Skip to content

This cache has been archived.

Laczy76: archive

More
<

Churches of Komarno

A cache by Laczy76 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/19/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Churches of Komárno

S1: N 47° 45.454' E 018° 07.399'
Serb Orthodox Church

Late baroque building from the second half of the 18th century, after the great fire it was rebuilt between 1849-1851.
A = Number of double crosses on the top of the church
 
S2: N 47° 45.449' E 018° 07.620'

St. Andrew's Roman Catholic Church

Originally a church built in baroque style between 1723-1738. Radically rebuilt between 1748-1756. The present image of the tower is from 1896.
B = Number of stairs leading to the church from the front
 
S3: N 47° 45.531' E 018° 07.879'

Evangelist Church

Built between 1795-1797 in baroque style, the tower erected in 1899.
C = Red number of the church
 
S4: N 47° 45.603' E 018° 07.865'

Reformed Church

One of the most significant reformed churches in Slovakia, built between 1784-1788, the tower was rebuilt in 1832.
D = Number of stairs leading to the church from the front
 
S5: N 47° 45.582' E 018° 07.955'

The former Franciscan Church

Originally the old Calvinistic church was rebuilt into Franciscan church.
E = Number of clocks on the church steeple
 
S6: N 47° 45.787' E 018° 07.864'

Roman Catholic Church of St. Rosalia

Built in classicist style between 1839-1843.
F = Number of letters of the first word on the information board
 
Checksum: A + B + C + D + E + F = 37
  
The geocache is on the coordinate:
N 47° 45.[A+6][B-4][C-10]'
E 018° 07.[D+4][E+6][F-1]'
 
Source: www.infokomarno.sk
   
   

    
   
   

Komárnanské kostoly

S1: N 47° 45.454' E 018° 07.399'
Kostol pravoslávnej cirkvi srbskej

Neskorobaroková stavba zo zaciatku 2. polovice 18. storocia, po požiari obnovená v rokoch 1849-1851.
A = Pocet dvojitých krížov hore na kostole
 
S2: N 47° 45.449' E 018° 07.620'
Rímskokatolický kostol sv. Ondreja
Pôvodne barokový kostol z rokov 1723-1738. Radikálne prestavaný v rokoch 1748-1756. Dnešná podobizen veži pochádza z roku 1896.
B = Pocet schod vedúcich do kostola zpredu
 
S3: N 47° 45.531' E 018° 07.879'
Kostol evanjelickej cirkvi
Postavený v rokoch 1795-1797 v duchu klasicizujúceho baroka, veža pristavaná v roku 1899.
C = Cervené popisné císlo kostola
 
S4: N 47° 45.603' E 018° 07.865'
Kostol reformovanej cirkvi
Jeden z najvýznamnejších reformátskych kostolov na Slovensku, postavený v rokoch 1784-1788, veža prestavaná v roku 1832.
D = Pocet schod vedúcich do kostola zpredu
 
S5: N 47° 45.582' E 018° 07.955'
Bývalý františkánsky kostol
Pôvodný františkánsky kostol vznikol prestavbou staršieho kalvínskeho kostola.
E = Pocet hodín na veži kostola
 
S6: N 47° 45.787' E 018° 07.864'
Rímskokatolický kostol svätej Rozálie
Klasicistická stavba vybudovaná v rokoch 1839-1843.
F = Pocet písmen prvého slova na informacnej tabuli
 
Kontolný súcet: A + B + C + D + E + F = 37
  
Geoschránka sa nachádza na súradniciach:
N 47° 45.[A+6][B-4][C-10]'
E 018° 07.[D+4][E+6][F-1]'
 
Zdroj: www.infokomarno.sk
   
   
    
   
   

Komáromi templomok

S1: N 47° 45.454' E 018° 07.399'
Görögkeleti templom
A késobarokk épület a 18. század 2. felében épült, a tuzvész után 1849-1851 között felújították. A templom a 17. századból származó ikonjairól híres.
A = A duplakeresztek száma a templom tetején
 
S2: N 47° 45.449' E 018° 07.620'
Szent András katolikus templom
Az eredetileg barokk templom 1723-1738 közötti idoszakban épült. 1748-1756 között átépítették A jelenlegi torony mai formája 1896-ból származik.
B = A templomba elölrol vezeto lépcsofokok száma
 
S3: N 47° 45.531' E 018° 07.879'
Evangélikus templom
1795-1797 között épült. A tornyát 1899-ben emelték.
C = A templom piros házszáma
 
S4: N 47° 45.603' E 018° 07.865'
Református templom
Szlovákia legjellegzetesebb temploma, melyet 1784-1788 között építettek, majd 1832-ben toronnyal egészítettek ki.
D = A templomba elölrol vezeto lépcsofokok száma
 
S5: N 47° 45.582' E 018° 07.955'
A volt ferences barátok temploma
Az eredeti ferences rendi templom egy régebbi kálvinista templom átépítésével készült.
E = A templom tornyán levo órák száma
 
S6: N 47° 45.787' E 018° 07.864'
Szent Rozália templom
A klasszicista építmény az 1839-1843-as évekbol származik.
F = Az információs táblán levo elso szó betuinek száma
 
Ellenorzo összeg: A + B + C + D + E + F = 37
   
A geoláda az alábbi koordinátákon található:
N 47° 45.[A+6][B-4][C-10]'
E 018° 07.[D+4][E+6][F-1]'
 
Forrás: www.infokomarno.sk
   

Additional Hints (Decrypt)

[EN] pbyhza
[SK] fgyc
[HU] bfmybc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.