Skip to Content

This cache has been archived.

Tomcata: Keš ce nejspíš již nepodarí obnovit.

More
<

Sifrovaci mrizka

A cache by Tomcata Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/14/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nase prvni keska. Sklada se ze ctyr casti. Vzhledem k tomu, ze se jednotlive casti nachazeji v lese, omluvte pripadnou drobnou nepresnost zamereni. Cela trasa je cca 1km. Nalezeni v zime (respektive je-li snih) je sice mozne, ale nedoporucujeme. Our first cache. It consists of four parts. The track is 1 kilometres long. During winter (snow cover) is possiblle to find it, but not comfortable.
Sifrování, historie

Sifrování, jako obor Kryptografie (z reckého kryptós - neboli schovat) vznikl jiz v 9 století naseho letopoctu a základy mel jiz dríve. Vetsinou slo o sifry císelné ci znakové - i Hieroglyfy jsou pro nás jiste sifrovanou zprávou ale to jen proto, ze písmo jako takové zaniklo (vzniklo 3000 let pred nasím letopoctem). Zprávy sifrované pozdeji - napríklad v 19. století a pri první a druhé svetové válce, se zase snazily znemoznit protivníkovi odposlechnout rozkazy. Nejznámejsí je asi sifrovací stroj ENIGMA, jehoz nekteré zprávy dodnes nejsou rozsifrovány. V dnesní dobe plane rovnez válka, ale mezi bezpecnostními techniky a „hackery“, snazícími se odposlechnout cizí konverzace, prípadne data, a ty pak zneuzít. Citlivá data je proto dobré odesílat opet, jako za války, tajne a co mozná nejlépe zasifrované - pokud je posíláme pres verejne dostupné informacní kanály (rozumejte internet). Proto vznikají ruzné nové sifrovací nástroje.
Historické metody sifrování
Steganografie - nejedná se az tak o sifrování jako takové, ale tato „veda“ se zabývá, jak informaci nejlépe sifrovanou - schovat. Z historie, tak muzeme uvést príklad, napríklad neviditelného inkoustu, vyrývání do dreva a následné zalívání voskem, tepání na stíty do míst kde se drzely, apod.

Substitucní sifry - toto sifrování je známé uz od 4. století kdy byla pouzita v Kámasutre jejíz autor vsak cerpal z pramenu starých az 800 let. Jedná se o sifru, pri které se znak - dejme tomu písmeno, zamenuje za znak(písmeno) jiný, podle urcitých pravidel.

Posunová sifra - také známá jako Caesarova sifra, nebot ji Julius Caesar pouzil nejspíse jako první na svete, je zalozena na jednoduchém principu, který spocívá v tom, ze celá abeceda je posunutá o predem urcený pocet znaku a predem urcený smer - napríklad ze slov imjm a mqnq dostaneme pri koeficientu 2 a smeru doleva a doprava slovo - kolo.

Tabulky zámen - toto sifrování je jedno z nejpouzívanejsích, je zalozeno budto na znalosti sifrovacího klíce,nebo predem dané sifrovací tabulce. Kazdý znak je tak v tabulce zaznamenán a “prelozen“ na znak jiný, prípadne je tabulka doplnena o onen klíc.

Vigenèrova sifra - je to polyalfabetická sifra. Vigenèrova sifra jako hlavní prvek pro sifrování pouzívá heslo, jehoz znaky urcují posunutí textu a to zpusobem, kdy je text rozdelen na bloky znaku, jejichz pocet je rízen poctem znaku hesla. Kazdý znak je poté secten s príslusným znakem hesla. Tímto se stává jedním z nejslozitejsích sifrovacích algoritmu, nebot delí text na daný pocet znaku a "Kryptoanalýza", zalozená na analýze cetnosti znaku, je tak znemoznena. Lustení je poté slozitejsí a je zalozeno na hledání dvou stejných znaku. Tím lze po delsím zkoumání urcit délku sifrovacího klíce (hesla) a následne jej urcit.

Vernamova sifra - anglicky známá jako one-time pad, je název pro jednorázový preklad pomocí tabulky. Jde do ted o jedinou sifru, která nelze rozlustit - exaktne dokázáno. Stejne jako Vigenèrova sifra i tato je zalozená na scítání písmen textu a hesla, avsak ono heslo je náhodne zvolený sled dat o stejné velikosti jako je text, který je treba zasifrovat. Pokud jsou splneny tyto podmínky je tato sifrovací metoda absolutne bezpecná - pokud klíc není pouzit vícekrát. Délka klíce je pro bezné úcely natolik velká, ze ji nelze aplikovat a tak je tato sifra pouzívaná jen ve zcela nejnutnejsích prípadech. Dnes se této sifry vyuzívá v kombinaci s kvantovou kryptografií.

Transpozicní sifry - tyto sifry jsou tvoreny presmyckami a jde o zámeny znaku v urcitých predem daných sledech. Pro zjednodusení pochopení uvedu príklad. Text by byl psaný z prostred do stran a pro jeho prectení by bylo nutné ho císt ve spirálách.

Transpozicní mrízka(Sifrovací mrízka) - jedná se o podobnou metodu jako "Transpozicní sifry", avsak je zalozena na vepsání zprávy do shluku textu na predem urcená místa, která jsou poté rozlustitelná prilozením tabulky. Obdobu této sifry pouzil slavný spisovatel Jules Verne, který ji upravil tak, ze text byl shluk písmen a cetl se nekolikanásobným otácením odsifrovávací tabulky. Obtíznost lustení platí zejména u delsích zpráv, nebot velikost sifrovací mrízky musí vzdy odpovídat poctu písmen sifrované zprávy, se stoupající velikostí mrízky se tedy zvysuje i její slozitost. Sifrovací mrízku pravdepodobne vynalezl Kardinál Richelieu (1585-1642), francouzský ministr známý z románu A. Dumase Tri musketýri.

Kombinované sifry - poslední fáze sifrování je spojení ruznych sifer dohromady, a zpetné desifrování predem známým zpusobem.

Sifrování stroji - sifrování bylo za dob nemechanických pouze na lidech, ale s príchodem technické revoluce prisly i metody jak sifrovat zprávy mechanicky (v poslední dobe - digitálne výpocetní technikou). Jako príklad muze slouzit práve nejznámejsí sifrovací mechanický stroj ENIGMA.

(Ondrej Baar)

Na uvedenych souradnicích nic není. Tedy, je tady restaurace, kde se po odlovu muzete obcerstvit, nebo kratkodobe tu zaparkovat sve geovozidlo. On public coordinates you don't find cach. There is only pub and short-time parking.

První cást / First part
První cást kesky najdete na souradnicích, které musite vylustit z nasledujici sifry na obrazku. Doporucujeme si mrizku skutecne vyrobit, neb ji budete jeste potrebovat. First part of cache you find on coordinates from code. You will need key in future.


Pripomínáme základní pravidlo - pokud si z kese neco vezmete, pak také vlozte vec odpovídající kvality, coz samozrejme platí i o CWG, které jsou téz výmennými predmety. Nezapomente, ze za vlozený TB nebo GC si nic vzít nemuzete, jsou to "jen" poklady putovní.Prejeme mnoho zdaru pri lovu! / Good luck!

Additional Hints (Decrypt)

PM - vcfn xergf rwrqx zng
RA - crry fqenm vyfvre ruj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.