Skip to Content

<

Letiste - LKKM

A cache by lubor.v Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/05/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZ]


Krátce o letišti

 

Letište Kromeríž vzniklo na ploše bývalého vojenského cvicište, které zde bylo od roku 1900. Samotné pocátky letectví se datují od roku 1910, kdy místní letectí prukopníci Antonín Šilhánek se svým asistentem Hugo Tichým zacaly se stavbou jednoplošníku vlastní konstrukce. Letoun však nikdy nebyl dokoncen a tak první start byl na letišti proveden až 2. cervence 1911 a to samotným ing. Janem Kašparem, známým to ceským vzduchoplavcem.

  
Jan kašpar pred vzletem v Kromeríži

Letište více ožívá po vzniku samostatného Ceskoslovenska, kdy je zde porádána rada leteckých dnu. Pozdeji ve tricátých letech se zde staví první malý hangár, který se plní zprvu kluzáky startujícími pomocí gumových lan tažených aviatickými nadšenci.
Behem druhé svetové války slouží letište jako záložní a cvicná plocha. Predevším zde probíhaly cvicné lety Hitlerjugend na kluzácích. Behem války na letišti pristála rada, dnes již legendárních letadel, jako napr. dopravní Junkers Ju-52/3m ci bombardér Ju 87 Štuka, stíhací Messerschmitty Bf-109, Focke Wulf Fw 190 a také nouzove použil letište transportní letoun Me-323. Zdá se neskutecné, že tento letoun odtud dokázal i odstartovat, ovšem až na nekolikátý pokus. Ke konci války ustupující armáda veškerý vojenský materiál odvezla a plochu rozorala, takže se letište stalo na nejaký cas provozuneschopným.
Po válce na letište zacal fungovat opet více mene plachtarský provoz. 5. kvetna 1946 probíhá na letišti letecký den, jehož soucástí je i položení základního kamene grandiózního projektu: obrovského vojenského a civilního letište o trech do trojúhelníku spojených drahách, v té dobe jednoho z nejvetších ve strední Evrope. Gigantická akce byla prosazována predevším kromerížanem a tehdejším ministrem JUDr. Alexejem Cepickou. Projekt nakonec zajde na nedostatek penez již v zárodku, težko však ríci jak by letište i prilehlé mesto vypadalo dnes, kdyby se projekt uskutecnil.


 Projekt vojenského a civilního letište


Za dob svazarmu se letište postupne menilo a utvárelo do zhruba dnešní podoby, vyrostl hlavní hangár, k nemu pristavená „Nová budova“ a garáže. Byl zde stále prevážne provoz kluzáku i pocetná základna paraodboru.


Po roce 1989 se rozrustá tehdy nové odvetví ultralehké létání a prichází první soukromé UL letadla, zacínají se budovat nové hangáry at již smerem od garáží k jihu podél západního okraje dráhy nebo nove v severovýchodním rohu letište. Na letišti se objevuje stále více motorových letadel a v soucasné dobe je bezmotorový a motorový provoz zhruba na stejné úrovni.      

       
                       Letište v této dobe

Více informací (ze kterých bylo taktéž cerpáno) na oficiálních stránkách LKKM.
Na telefonním císle 603 259 545 si mohou prípadní zájemci domluvit let nad Kromeríží nebo prímo letecký výcvik at již na motorovém, bezmotorovém nebo UL letounu.

 

Keš

 

Jedna se o jednoduchou multikeš jejíž odlovení zabere cca 20 minut. Pro její odlovení není treba vstupovat do stredu letištní plochy.

Nove byly kolem letište vystaveny znacky zakazující vjezd motorovým vozidlum a vstup chodcu. Jedná se predevším o omezení vjezdu vozidel a vstupu na letištní plochu. Pokud pri odlovu keše budete muset vstoupit do prostoru letište pohybujte se po jeho okraji, provozovatel letište je srozumnen s umístením keše. 

Zacíná u STAGE1 - Pametní deska. N 49° 17.399 E 017° 24.957. Na techto souradnicích se nachází pamnetní deska informující o prvním pristání a startu známým aviatikem ing Kašparem a dále pak základní stavební kámen vojensko civilního letište. Pametní deska i základní kámen byly puvodne soucástí pomníku, který se nacházel asi 300m západneji, na okraji letište a který se vlivem casu a lidské cinnosti rozpadl natolik, že byl v roce 2003 kompletne zrušen.

Zde je treba zjistit:

A - císlo svodu hromosvodu budovy
B - orientacní císlo budovy
C - poradí které je ing.Janu Kašparovi prisuzováno coby ceskému aviatikovi

Ze zmínených informací zjistíte azimut = [A] [A+B] [C]°

 

STAGE2 - Altán. N 49° 17.432 E 017° 25.133. Z tohoto místa lze v poklidu sledovat letištní provoz prímo v ose pristání dráhy 20.

Zde zjistíte:

D - počet druhů zvířat v ZOO Lešná, uvedený na informační tabuli turistických zajímavostí regionu, umístěné vedle altánu

Z daného získáte vzdálenost = [D]m

FINÁLE

Výchozím bodem jsou souradnice STAGE2 - Altán

 

 

 

[EN]


Briefly about the airfield

 

Airfield Kromeriz was set up on former military exercising ground that has been there since 1900. Aviation beginning itself is dating from 1910 when the local flying pioneer Antonin Silhanek with his assistant Hugo Tichy designed and started to build a monoplane with rotary engine. The plane never has been finished so the first take off from the field was performed by famous Ing. Jan Kaspar on 2nd July 1911.


Jan Kaspar before his take off on Kromeriz airfield

Bigger activity started there after new independent Czechoslovakia was set up when a lot of fly shows were hold there. A first small hangar is built there later on in the thirties, which was mostly filled with gliders that were started by rubber ropes pulled by enthusiastic aviators.  

During the Second World Wars the airfield was used as a reserve and exercising field. Paramilitary organization known as a Hitlerjugend did training flights on sail planes there. During the war on the field landed series, today already legendary planes, like e.g . traffic Junkers Ju-52/3m or bombardier Ju 87 dive bomber, fighter Messerschmitt Bf-109, Focke Wulf Fw 190. And also a one of the biggest transport plane of those days Me323 used the airfield for its emergency landing. It seems to be unbelievable that it could take off from there. And of course it took several attempts. Recessive Germen army took all military equipment and ploughed airfield to make it unusable for longer time. 

The airfield starts to be used mostly for glider flights after the Second World War was finished. There was hold a fly show on 5th May 1946. As a part of this show was lay of headstone of a megalomaniac project of great military and civil airport of three in triangle build runaways. This giant project was mostly pushed forward by at that time minister and Kromeriz citizen JUDr. Alexej Cepicka. The project is finally canceled in the beginning because of money absence, but the question is how would looks airfield and Kromeriz town in case that the project has been finished.


Project of military and civil airport

The airfield is growing up in time of Svazarm controlling to nowadays look. A main hangar,  “The New building” and garage were built in that time. The field was still used mostly for glider flights but also great parachuting section was used it as a base.

A new legislature brought wild possibility for privet flying after revolution in 1989. A first privet UL planes could be seen on the airfield and also building of new hangars started at that time.
An engine powered planes activity is increasing and operation of gliders and engine planes is on same level nowadays.

       
                      Airfield at this time

More information on official pages LKKM.

There is phone number 603 259 545 where you can order a flight above Kromeriz town or you can arrange a pilot training on glider, engine plane or UL plane.

 

Cache

 

Multicache is easy to find and it takes about 20 minutes. It is not necessary to access into runway.

New signs of no entry by car and by walk were installed around the airfield to avoid possible entry of cars and people on runaway. If you have to enter the area if airfields during the hunt move along the edge of it, keeper of airfield is informed about the placing of the cache.

It begins on STAGE1 - Pametní deska. N 49° 17.399 E 017° 24.957. There you can find a memorial plaque of first landing and take off that performed the famous aviator Ing. Kašpar and also headstone of military civil airport. Both plaque and the headstone used to be a part of a monument that have stood about 300 meters westward on the edge of the airfield and that have been ruined by the time and the human and in 2003 definitely demolished.

There you have to find:

A - label number of the building lightening conductor
B - building reference number
C - order number of Ing Jan Kaspar that is attributed to him as a known Bohemian aviator

You will find from above mentioned information: Azimuth = [A] [A+B] [C]°

 

STAGE2 - Altán. N 49° 17.432 E 017° 25.133. There you can watch an operation on the airfield. The point is directly in landing axe of runway 20.

You have to find:

D - a number of animal species you can see in ZOO Lešná, shoven on turist information board, placed next to the altan (article No.10)

You will find from above mentioned information: Distance = [D]m

FINAL

STAGE2 - Altán is an initial point for the final.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

657 Logged Visits

Found it 631     Didn't find it 6     Write note 15     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 35 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.