Skip to Content

This cache has been archived.

RadimKo: Dlouho jsem váhal mezi obnovou a archivací této keše. Zvítezila varianta druhá. Tímto dekuji za pekné logy.

More
<

R48 Ostravice

A cache by RadimKo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/03/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Další z plánované série mapující trasu obchvatu Frýdku-Místku. Lehká, rychle dostupná keš, vhodná pro cyklisty.
[ENG] Planned series of the Frydek-Mistek by-pass highway next cache: It is easy, quickly accessible, suitable namely for bikers.


R48 Ostravice


[CZ] Významným beskydským šterkonosným tokem je pravostranný prítok Odry, reka Ostravice se svou celkovou délkou toku 63,5 km a rozlohou povodí 826,79 km2. Prestože je Ostravice témer v celém úseku regulována, ve vymezeném prostoru koryta stále dochází neustálým preskupováním a akumulacím nových sedimentu (relativne prirozené skladby) k tvorbe typických dnových struktur – šterkových lavic. V zemích Evropské unie se jedná o vzácná stanovište, proto byl úsek Ostravice mezi Paskovem a ÚN Šance navržen do soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita (EVL) pro vranku obecnou (Cottus gobio). Z chránených druhu jsou od Ostravy až po úsek nad ÚN Šance dále zaznamenány kriticky ohrožený rak rícní (Astacus astacus) a na vhodných, proudove klidných místech, zejména mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí, kde se ukládá jemný sediment, rovnež kriticky ohrožená mihule potocní (Lampetra planerii). Vzhledem k neobvyklému rozsahu výskytu biotopu sterilních šterkových náplavu je aktuálne navržen jako lokalita vhodná k doplnení do národního seznamu EVL. Jejich výskyt je s výjimkou toku Morávka, Olše a Ostravice na území CR mizivý. Mezi evropsky významné biotopy patrí rovnež brehové porosty s dominantním zastoupením vrb (svaz Salicion eleagno-daphnoi dis).

[ENG] The remarkable gravel river is the right-side tributary of the Odra, the river Ostravice with its total length 63,5 km and acreage of basin 826,79 km2. In spite of the fact that the Ostravice is almost in the hole tract regulated, in the restricted range of river-basin by permanent reordering and storage of new sediments (relatively of natural structure) still happens making typical ground structure – the gravel benches (?). These are rare sites in the countries of EU and that is why the range of the river Ostravice between Paskov and damming Šance was nominated to system Natura 2000 as an European prominent locality (EVL) for vranka obecná (Cottus gobio). From among endangered species are from Ostrava to section above dumming Šance noticed critically endangered rak rícní (Astacus astacus) and in appropriate, still flows, especially between Frýdek-Místek and Frýdlant nad Ostravicí, where mild sediment stores, critically endangered too mihule potocní (Lampetra planerii). According to unusual range of appearance of biotope of sterile gravel sediments is nowadays nominated as an locality suitable for enlistment to national list EVL. Their appearance with an exception of the river Morávka, the Olše and the Ostravice is on territory of CR dissapearing. To European prominent biotopes belongs also bank stands with dominant represantation of willowtrees (association Salicion eleagno-daphnoi dis).

Pohled k budoucímu mostu
[CZ] Tady nekde bude most
[ENG] Somewhere here will be the bridge
[CZ] Silnice R48 je soucástí mezinárodní silnice E462 Brno - Ceský Tešín - Krakov. V míste uložení této keše bude(?) mezinárodní tah križovat stávající cyklostezku a reku Ostravici. Doporucuji proto tuto lokalitu navštívit dríve, než se její charakter zcela zmení plánovaným premostením. A kdo má rád vodu, tak mu doporucuji i splavení Ostravice pri vhodném stavu vody.

[ENG] Road R48 is a part of international road E462 Brno - Ceský Tešín - Krakov. The international road will cross the current cyclo-trail and the river Ostravice in the place where the cache is located. According to this, I recommend you to visit this area before its character is changed by planned bridging. To those who like water I recommend navigating the river Ostravice when the condition of water is right.

Mapa predpokládané trasy obchvatu
[CZ] Mapka trasy obchvatu a kešky R48
[ENG] Map of the by-pass highway path and of R48 caches


Zverejneno u príležitosti 2. Frýdecko-Místeckého geopokecu


Additional Hints (Decrypt)

xhf fzexh/n cvrpr bs fcehpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.