Skip to content

<

Challenge #084 - 5 Earthcaches

A cache by herrFamaxe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/05/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Challenge #084 - 5 Earthcaches

OBS!
Koordinaterna för denna cache är korrekta, men det är en s.k. "Challenge-gömma" vilket innebär att vissa villkor måste vara uppfyllda för att en loggning skall godkännas.

Important
Coordinates for this cache are correct, but since it is a "Challenge cache" you need to meet the criteria listed below to be allowed to log this cache as "found".

Challenge #084 - 5 Earthcaches
[SWE]
Denna cache ingår i en rikstäckande challenge-serie som påbörjades i juli 2009. För att få logga denna cache krävs:

För att logga denna cache måste du ha 5 tidigare Earthcache-loggar, skriv i loggen hur många loggade Earthcachar du har vid tidpunkten för loggen. Loggar kommer att kontrolleras och tas bort om detta inte är uppfyllt. Note-loggar går bra, men kräver ett återbesök och en ny logg när kraven är uppfyllda.

Lings kulle
Kullen är en del av Stockholmsåsen, och troligen den enda orörda delen som finns kvar inom Stockholm. På kullens norra sida ser man fortfarande tydliga spår efter tidigare havsnivåer. Spåren, strandterrasser, finns på höjderna 8 respektive 12 meter över havet. Tolvmetersnivån ligger i tiden 100-200 år Före Kristus. Det finns inte så mycket information att hitta om kullen och terrasserna utom att de har "stort lärdomshistoriskt värde".

För mer information om Pehr Henrik Ling, se Lings Gym, GC1Y5HJ[ENG]
This cache is part of a nationwide challenge series that began in July 2009. To get log this cache is required:

To log this cache, you have to have 5 previous Earthcache logs, write in the log how many logged Earthcaches you have at the time of the log. Logs will be checked and deleted if the criteria are not met. Note-logs are ok, but require a revisit and a new log when the requirements are met.

Lings Hill
The hill is part of the Stockholm esker, and probably the only intact part that remains in Stockholm. On the northern side of the hill you can still see clear traces of past sea levels. The tracks, beach terraces, are at heights 8 and 12 meters above sea level. Twelve meter level is in the period 100-200 years before Christ. There is not much information to find on the mound and terraces except that they have "great lesson historical value".

For more information about Pehr Henrik Ling, see Lings Gym, GC1Y5HJ

Additional Hints (No hints available.)