Skip to content

<

Landskapssten Östergötland / Landscape Stone Öster

A cache by Moberg Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/03/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SVENSKT INTRO: Detta är en Earthcache. Denna typ av cache har ingen fysisk logg som ska signeras.
Se slutet av cachebeskrivningen vad som krävs för att logga.

ENGLISH INTRO: This is an Earthcache. This type of cache doesn't have a physical log to sign.
See logging instructions at the bottom of the cache description.


Svensk Beskrivning:

Välkommen till ett av Kolmårdens många gruvplatser
Detta är ingen plats för barn att leka på då gruvhål kan vara väldigt djupa!!!
På den plats du nu står vid, har du en vacker utsikt över en liten gruvsjö.
Alla landskap i landet har sin unika landskapssten och här har och bryts det av Östergötlands Landskapssten.


Östergötlands landskapsten:
Är en omkristalliserad kalksten från området kring Bråvikens norra strand.
Den återfinns med några meters tjocklek i vit kalksten, är mycket rik på serpentin
(ett vattenhaltigt magnesiumrikt silikatmineral) och kalksilikatmineral som ger denna sten dess utseende.

Landskapstenen har använts som utsmyckning sedan 1200-talet,
ett exempel är dopfunten i Östra Eneby kyrka.
Andra föremål av denna unika sten sort finns bland annat i Drottningholms slottspark, Stockholms slott,
Kungliga Operan i Stockholm, på Nationalmuseum och i universitetshuset i Uppsala.

KRAV FÖR ATT LOGGA CACHEN:
Skicka svar på fråga 1 till 3 via e-post från denna cachesida innan du loggar.

1) Vilken är Östergötlands landskapssten?
2) För hur många miljoner år sedan bildades denna unika sten sort?
3) Vid platsen du står på finns ett antal bultar i ring. Hur många?
4)Frivilligt: Ett uppladdat foto i loggen från platsen med dig och/eller din GPS på bild.


ENGLISH DESCRIPTION

Welcome to one of many mining sites Kolmårdens
This is no place for kids to play on which the mines can be very deep!
On the site you are now on you have a beautiful view over a small mining lake.
All regions of the country has its unique landscape stone, here have broken the Landscape of Östergötland stone.

Östergötland landscape stone:
Is a omkristalliserad limestone from the area around Bråviken north shore.
It is found with a few meters thick in white limestone, is very rich in serpentine
(a hydrous magnesium silicate mineral rich) and kalksilikatmineral that gives this stone its appearance.

Landscape stone used as decoration since 1200s,
is an example of the font in the Östra Eneby church. Other objects of this unique stone varieties include the
Drottningholm Palace, Royal Palace, Royal Opera in Stockholm, the National Museum and the University Hall in Uppsala.

LOGGING REQUIREMENTS:
Send response to question 1-3 by e-mail from this cache page before logging.
1) What is Östergötland landscape stone?
2) For how many million years ago, this unique stone varieties?
3) When you are on the site are a number of bolts in a circle. How many?
4) Optional: A photo uploaded in the log from the site with you and/or your GPS in the picture.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.