Skip to Content

Traditional Geocache

KV #17 - Carl Johans kyrka

A cache by Ninjatummen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/31/2009
In Västra Götaland, Sweden
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kyrkovandring #17 - Carl Johans kyrka
Göteborgs stad


Foto / Photo: "Ninjatummen"


Kyrkan invigdes den 3 december 1826 av biskopen Carl Fredrik af Wingård. Arkitekten hette Fredrik Blom. På 1860-talet påbörjades den renovering, som innebar att altaret flyttades till kyrkans östra sida och en ny orgel placerades på en läktare vid västsidan. Även en ny predikstol och nya bänkar införskaffades. Kyrkans yttre fick sitt nuvarande utseende i samband med en renovering 1900, då tornets stenbyggnad försågs med en kopparklädd lanternin. Kyrkan återöppnades den 18 december 1988 efter en omfattande inre renovering.

Från den gamla Varvskyrkan finns dels sparad en altartavla, som föreställer Jesu nedtagande från korset, dels finns också ett ”väggur med fodral”. Från tidigare Mariebergskyrkan finns dels en svart mässhake, dels en Karl XII - bibel. Bland de äldre inventarierna finns också en fattigkista (1746). Här finns nattvardssilver med inskription ”Af Carl XIV Johan till Carl Johans Kyrka vid sitt Besök derstädes den 16 juli 1828”. Även en röd mässhake är en gåva av samme kung, som givit sitt tillstånd åt kyrkan att bära hans namn.

De målade fönstren i koret är skänkta 1913 av konsulinnan Maria Ekman; konstnären är Albert Eldh. Motiven är hämtade från Jesu liv. Samme konstnär har 1926 utfört fönstren på norra och södra sidan. Dessa fönster föreställer dopet, kärleken, ordet, tron, bönen, nattvarden, hoppet och lovsången.

Votivskeppet av barken Örnen (byggd 1877 på Kustens varv) är en modell skänkt 1950 av Gamla Majpojkar. Till de senare inventarierna hör ett altarkors i silver från 1980. Den nuvarande dopfunten med tillhörande silverfat togs i bruk 1983. Den tidigare dopfunten var form av en änglagestalt med ett snäckformat dopfat från 1928, och står nu på den norra läktaren. Även nya mässkrudar i de liturgiska färgerna har på senare tid (1967-1984) skänkts. Läktarorgeln är ursprungligen från 1863, men har renoverats vid flera tillfällen. Orgeln har 44 stämmor fördelade på tre manualer och pedal. Kororgeln flyttade 1981 från S:t Matteus kapell på Västra kyrkogården till Carl Johans kyrka.

Denna kyrka har ingen kyrkogård och inte någon kyrkomur. Ta med dig en egen penna.The church was inaugurated the third of December 1826 by Bishop Carl Fredrik af Wingård. The name of the architect was Fredrik Blom. In the 1860 a renovation was started which meant that the alter was moved to the East side of the church and a new organ was placed on a platform by the West side. Even a new pulpit and new benches were bought. The outside of the church got its present look in when there was are renovation done 1900, when the stone building of the tower got copper lantern coting. The church was re-opened the 18 of December in 1988 after a large renovation.

From the old Varvskyrkan there is on saved alter painting, that depicts Jesus when he is brought down from the cross and there is also a wall clock. From the previous Mariabergskyrkan there is a black mess hook, and also King Karl XII's Bible. Amongst the older effects there is also a poor locker (1746). There is the Holy Communion silver with the inscriptions (translated) ”From Carl XIV Johan to Carl Johans kyrka on a visit the 16 of July 1828”. Även en röd mässhake är en gåva av samme kung, som givit sitt tillstånd åt kyrkan att bära hans namn. Also an red chasuble is a gift from the same king, that also has given his permission for the church to bare his name.

The painted windows in the sanctuary are a donation from the consult Maria Ekman the artist is Albert Eldh. The motifs are gathered from Jesus life. The same artist has in 1926 done the windows on the North and the South side. Those windows depict the baptism, love, the word, faith, prayer, communion, hope and praising.

The votiv ship depicting the bark Örnen (built 1877 in Kustens varv) is a model donated by Gamla Majpojkarna. To the later effects an alter cross from 1980 belongs. The present christening font with belonging silver plater was taken into use 1983. The previuos christening font was in the shape of an angel with a sea shell from 1928, and now stand on the nothern platform. Even new mess clothing with liturgical colours have during later times (1967-1984) been donated. The platform is originally from 1863 and has been renovated during several occasions. Th organ has 44 tunes distributed on three manulas and pedal. The organ was moved in 1981 from S:t Matteus kapell on the Västra kyrkogården to Carl Johans kyrka.

This church has no cemetery and no church wall. Bring your own pen.CO Check: 2017-08-23
Problems: -.

Additional Hints (Decrypt)

Eäpxr / Envy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

889 Logged Visits

Found it 842     Didn't find it 17     Write note 7     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 7     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 43 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 11/21/2017 6:26:04 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (2:26 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page