Skip to content

Domins little rock - Dominova skalka EarthCache

Hidden : 09/10/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dominova skalka

Domina’s Rockery

[CZ] Prírodovedecky jedinecným územím Slavkovského lesa je bezesporu chránené území hadcové skalky u Nové Vsi (dr. Hoher Fels), které je považováno za jednu z nejvzácnejších lokalit v celém okolí. Pojmenována byla po ceském botanikovi Karlu Dominovi. Dominova skalka se nachází v nadmorské výšce 757 m a je velmi hojne zastoupena vzácnými a chránenými druhy rostlin a predstavuje vubec nejlépe vyvinuté hadcové spolecenstvo Slavkovského lesa. Hadec (serpentinit) je geologickým vývojem premenená hornina složená vesmes z druhotných kremicitanu železa a horcíku. Protože vetšina minerálu obsahuje slouceniny chloru má hornina prevážne tmavozelenou barvu. Protože serpentinit svým vzhledem pripomíná hadí kuži, jmenuje se cesky hadec. Puda vzniklá zvetráváním obsahuje vysoké procento horcíku a spolecne s jinými prvky vytvárí specifický substrát, který výrazne ovlivnuje rostoucí vegetaci. (Zdroj: informací porál západoceského kraje.)

Pro zalogovani cache potrebujete poslat pres profil odpovedi na otazky :
  1. Nazev geologickeho podlozi na kterem vznikaji hadce
  2. Nazvy rostlin , rostoucí pouze na tomto hadcovém substrátu dle info tabule . .
  3. Prilozit k logu fotografii, na ktere budete zobrazeni (viditelna postava , nebo cedulka s nickem) u dominovy skalky

[EN] It is beyond any doubt that the protected serpentinite rock cliff near the village of Nová Ves (formerly Hoher Fels), which is considered one of the most unique local landmarks, is a singular habitat of the Slavkovský les (Slavkov Forest) from the point of view of natural history. The unique rock was named after the Czech botanist Karel Domin, i.e. Dominova skalka (Domina's Rock). Situated at an elevation of 757 metres Domina's Rockery is home to an immense variety of rare and protected plant species and as such, it represents one of the best-developed serpentine communities of the Slavkov Forest. Serpentinite is a metamorphic rock transformed in the course of geological development that is largely composed of secondary iron and magnesium silicates. Its colour is dark green due to the chlorine compounds contained in most of the minerals. Serpentinite got its name because its surface resembles snake skin. Soil formed by weathering contains a high percentage of magnesium and along with other elements, it creates a specific substrate, which greatly influences the growing vegetation.

To log the cache you will need to send via profile answers:
  1. What geologic subsoil is here?
  2. Name of plants that grow just at serpentinite substrate (see infotable).
  3. Add to log a photo of yours at Domina’s Rock

Additional Hints (No hints available.)