Skip to content

Vyhlidka na udoli Nezdickeho potoka Traditional Geocache

Hidden : 08/28/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Vyhlídka na údolí potoku a hreben Javornické pahorkatiny.
EN: View of Nezdice Stream valley.

Potok, údolí, kopce atd.

Na zalesněných severních svazích Ždánova (1064 m) a Sv. Jána (1045 m) pramení Nezdický potok. Na své téměř 15kilometrové cestě na sever do OtavyŽichovicích překoná přibližně 500 metrů výškového rozdílu a pojme vody Žlíbku, Strašínského, Šimanovského, Žihobeckého, Bílenického potoka a řady dalších bezejmenných. Prostě běžný potok.

Výhled na Žihobce, září 2015

Dlouhé a široké údolí, kterým Nezdický potok protéká, je ohraničeno hradbou kopců a hor. Ze západu jej chrání výrazné Sedlo (902 m) nad Albrechticemi a Nadějov (873 m), z jihu pak Zámecký vrch (920 m) a série tisícovek Javornické pahorkatiny zahrnující Ždánov, Sv. Ján, Královský kámen (1058 m) a Javorník (1065 m). Východní svahy jsou nižší – Stráň (721 m), Pálená hora (697 m) – s mnoha pastvinami a roztroušenou zelení.

Ze zajímavostí v údolí a na jeho svazích je vhodné zmínit lovecký zámeček v ?Záluží nad Pohorskem, Strašínskou jeskyni, poutní kostel Narození Panny Marie ve Strašíně, keltské obřadní místo a kapli na kopci Hůrka nad Rozsedly nebo kostel Proměnění Páně se zámkem v Žihobcích.

Vyhlídka

Z pastviny nad vískou Rok je vidět především střední část údolí Nezdického potoka s dominantou kostela Proměnění Páně v Žihobcích a panorama východních svahů údolí, za kterými vykukují vrcholy dalších kopců. Chocholatý vrch (728 m) v popředí odděluje hřeben Javornické pahorkatiny s vysílačem a rozhlednou na Javorníku. Z waypointu R1 uvidíte i kousek Ždánova. Pro zkoumání horizontu doporučujeme dalekohled.

Vyhlídka na Rok a údolí
Vyhlídka na Rok a údolí na sklonku léta 2009 (větší rozlišení)

Nehoníte-li se jen za body, zajděte se také podívat na barokní kapli Panny Marie, jejíž věžičku a střechu vidíte pod svahem a je označena waypointem KL. Vedle kaple roste lípa již památných rozměrů.

Kudy ke krabičce

Pokud pojedete autem, pak ze silnice vedoucí mezi Sušicí a Zálužím odbočte ve směru na vesnici Rok. Na waypointu P1 lze zaparkovat pod stromy, případně někde na okraji prostranství. Odtud se vydejte k lesní cestě na waypointu T1 a po ní pokračujte k odbočce označené waypointem T2.

Půjdete-li okolo pěšky, např. po modré turistické značce ze Žihobců do Sušice, nebo budete putovat mezi dalšími vyhlídkovými keškami Kalovy – paraglindigová rampa (GC1Q32V) a Krásná vyhlídka nad Sušicí (GC3T6MV), zkuste se také dostat ke zmíněné odbočce, vaše cesta přes ní stejně prochází.

Odbočka vede na louku, která někdy slouží jako pastvina pro dobytek. Dle aktuální situace a vlastního uvážení se můžete vydat po cestě vpravo na louku a dále po jejím okraji, nebo můžete pokračovat po původní cestě ještě o kousek dál a ke krabičce dojít přes lesík. Keš samotná je umístěna mimo ohrazený prostor, takže nejste nuceni ohradník přelézat.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] cbq irgfvz cybpulz xnzrarz [EN] haqre syng fgbar arne fcehpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)