Skip to Content

This cache has been archived.

Firebird 007: Zduvodu záporných reakcí ke kešce ruším.

More
<

Okoli Tesina - Prumyslova zona

Hidden : 07/24/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keska s narocnejsim terenem pro pristup.

Tak tuto kes jsem zalozil, aby jste se podivali jak se najednou zmenil Cesky Tesin skoro doslova na prumyslovou zonu. Muzete zde videt Kovonu a Donghee czech. Kes se nachazi na okraji lesiku (neni zrona nejcistsi), odkud je vyhled na obe budovy.
Ted uz jen poprat hodne stesti, nezapomente opsat bonus. cislo.
KES JE NA NOVEM MISTE A NOVEM UKRYTU, JE I NOVA NAPOVEDA !!!!!!
Pro ty co zajima historie Kovony, tak mate zde clanek:
Historie závodu se datuje od roku 1913, kdy tehdejší majitel Petr Vichr hledal vhodné místo pro postavení nového továrního objektu vzhledem k tomu, že dosavadní sídlo v Duchcove mu neskýtalo možnost dalšího rozšírení závodu. Lysá nad Labem se zdála být nejvýhodnejší vzhledem k železnicnímu spojení a blízkosti Prahy.

Na pocátku roku 1914 byl zahájen dovoz a montáž energetického a strojního zarízení. Uprostred techto prací vypukla svetová válka. Práce byly prerušeny, ale již koncem r. 1914 byla továrna uvedena do provozu. zapocalo se s výrobou drobného zarízení pro domácnost - lopatky, vešáky, poklicky, ale i kovového nábytku. Pozdeji prešel závod zcela na válecnou výrobu a vyrábel se velký pocet vojenských nemocnicních postelí. Po válce byl závod opet preorientován na puvodní výrobu. Zacalo se vyrábet dražší zboží - chromovaný nábytek, bytový nábytek s drevenými doplnky, lakovaný nemocnicní a školní nábytek, kuchynské váhy a pozdeji i kancelárský nábytek.

V roce 1938 se firma se zpetnou platností od roku 1935 premenuje na akciovou spolecnost. Veškeré akcie však zustaly v rukou dosavadních majitelu. Podnik se svými závody v Lysé n.L. a Duchcove patril v té dobe k nejvetším svého druhu v CSR a zamestnával 700-800 zamestnancu.

V r. 1939 byla do Lysé nad Labem prestehována pražská ústrední kancelár a bylo zde zrízeno reditelství firmy. Druhá svetová válka opet preorientovala dosavadní výrobu na válecnou. V Lysé nad Labem byla zrízena i protektorátní mincovna. V kvetnu roku 1945, stejne jako ve vetšine velkých závodu byla do firmy Vichr a spol. zavedena národní správa až do roku 1946, kdy byl podnik znárodnen a byl utvoren národní podnik KOVONA . Na základe druhé etapy znárodnení a provádené reorganizace prumyslu byly v tomto období provedeny zmeny za úcelem soustredení výroby kovového nábytku a príbuzného sortimentu v jediném podniku. Podnik zahrnoval bývalé závody Vichr a spol., akciovou spolecnost v Lysé nad Labem, závody Mück-Melder, továrny na kovový nábytek ve Fryštáte, V r. 1948 bylo do podniku zacleneno nekolik významných závodu v oboru kovového nábytku a príbuzné výroby: závod 03 Hynek Gottwald, Brandýs nad Orlicí, 04 Františk Jergl Brno, 05 Robert Slezák Bystrice pod Hostýnem, 06 Trezoria Praha -Jinonice, 07 SAB Praha VI, 09 Robert Slezák Vysoká n.Kysucou. Tím byla praktický výroba kovového nábytku soustredena v jedné výrobne-organizacní jednotce. Dále byl sloucen n.p. Radovan Melník se svými pobocnými závody, jehož predmetem podnikání byla výroba detských vozidel, opravy.

V roce 1950 se organizacní clenení podniku mení. Podnik je rozdelen na menší jednotky, pokracovatelem je ustanoven nove zrízený n.p. Kovona, Lysá nad Labem, který prevzal veškeré pohledávky i závazky jednotlivých závodu i povinnost vyrizovat úkoly podnikového reditelství v Praze. Rozdelení výroby kovového nábytku do podniku bylo provedeno takto: 1. Kovona n.p. Lysá n.L. s pobocnými závody: 03 Brandýs n.O., Brno, 06 Jinonice, 07 Praha VII, 08 Hostivar. 2. Kovona n.p. Karviná s pobocnými závody: 05 Bystrice p.H., 09 Vysoká n.Kys. 3. Liberta n.p. Melník s pobocnými závody 14 Trebíc, 24 Vojkovice, 15 Hermanuv Mestec, 11 Litomyšl, 16 Pocátky, 33 Malacky. 4. Továrny detských vozidel n.p. Duchcov s pobocnými závody 16 Plzen, 19 Kašperské hory, 25 Varnsdorf.

V r. 1950 se cinnost podnikového reditelství vrací do Lysé n.L. a do podniku byl zaclenen konfiskát firmy F. Adam, továrna na telocvicné náradí v Praze-Kunraticích. V následujícím roce byl proveden prevod bývalého závodu Vacek, pozdeji Agrostroj, jako provozovna 02. Temito prevody byly získány vetší výrobní plochy a proto bylo možno do závodu v Lysé n.L. prevést výrobu z pobocných závodu v Jinonicích, Hostivari a Prahy VII.

V období od r. 1956 do roku 1960 probíhaly další zmeny, které byly zakonceny organizací: KOVONA národní podnik, podnikové reditelství Lysá nad Labem, provoz 01 Lysá n.L. - dílna Stríbro, provoz 02 Bystrice p.Hostýnem s provozovnou Lichnov a závod 03 Zábreh na Morave. V organizacním clenení došlo ke zrušení provozu Stríbro a vybudování nového provozu v Rícanech u Prahy. V tomto organizacním a výrobním usporádání byla provedena zmena z národního podniku na státní a podnik šel do privatizacního procesu. Byla založena a.s. KOVONA LBZ Lysá n.L. a to rozhodnutím ministra prumyslu v r. 1991 zrušením státního podniku bez likvidace a prevedením veškerého majetku vcetne veškerých práv a závazku.

Centrála akciové spolecnosti sídlí v Lysé nad Labem, rídí základní závod a výkon cinností za akciovou spolecnost jako právního subjektu. Vyrábí zejména kovový skrínový nábytek a zabezpecovací techniku.. Závod v Bystrici pod Hostýnem s provozovnou Lichnov se zabývá výrobou kovového sedacího nábytku. Zábreh na Morave vyrábí pružinové kostry, vlnovce a pružící elementy pro nábytkárskou výrobu.

V záveru roku 1991 byl vypracován vedením spolecnosti privatizacní projekt a po projednání a doporucení MP CR byl predán ke schválení na Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci v CR. Projekt byl schválen v breznu r. 1992 a bylo vydáno rozhodnutí o schválení privatizacního projektu.Byl vyporádán majetek, který podléhal restituci a odprodán majetek firme KOVONAX s..r.o. Bystrice pod Hostýnem a majetek závodu v Zábrehu na Morave firme M.K.R. Plus s.r.o., Krnov. Na základe tohoto rozhodnutí dochází k výmene správních orgánu akciové spolecnosti. Dosavadní predstavenstvo a dozorcí rada z funkcí odstupují a v souladu s obsahem spolecného memoranda FMN CR a zástupcu investicních fondu a spolecností a následne príkazní smlouvy z titulu toho, že fondy vlastní pres 70% z celkového majetku akciové spolecnosti KOVONA Lysá nad Labem.Soucasnost - nahoru
V období od r. 1993 do dnešního dne si firma zachovává stále formu akciové spolecnosti. V soucasné dobe je výše základního jmení 31.664. tis. Kc. Na tuto výši základního jmení jsou vydány listinné akcie na majitele.

Additional Hints (Decrypt)

mvqxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.