Skip to Content

<

Apolinar

A cache by Aknyt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/03/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Apolinár - porodnice a kostel, nadeje a víra.
Apolinar - Land maternity hospital and church, hope and religion.

Kostel sv. Apolináre (Church St. Apolinar)

Kostel sv. Apolináre byl postaven v letech 1362 až 1376 Karlem IV. pro kapitulu. V roce 1503 splynula s kapitulou svatovítskou a kostel se stal farním. Dochován zde cyklus gotických maleb z doby kolem roku 1380, renovovaných v roce 1921.
Souradnice kostela: 50° 4' 14.99"N, 14° 25' 25.39"E

Porodnice Apolinár (Land Maternity Hospital)

Historie


Zacátky nejen pražského porodnictví, alespon co se týce nemocnicního zarízení tak jak tomu rozumíme dnes, nebyly vubec snadné. A to i když v roce 1784 narídil Josef II., aby cást techto ústavu byla vydržována ze státních prostredku. Ve stejném roce pak císar daroval budovu cp. 447 u kostela sv. Apolináre na Novém Meste pražském pro zrízení nové státní porodnice a nalezince. Postupne se zdejší pomery, vcetne prostorových, staly takrka neudržitelnými.

Pocátkem druhé poloviny 19. Století se tedy potreba porodnického ústavu jevila jako velmi aktuální. Stavbu Zemské porodnice inicioval hrabe František Thun-Hohejnštejn. Jako stavební parcela bylo vybráno místo, kde se odedávna ríká Na Vetrove, cástecne v tehdejší Herzove zahrade a také tam, kde stál dríve dum U Herodese. Vypracováním projektu byl poveren ceský architekt Josef Hlávka (1831-1908). Ten nejdríve prostudoval dostupnou lékarskou literaturu o porodnictví a to z duvodu, aby projekt a následná realizace co nejlépe vyhovovaly svému úcelu. Poté se rozhodl pro ctvercový pudorys objektu se ctyrkrídlým jádrem a s obdélným vnitrním nádvorím. V hlavním prucelí, které je obrácené do ulice Apolinárská;, jsou tri rizality, strední z nich je rozšíren o polygonální arkýr kaple. K podélným krídlum pak priléhají kolmo dve trojice bocních krídel. Ta jsou rešena jako dvojtrakt a jejich pokoje, predstavující lužkovou cást, jsou orientovány k jihu. Dodnes je tato stavba pokládána za jeden z nejzdarilejších novogotických objektu u nás a experti na nemocnicní stavby, architekti i historici lékarství obdivují dumyslné rešení budovy z hlediska jejího úcelu. Jedenáct relativne samostatných traktu je propojeno chodbami. V prucelním dvoupatrovém krídle je umístena kaple a správa porodnice, vnitrní dvorek za tímto krídlem byl z obou stran obklopen dvema porodními trakty a posluchárnami, z nichž vybíhaly na obe strany tri patrové pavilony - lužková oddelení.Dalším traktem byla kuchyn, strojovna a prádelna.
Porodnice mela 367 lužek. Celý objekt byl rozdelen pomyslnou stredovou osou na dve cásti, ve východní mela být umístena klinika lékarská, v západní klinika babická. Hned po otevrení porodnice byla založena druhá porodnická klinika pro lékare, a proto bylo nutno zmenit vnitrní clenení ústavu tak, aby pojalo nikoliv dve, ale tri kliniky. A tak napr. tajné oddelení se muselo spokojit pouze s jedním krídlem východního prízemí. Takovéto architektonické rešení melo jednu obrovskou výhodu. Pokud na jednom z oddelení vypukla infekce, mohlo být okamžite uzavreno, aniž by to narušilo celkový chod nemocnice. Vlastní stavební realizace rozlehlého objektu byla provedena v letech 1867-1875 ve stylu severonemecké gotické architektury. Nejvetší komplikace v prubehu stavby nastala proto, že v roce 1870 architekt Josef Hlávka cástecne ochrnul a byl odkázán na pojízdné kreslo. Zásluhou castých konzultací práve s Josefem Hlávkou na jeho zámku v Lužanech dovedl stavbu do zdárného konce Cenek Gregor (1848-1917).

Budova Zemské porodnice je vyjímecná tím, že zde bylo použito jako stavebního materiálu režných cervených cihel, které nedostaly omítku. Výsledným dojmem je dnes pocit, jakoby sem budova byla prenesena z jiného prostredí, nejspíše z Anglie.

Cervený dum, jak byl také Pražany nazýván , se stal vítaným útocištem svobodných a opuštených matek. Proto byl zde také tak zvaný nalezinec, kde mohly rodicky své mnohdy nechtené potomky bez dalších možných potíží zanechat.

Zemská porodnice mela též zvláštní vchod, který vedl na tak zvané tajné oddelení. U toho cas od casu zastavil kocár a bohatá dáma z lepší spolecnosti, s oblicejem zahaleným závojem, se rychle spechala zbavit plodu své mnohdy hríšné lásky. Dítka, která se v Zemské porodnici narodila, byla krtena v arkýrové kapli, cástecne umístené ve stredním rizalitu hlavního prucelí. Ta byla zasvecena sv. Kríži a patrila do farní osady u kostela sv Apolináre. Na zdejší fare také byla vedena matrika narozených.

Díky Národním Listum se zachovalo vedomí o prvém zde narozeném decku. Ty prinesly 28.dubna 1875 strucnou zprávu: "Nová porodnice již odevzdána jest svému úcelu. Predevcírem vecer prijala prvého novorozence, holcicku. Matka její jest Barbora Koutná z Rožmitálu."

Platící rodicky si mohly vybrat ošetrení v první, druhé a tretí tríde. Na pokojích tretí trídy byly umísteny i neplatící ženy. Jen ty smely být demonstrovány posluchacum lékarské fakulty. O rodicky zde pecovala jedna porodní bába, tri opatrovnice a kucharka se služkou. K težkým porodum byli voláni ranlékari ze všeobecné nemocnice. Velkým nedostatkem ústavu byla skutecnost, že zde nebyla voda, kterou bylo nutno denne dovážet z novomestských nádrží, v dobe sucha a v zime casto až z Vltavy.

Soucasnost


Nyní je v objektu Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékarské fakulty VFN. Je to jedna z nejžádanejších porodnic v Praze a poskytují zde i komplexní gynekologickou lécbu. Někteří lidé se občas domnívají, že ve staré budově musí být jen staré vybavení a fungují jen staré metody. Avšak v historickém plášti budovy od architekta Josefa Hlávky z roku 1875 jsou dnes jedny z nejmodernějších porodnických, neonatologických a gynekologických technologií, většinou na nejvyšší evropské úrovni. V budově je Perinatologické centrum pro Prahu a Středočeský kraj a v řadě případů superkonziliární centrum pro nejzávažnější těhotenské patologie pro celou Českou republiku. Tato porodnice získala jako první v Evropě certifikát Evropské odborné společností pro gynekologii a porodnictví (EBCOG) pro dosud tři udělované subspecializace (perinatologii, urogynekologii a gynekologickou onkologii), a proto zde čeští odborníci mohou organizovat mezinárodní školicí kurzy, pobytové stáže a vyučovat lékaře z celé Evropy. V budově tedy probíhají oba typy vzdělávání: pregraduální (studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dalších fakult) i postgraduální vzdělávání (lékaři).
Web: Porodnice Apolinar


Umístení keše:
KDYŽ NEZVLÁDNETE POČKAT NA ODMUDLENÍ, TAK KEŠ NECHTE JINÝM, KDO JÍ SVOU NETRPĚLIVOSTÍ NEZNIČÍ. Keš je umístena kousek od križovatky ulice Apolinárská a Ke Karlovu. Kvuli budovám tu muže trochu zlobit navigace. Prosím o opatrnost a diskrétnost pri vyzvedávání kešky, je na pomerne frekventovaném míste, tak at se hned neztrati. Pozor na psí výkaly, bohužel jsou tam celkem hojne.
Na vyndání kešky není potreba síla, tak prosím šetrne a predevším kešku vracejte PECLIVE zpátky..

Ve vlastním zájmu (kvuli krádežím) nevkládejte do cache geocoiny ani menší travelbugy!
Preju hodne zábavy :-)


Cache: IF YOU CANT WAIT TO BE THERE WITHOUT MUGGLES, TRY ANOTHER CACHE AND DONT MAKE IT LOST BY YOUR IMPATIENCE. Cache is placed nearby cross Apolinarska and Ke Karlovu street. Sometimes are problems with GPS. There are many people, try to be careful and discreet. For taking cache You don't need strenght, please, take it gently and put cache WELL back.
Grass around is place for dogs, so look well under your feet!!!

Dont put inside geocoins or travelbugs, cache was with GC many times stolen!

Good luck :-)


Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.