovedi k ukolum 1-5 prosim zaslete pres muj profil na geocaching.com.

Pokud by mel nekdo zajem, exkurzi provadi primo na vychozich souradnicich mistni  pruvodce - vse Vam rad ukaze (za symbolickou castku 20 Kc za dospeleho a 10 Kc za dite). K odloveni teto kese neni potreba platit zadne vstupne!
 

Informacni cedule, ze ktere ziskate odpovedi k teto EC se nachazi ZDE - N 50° 15.133 E 017° 22.026
(je to i ve waypointech)

 

ENGLISH

 
Welcome to the expanding middle age mining outdoor museum on the river „Olešnice“ nearby Zlaté Hory city, on the place called „Údolí ztracených štol“. Here you can see the replicas of middle age gold ore mills from 14th century, the golden age of gold mining in this county. Equipment and exhibits are fully functioning and you will be shown how it works. It is an ideal place for a family trip. There is a resting place with drinking water, benches and a fireplace.

Exhibits in the museum show an ancient gold ore processing by crushing and milling. In the upper building there is a crusher for crushing gold ore and a mill is situates in the lower part of building. The golden ore had to be crushed and afterwards processed with panning and sluicing technique so that gold could be extracted gold from the rock.

In the ores of Zlaté Hory gold is mostly bounded to pyrite (about 70%) and this is the reason why the major parts of a gravitational concentrate, extracted by using this technology, had to be processed in smelters.


About geology of this area:
Ore district of Zlate hory, which including Cu-mining deposit called Zlate Hory - south, is located in north part of "Vrbenská skupina". This part is in area of Zlate Hory disctrict, formed as regional metamorphosed volcano-sedimented complex of Devonian ages - point of metamorphing in area of Zlate Hory is corresponding in southern part with chlorites to biotite zone, in northern part is corresponding to the garnet´s zone. In this district is quite often varied range of metamorphed minerals, from which is most often Quartzite (usually muskovit, chlorine, and muskovit-chlorine), muskovit slate, (often Calcite), marble (often Quarzite), green shale (often chloritic-green shale, next carbonated and chloritic-quarcite shale too) and minerals incurred by metamorphing of acid vulcanites (their own tuffs). Products of acid metamorphosed vulcanites and their tuffs, are ussualy small orbs in quarzite horizons, which identification in terrain is quite impossible and you cant often differentiate these minerals from quartzite, by classical methods based on study of minerals grinding (presenting of acid-metamorphed vulcanites and tuffs is probably located at massive quartzite too).

If you want to know more informations about this place, visit please this earthcache!


***questions to answer***
Go to coordinates N 50° 15.133', E 017° 22.026', where you can find information board.

1) In which year the geological research carried out here? 
2) What minerals can you find in the shaft No. 6
3) At what depth in these sites starts appear darkbrown phyllite?
4) What is name of the geologist, who documented these mines?
5) What is the density of gold in g/cm3?
6) Upload Your (or GPS) photo with gold mill from home coordinates of this cache to log

Answer of quiestions 1-5, please send via my profile on geocaching.com.

 

Additional Hints (Decrypt)

Cbxhq arzhmrf anwvg vasb prqhyv, cerpgv fv mabih yvfgvat / Vs lbh pnag svaq vasbezngvba obneq, ernq yvfgvat ntnva.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

818 Logged Visits

Found it 801     Didn't find it 2     Write note 14     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 889 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.