Skip to content

Meditacni haj v Kostelci Multi-cache

Hidden : 10/10/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Krátká multi cache věnovaná meditačnímu háji na místě starého německého hřbitova v Kostelci.
EN: A meditation garden in place of old German cemetery in Kostelec with quick off-set cache.

Meditační háj

Na počátku 20. století byla vesnice Kostelec nedaleko Kladrub stejná jako ostatní v regionu: zemědělská ves se stabilním obyvatelstvem německé a české národnosti. Kostel a fara z ní činily středisko pro okolní vsi, čemuž v roce 1939 odpovídalo 96 usedlostí s 353 obyvateli.

Josef Suck a další

Druhá světová válka ale z obyvatelstvem v celých tzv. Sudetech pořádně zamávala a to hned ve dvou vlnách. Po Mnichovské dohodě odešlo české obyvatelstvo do vnitrozemí, přičemž mnoho z nich se po válce zpět nevrátilo. Druhá vlna známá jako vysídlení či vyhnání Němců pak připravila vsi o německé obyvatelstvo. Výsledek dvou vystěhovaleckých vln byl spočítán v roce 1950, kdy počet obyvatel v regionu poklesl o neuvěřitelných 40 %.

Komunistické vlády se všemožně snažily tyto ztráty dosídlením snížit, ale chabý výsledek je dobře znám: do vesnic se dostali lidé, kteří k nim neměli žádný vztah, nešlo o jejich rodnou hroudu. Přicházeli často z hospodářsky a kulturně zaostalých oblastí. Mezi zbytky původního obyvatelstva a dosídlenci byly sociální a hodnotové rozdíly, pro které jen těžko a pomalu vytvářeli novou funkční společnost. Někteří dosídlenci se po čase vraceli zpět do vnitrozemí, aby byli opakovaně nahrazeni jinými. Místo nových usedlostí tak časem do vsí přišly bytovky, místo políček velké lány JZD. Kultura vesnic mizela, hmotné statky chátraly a region po celou dobu vlády jedné strany v mnoha ohledech zaostával. Není divu, že při prvním sčítání obyvatel po sametové revoluci žilo v Kostelci v 51 domech jen 256 obyvatel, tj. o sto méně než před válkou.

Úpadek hřbitova

Josef Paul

Při výše uvedeném vývoji snadno odhadnete, jak v Kostelci dopadl původní německý hřbitov, který se od roku 1947 nepoužíval. Místo, kde byli pochováni Němci, příslušníci národa s podvědomou nálepkou válečných štváčů, místo posledního odpočinku lidí s potomky a příbuznými za železnou oponou, místo plné křížků v ateistickém státě, místo s nevyužitou litinou v zemi těžkého průmyslu, místo ležící kus za vsí a mimo běžně používané cesty.

Cestičky mezi hroby zarostly nejprve vysokou trávou, později keři a nálety stromů, náhrobky bořil zub času i vandalové, část vybavení hrobů skončilo ve sběrných surovinách. Posunutá deska ukázala opět nebe vybělené lebce. Zeď hřbitova skrytá pod větvemi a za kopřivami se rozpadala. Na opuštěném a zdevastovaném hřbitově už určovalo tok času jen počasí. Žalostný stav hřbitova si můžete prohlédnout na fotografii.

Meditační háj

Meditační háj

Obec Kostelec se rozhodla neutěšenou podobu hřbitova odstranit a v rámci obnovy veřejných prostor jej přeměnit v meditační zahradu, která by navázala na minulost vsi a pietně uctila památku pohřbených, zároveň vytvořila atraktivní prostor a tím zlepšila nejen podobu vsi, ale i život současným obyvatelům.

Maria und Stephan Ott

S projektem na revitalizaci hřbitova se přihlásila do výběrového řízení na dotace z operačního programu Rozvoj venkova a multifuknční zemědělství v rámci podopatření typu LEADER+ prostřednictvím Místní akční skupiny Český Západ. Obec v řízení uspěla a získala částku 722 tisíc Kč pokrývající téměř celý projekt.

Obnova prostoru hřbitova byla realizována v roce 2006 a to za vydatného přispění místních obyvatel. S pomocí architekta byly identifikovány cenné rostliny a křoviny, aby byly po dobu prací přesunuty mimo areál hřbitova. Následně byly vykáceny náletové dřeviny a křoviny na ploše hřbitova i po jeho obvodu. Rozbité náhrobky a jejich fragmenty byly uloženy na jediné místo a zasypány hlínou, čímž vznikla mohyla později osazená keři a křížem. Zachovalé náhrobky byly odborně očištěny a znovu vztyčeny v severním rohu. Část původní obvodové zdi byla opravena členy TJ Sokol. Plocha srovnaná těžkou technikou byla nakonec parkově upravena a protkána několika cestičkami. Průběh obnovy hřbitova si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webu obce. Pár let od dokončení je již věškerá zeleň zabydlená a háj skutečně láká k chvilce posezení a případně i k zamyšlení nad minulostí. Na fotomapě si můžete srovnat výsledek úpravpodobou před realizací.

Kudy ke krabičce

Georg a Anna Bayerovi

Rozhodnete-li se navštívit Kostelec a najdete si pár chvil na zastavení se ve shonu za keškami či po golfu, meditační háj naleznete na severovýchodním okraji zástavby, kousek od silnice spojující Kostelec s Alfrédovem a Ostrovem. Ale prosíme o návštěvy jen za světla, ať neděsíte obyvatele sousedních domů.

Autem můžete odbočit hned mezi první rodinné domky, do ulice U Meditační zahrady (waypoint T1, streetview), kde je možné zaparkovat v zatáčce na waypointu P1 nebo na jiném volném místě vyznačeném dlažbou. Jste-li příchozí ze směru od Alfrédova, zvolte tutéž cestu, přicházíte-li od návsi Kostelce, pak odbočte vpravo na waypointu T2 (streetview) a pokračujte okolo obnoveného rybníčku přes malý kruhový objezd.

Výhled

Ještě než se dozvíte, jak najít kešku, vám poradíme: cesta za šipkou rozhodně není ideální, nebojte se překážku po pohodlné cestě obejít. Mimochodem, při jasném počasí se vám nabídne výhled na jihovýchod ke Stodu.

Na hřbitově najděte náhrobek George a Anny Bayerových z Ostrovaz Ostrova, výše uvedený portrét by vám ještě před časem pomohl překonat potíže s písmem, ale vzal za své. Z náhrobku si opište datum narození George jako čísla A. B. CDEF. Pro kešku si pak dojděte na souřadnice:

N 49° 4[C-C].[A+B][B+E][D-B]
E 13° 0[A].[B-E][F][F-F]

P.S.: Pokud si sebou vezmete svíčku a na některém jiném hrobě ji zapálíte, určitě nic nezkazíte.

How to get cache

Reliéf na náhrobku

Before we start with numbers, keep in a mind that straight forward way to this cache is really not ideal. Back to your task: in the meditation garden look for a tombstone of the married couple Georg and Anna Bayer, their portrait is included in the listing. Use date of Georg birth as numbers A. B. CDEF. Cache is located on location:

N 49° 4[C-C].[A+B][B+E][D-B]
E 13° 0[A].[B-E][F][F-F]

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] obebivpr, ir iýšpr 150 pz. [EN] cvar, va 150 pz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)