Skip to content

Mencendarbe Multi-cache

This cache has been archived.

Eduards: Ja reiz ir mugleru atrasts, tad vieta vairs nav laba. Nemainisu uz citu dobumu, arhivesu.

More
Hidden : 07/17/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Mencendarbe ir bijusi firstu fon Livenu baroka stilta celta medibu pils. Raksti glaba faktu, ka agrakos laikos lietots vaciskais nosaukums 'Merzendorf', kas tad laikam ari paraudzis Mercendarbe. Tie paši raksti liek ari domat, ka nosaukums celies no 'merca' jeb 'mercene' saistiba ar labu labajam pilu medibu vietam. Tacu tas viss vertejams tikai varbutibas formaa.


Mercendarbes muižas kungu maja ir celta 18.gs, 1914. gada ekai tika izbuvets otrais stavs. Lai ari ta ir salidzinoši pieticigaka no 6 fon Livenu muižam, barona gimenei ta bijusi iemilota apmešanas vieta vasaras sezona. Ekas galvenas fasades centra atrodas trisstura frontons, centralo ieeju kungu maja rotaa pusapla lievenis ar kolonnam, kas balsta balkona izbuvi. Celtnes sparni darza puse agrak bija greznoti ar arkades galerijam un terasem. Makslinieciski augstvertigi greznotas iekštelpas iespeju robežas tiek pakapeniski atjaunotas un restauretas. Ipaši vertigas ir rokoko ardurvju vertnes (18.gs. 2.p.), kas tika restauretas 2001. gada. Mercendarbes muižas apbuve nav daudz paligeku, jo sakotneji ta kalpoja tikai ka medibu vieta. Iepretim kungu majai celmala apskatams parbuvetais stallis un kalpu maja.

Mencendarbes muiža slavena ari ar to, ka tieši taja 1. Pasaules kara laika pienemts lemums uzbrukuma Naves salai lietot smacejošas gazes. Pienemts un istenots ari, ka zinams. Tas gazes starp citu tepat lepnaja vina pagraba ari glabatas, iepriekš atvestas pa šaursliežu dzelzcelu, kas savulaik bijusi ieverojamakaa buve visa apkaime. Vel tagad mežos saglabajušies it ka neskaidras izcelsmes uzberumi, kas vietam ta sazarojušies, ka patiešam var sajaukt pratu, izraisot aizdomas par kadu arpuscivilizacijas speku lidzdalibu to uzbuvešana.

Dzelzscelš vel pagajuša gadsimta sakuma tas patiešam bijis arkartigi aktivs transporta dzislojums. Jau tad darbojušies slavenie Baldones kurorti, un uz tiem no Rigas varejis noklut tikai tad, ja iepriekš pa zemes vai dzelžu celu aizbrauc lidz Ikškilei. Tur tevi sanem parcelajs, iesedina laiva, parved Daugavas otra krasta, kur jau sagaida elegants zirgu tramvajs. No turienes cauri tagadejiem Mencendarbes mežiem uz Baldoni.

Pedejais ipašnieks Karlis (Carlos) fon Livens saimniekoja muiža lidz pat repatriacijai Pirma Pasaules kara laika, tomer saglabaja ipašuma tiesibas lidz pat 20. gs. 20. gadu agrarajai reformai. Kopš 1939. g. muiža darbojas bernu nams. Šobrid muižas eku apsaimnieko "Mencendorfa maja" - Baldones bernu nams.

Slepnis neatrodas tieša muižas tuvumaa, tas ir nedaudz nost no visu acim. Jus droši vien pamanijat Mencendarbes lepnumu- izcilo liepu aleju, kur daži koki vecaki par vairak kaa 200 gadiem. Luk, tur ari buus jamekle slepnis. Pirms tam jums janoskaidro divi vienkarši jautajumi:

A. Cik kolonnas ietver galveno muižas ieeju?
B. Cik logu ekas galvenaja fasade?

Slepnis atrodas A pusee (para skaitlis- pa kreisi, nepara- pa labi) iebraucot alejaa, novietots B/2-tas liepas dobumaa, kas aizsniedzams bez kapšanas un rapšanaas. Ludzu rupigi ievietojiet slepni atpakal dobuma dzilumaa, lai tas un "auklina" nebutu redzami "no ielas".

Veiksmi!

Additional Hints (No hints available.)