Skip to content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej<br>
<br>
En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.<br>
<br>
Cachen kan hentes frem fra arkivet igen, men det er en betingelse for genåbning, at cachen opfylder retningslinierne for nye cacher! En cache kan ikke genåbnes med henblik på adoption. <br>
<br>
For at få cachen genåbnet skal du skrive en mail til mig med cachen nummer, navn og et link til cachen. Du skal skrive til t.ignika@gmail.com<br>
<br>
Geohilsen<br>
<br>
<br>
Toa Ignika<br>
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland.<br>
Kontaktinformation: t.ignika@gmail.com eller via min profil<br>
Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå af som det første i beskeden, gerne med et link.<br>

More
<

A World of Geocoins

A cache by TwinLight Online Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/02/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Velkommen til "A World of Geocoins". Med etableringen af denne utraditionelle cache er det vores håb, at alle besøgende geocachere, store som små oplever hvad det vil sige at stå med mere end blot én geocoin i hånden. Mange af jer har sikkert ikke haft fornøjelsen af at se disse eftertragtede mønter, men nu er chancen der. Held og lykke med oplevelsen. Vi håber og tror, på jeres vegne, at den bliver uforglemmelig.

Regelsættet er ændret. Læs venligst punkt 4a!!! MVH TWINLIGHT ONLINE

A World of GeocoinsDenne cache er nok noget ud over det man normalt bør kunne forvente af en traditionel geocaching.com cache. Den er større end de fleste andre caches og indholdet repræsenterer også en større værdi end normalt. Derfor opfordrer vi alle besøgende til fuldt ud at læse og respektere de retningslinjer der er vedlagt cachen, men som også er listet her på siden, både på dansk og engelsk. Cachen er på trods af sin størrelse godt gemt, så forvent ikke en walkover, med mindre den/de sidste besøgende ved cachen ikke har efterladt den fuldt sløret. Området er frit tilgængeligt.
Kommer du i bil, er det bedst at parkere på den lille åbne grusplads ud mod Nordre Ringvej.

Denne cache er udelukkende dedikeret til geocoin universet. Vi er udmærket klar over, at nogle vil føle sig stødt eller irriteret over at nogle coins ligger i kisten i lang tid og også længere end forventeligt på grund af reglerne omkring cachen, men ellers ville denne type skat hurtigt blive tømt for indhold. Dermed ville der ikke være noget for de næste at opleve. Der er opstillet nogle regler for cachen’s indhold og det håber vi alle her hos TwinLight Online vil blive respekteret.

0). For eventuelt at nedbringe den tid du skal benytte ved cachen, kan du studere de forskellige mønter der ligger i kisten her på internettet først og finde den eller dem du gerne vil tage med derfra og så gå på jagt efter dem i kisten når du har GPS'et dig vej til stedet. HUSK: Når du tager en eller flere coins med, at de så vidt muligt skal placeres i de tilhørende coinholdere.

1). TRAVEL BUGS er IKKE tilladt i ”A World of Geocoins”. Brug "The Wingman".
2). DET ER KUN TILLADT AT PLACERE SPORBARE GEOCOINS I KISTEN. INTET ANDET MÅ FOREFINDES OG VIL BLIVE FJERNET. CACHEN EFTERSES 1-4 GANGE UGENTLIGT, PÅ VILKÅRLIGE TIDSPUNKTER AF VILKÅRLIGT PERSONALE.
3). Én sporbar Geocoin erstatter én sporbar Geocoin, d.v.s, du må KUN fjerne det samme antal Geocoins som du er i stand til at tilføje kisten.
3a). Du må IKKE tilføje Geocoins til kisten som ikke kan trackes via geocaching.com. Brug "The Wingman".
4). Hvis du ikke kan tilføje én eller flere Geocoins til ”A World of Geocoins”, må du IKKE fjerne noget fra kisten, kun studere. RESPEKTÈR DET NU!!!
4a. Geocoins der ikke tilhører TwinLight Online må gerne tages med på rejse til et andet sted, også selv om du ikke har en anden coin at bytte med, men dette gælder altså KUN for coins hvor ejeren er en anden end TwinLight Online og KUN ÉN coin pr. registreret besøg!!!!!!!!!!!!! Den lille sorte pirat boks der befinder sig indeni pirat kisten indeholder de mønter der ikke ejes af TwinLight Online. Hjælp os venligst med at holde vore og andres gecoins adskilt.
Se evt. i INVENTORY boksen her til højre for at logge de coins der ejes af andre en TwinLight Online, inden dit besøg ved cachen.

5). I kisten skulle der gerne ligge en lup med indbygget lys, så du kan studere mønterne nærmere, og altså også om natten, men du må IKKE fjerne luppen fra kisten.
6). Hver mønt i kisten er ikke beskrevet nærmere. Du beslutter dig for hvilken eller hvilke mønter du vil medtage efter du har sikret dig, at du kan erstatte antallet med samme antal mønter og logger ind på den respektive mønts side på geocaching.com ved at benytte trackingnummeret som er præget ind, et sted på mønten. Hver mønt er på dens geocaching.com hjemmeside beskrevet nærmere, både med hensyn til historien omkring den, og til dens mission. Der er også et billede af den, så du er sikker på du har fat i den rigtige mønt.
7). Hvis du fortryder at du har medtaget én eller flere mønter fra kisten, vend da venligst hurtigst muligt tilbage til cachen med henblik på at genetablere dens placering. Du kan da fjerne din egen Geocoin hvis den stadig er der og ellers vælge en ny Geocoin fra kisten eller ikke at medtage noget derfra.
8). Husk at indføre dit besøg i logbogen. Der skal minimum forefindes 1 kuglepen eller blyant i cachen. LOG BOGEN BEFINDER SIG I "The Wingman"

*****************************************************************************

"THE ”WINGMAN”HVIS DU IKKE ER INTERESSERET I GEOCOINS ELLER BLOT ØNSKER (OGSÅ) AT BYTTE NOGET ANDET, KAN DU BENYTTE DEN CACHE DER LIGGER SAMMEN MED KISTEN.
DEN INDEHOLDER ALT DÉT SOM EN NORMAL GEOCACHE KAN INDEHOLDE, DOG IKKE SPORBARE GEOCOINS.
D.V.S. INGEN, ABSOLUT INGEN GEOCOINS DER KAN TRACKES I DEN ALMINDELIGE CACHE. BRUG SKATTEKISTEN.
DENNE CACHE MED NAVNET ”WINGMAN”, ER OPRETTET FOR AT TILGODESE BØRN SOM ER MED PÅ GEOJAGT.

Tak for dit besøg ved ”A World of Geocoins”. Vi er glade for du valgte at bruge tid på netop denne oplevelse. Vi håber du også har besøgt vores ”Distant Suns – First Light – Explore the Night
Sky” cache.
******************************************************************************

A World of Geocoins - in English
Welcome to "A World of Geocoins". By establishing this somewhat unusual cache, it is our hope, that all visiting geocachers, big as well as small will experience what it means to hold one or more geocoins in their hands. A lot of you probably never had a chance to see those thought after coins but now is the chance. Good luck with this experience. We hope it will be unforgetable.

This cache is most likely somewhat different from what you have normally found on your geocaching tours. It is larger than most boxes out there and the contents are also of a much higher value. Therefore, we urge all you geocachers to read and respect the guidelines for the cache, both found here on this site and inside the cache. Despite its size, the cache is very well hidden, so don't expect this to be just another walkover cache, unless of course the geocacher before you did a poor job hidding it again. The area is free to visit.
Best thing would be to park at the little lot next to Nordre Ringvej.

This cache is solely dedicated to the geocoin universe.

Some rules have been established for the contents of the cache and all the good people at TwinLight Online hope that you will respect that

0). To minimize your time at the cache, you can study all the coins in the chest here on the internet, find the one or those you'd like to take with you, then go hunting for them in the chest, as soon as you have found you way to the cache spot.

1). TRAVEL BUGS are NOT allowed in ”A World of Geocoins”. Use "The Wingman" instead.
2). ONLY TRACKABLE GEOCOINS ARE ALLOWED IN THE CHEST. NOTHING ELSE CAN BE PLACED AND WILL BE REMOVED. THE CACHE IS MAINTAINED ONE TO FOUR TIMES A WEEK ON ARBITRARY TIMES AND BY ARBITRARY EMPLOYEES
3). ONE trackable Geocoin replaces ONE trackable Geocoin, which means you can ONLY take the same amount of coins with you as you are able to
leave behind.
3a).You CANNOT add Geocoins to the chest which is not trackable via geocaching.com. Use "The Wingman" instead.
4). If you cannot add ONE or more Geocoins to “A world of Geocoins”, then you CANNOT take anything from the chest, only study. COME ON! RESPECT THIS!!(See number 5)
4a). It is allowed to bring 1 (ONE) coin with you that is not owned by TwinLight Online. Please look at the cache inventory here on geocaching.com before visiting OR look in the little black pirate box contained inside the pirate chest at the cache site. This box holds all coins not owned by us.!!
5). In the chest, you will find a little black velvet bag. It contains a magnifier lens with build-in light. Use it to study the coins, especially during the night but you CANNOT take the magnifier with you.
6). Each coin in the chest is not described. You decide which coin/s you want to bring along, AFTER you have made sure that you are able to leave the same amount of coins. Back home, you log in to geocaching .com and load the coin’s website, using the tracking number found on each coin. Each geocoin is described in details on its own page, as well as its mission. There is also a picture of it. That way you are sure that you are looking at the same coin.
7). If you regret that you took one or more coins from the chest, please return ASAP to the cache and reestablish the coin in the chest. You are then allowed to take another coin with you if you like or leave without taking anything with you.
8). Remember to log your visit in the logbook. The ballpen is NOT to be removed.

**************************************************************************************

"THE ”WINGMAN”IF YOU ARE NOT INTERESTED IN GECOINS OR JUST WISH TO (ALSO) EXCHANGE SOMETHING ELSE, THEN YOU CAN USE THE OTHER TINY CACHE WHICH IS PLACED ALONG WITH THE CHEST.
IT CONTAINS ALL THAT A NORMAL GEOCACHE CAN CONTAIN, THOUGH NO TRACKABLE GEOCOINS ARE ALLOWED.
BOTTOM LINE!!!! NO, WE REPEAT NO TRACKABLE GEOCOINS IN "THE WINGMAN". USE THE PIRATE CHEST.
THIS CACHE ALSO NAMED “WINGMAN” WAS ESTABLISHED SO THAT ALSO CHILDREN WHO IS GEOHUNTING WITH THEIR ELDERS HAVE SOMETHING TO LOOK FORWARD TO.


Thank you so very much for your visit here at ”A World of Geocoins”. We are extremely happy, that you chose to spend time with this experience. It is our hope that you also managed to visit our other great cache, “Distant Suns – First Light – Explore the Night Sky”.

Additional Hints (Decrypt)

V ra ylfavat, bztvirg ns Rtr bt Ovexr, ivy qh fvxxreg så qrg gvy ng ivexr.

Fheebhaqrq ol bnxf naq ovepurf va n pyrnevat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)