Skip to Content

This cache has been archived.

Toa Norik: [i]This cache has been archived by a Swedish reviewer.[/i]

Hej,

För ett tag sedan frågade jag dig om dina planer för denna cache och det är nu tid för arkivering.

Om du vill reparera/återställa den någon gång i framtiden är du välkommen att ta kontakt med oss, lämpligen via http://swedenreviewers.se/kontakt.aspx. Om din cache då följer gällande riktlinjer så avarkiverar jag eller någon av mina kollegor den gärna åt dig.

Hälsningar,
Toa Norik (reviewer)

More
<

Gasklockan

A cache by McB Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/08/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Gasklockan, ursprungligen Nya Gasverket, är en över 80 meter hög rund byggnad som uppfördes vid Falutorget i stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg. Det som idag syns är den omgivande strukturen till själva gasklockan som är inbyggd. Gasklockan syns från stora delar av Göteborg, men har inte varit i drift sedan 1993.

Beslutet att bygga ett nytt gasverk togs av Göteborgs stadsfullmäktige den 15 september 1887. Arkitekt var Georg Krüger, och planerna var utarbetade av överingenjören vid Stockholms gasverk, Adolf Ahlsell. Anläggningen utvidgades år 1894 samt 1901-1908 efter ritningar av ingenjörerna Hj. Samzelius (som också blev dess första föreståndare 1 juni 1888) och A T Hall. Det var avdelningschefen vid Stadens vattenledningsstyrelse samt gatu- och vägförvaltningen, ingenjör Gustaf Richert som under major Åqvists överinseende ledde arbetet med schaktning, planering, pålning och grundläggning för verkets byggnader samt en del rörläggningar inom verket och nedläggning av den två kilometer långa huvudledningen från verket till Göteborgs centrum. Kostnaden för den nya anläggningen var 10,7 miljoner kronor i dåtida penningavärde.

Den nuvarande gasklockan är den fjärde i ordningen, och togs i bruk 1933. Gasklockan hörde till gasverket i Gullbergsvass som på sin tid var det näst största i Sverige. Det var ett kolgasverk, med stenkol som råvara samt koks och stenkolstjära som inkomstbringande biprodukter till huvudprodukten stadsgas. Vid gasverket i Gullbergsvass producerades cirka 250 000 ton stenkolstjära enligt beräkningar av miljökontoret i Göteborg. Stenkolstjäran användes till bland annat asfalt. Till följd av denna produktion är marken starkt förorenad.

Gasklockan och dess framtid har sedan nedläggningen 1993 varit ett hett ämne för debatt. Läget är mycket attraktivt, och många förslag har framkommit om vad som bör ske med tomten. Ett nyligen framtaget förslag från Chalmers arkitekturprogram går ut på att den gamla klockan skall rivas och ersättas av ett bostadshus med samma form och karaktär. Tyvärr går alla sådana planer stick i stäv med det faktum att gasklockan finns med i det bevarandeprogram som Göteborgs stad har tagit fram, där den anses vara "[...] ett viktigt inslag i stadsbilden [och ha] ett högt industrihistoriskt värde". Således lär klockan få stå kvar där den står idag ett tag till.

Som kuriosa kan nämnas att Coca-Cola under världsmästerskapen i friidrott 1995 var intresserade av att köpa annonsplats på gasklockan. Tanken var att den skulle målas om för att efterlikna en stor Coca-Cola-burk. Dessvärre(?) tackade Göteborgs stad nej till erbjudandet.


The gas bell in Gothenburg is a more than 80 meters high, cylinder shaped building located in Gullbergsvass. What can be seen today is the surrounding structure to the actual gas bell. The gas bell can be seen from large parts of Gothenburg, but has not been in use since 1993.

The decision to build a new gas manufacturing plant was taken by Gothenburg city council on the 15th of September 1887. Chief architect was Georg Krüger, and the governing plans were developed by the senior engineer at the Stockholm gas plant, Adolf Ahlsell. The plant was expanded in 1884 and in 1901-1908 from blueprints made by Hj. Samzelius (who also became the first manager on 1st of June 1888) and A T Hall. Engineer Gustaf Richert, under the supervision of Major Åqvist, was in charge of the planning, excavation, building, pilework for the buildings, as well as the laying of pipes at the plant and to the city centre. The cost for building the plant was 10,7 million SEK, past money worth.

The current gas bell is the fourth one at the same location, and it was taken into use in 1933. The gas bell belonged to the gas plant in Gullbergsvass, which during its time was the second largest gas manufacturing plant in Sweden. The plant was a coal plant, using hard coal as raw material. Besides the main product gas, the plant also produced cokes and tar. In total, around 250 000 tonnes of tar was produced, used for example for making asphalt. As a result of the production of tar, the grounds were the gas bell is located are highly polluted.

The future of the gas bell has sparked a fiery debate in Gothenburg. The location is highly attractive, and there has been a vast array of suggestions of what to do with the premises. A newly presented plan from Chalmers architectural programme suggested that the buildings should be demolished and that a new apartment building should be constructed with the same characteristics as the old building. Unfortunately, all such plans are irrelevant since the gas bell and the surroundings are included in a conservation plan from the city council. The building is said to be an important element of the city view, and to have a large historical industry value. Thus, the gas bell will probably remain where it is for quite some time.

As a side note, one can mention that Coca-Cola, during the 1995 World Championships in Athletics, were interested in painting the cylindrical building as a Coca-Cola can. Unfortunately(?), the city council turned the offer down.

Additional Hints (Decrypt)

Fvta

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

567 Logged Visits

Found it 541     Didn't find it 5     Write note 9     Archive 1     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     Update Coordinates 1     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 15 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.