Skip to Content

<

Streckuv kopec

A cache by Cunik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/24/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ

Asi 1,5 km sv. od Blatnice pod Sv. Ant., bezprostredne na vrcholu kóty Streckuv kopec (360,5 m n. m.) a 800 m vjv. od kostela Sv. Antonínek se nachází malý jámový lom o obvodu 30 m a hloubce maximálne 4 m slouzící v minulosti k prílezitostné tezbe kameniva. Prístup je po hlinené polní ceste, která ústí na silnici Blatnice - Ostrozská Lhota asi 0,3 km pod Sv. Antonínkem. V lomu, který je soucástí belokarpatské jednotky magurského flyse, jsou zachyceny svrchnokrídové sedimenty antoníneckého souvrství (stárí okolo hranice kampán-maastricht). Jde o jeho jediný známý odkryv a soucasne i typovou lokalitu, která má znacný význam pro korelace v rámci flysového pásma Východních Alp a Západních Karpat.

Ve východní stene lomu vystupuje cca 3 m mocná poloha svetle hnedave sedých, do bela ovetrávajících, vrstevnatých, silne vápnitých jílovcu az slínovcu. Výse se nachází asi 15 cm mocná vlozka svetle okrového slínu. Nad nimi je vyvinuta cca 3 m mocná poloha cockovite nadurujících lavic hnedosedých jemne píscitých vápencu o mocnosti 12 - 120 cm. Nejvýse vystupují modrosedé vápence s vysokým podílem nekarbonátových klastu. Slínovce poskytly spolecenstvo foraminifer s vápnitým bentosem a drobným planktonem (hadbergely, heterohelixy). Druhove diversifikované vápnité nanofosilie svedcí o kampánském stárí. Podle detailního urcení planktonických foraminifer se vsak jedná o mastricht, byly zjisteny druhy: Globotruncanella petaloidea (Gand.), G. bavanensis (Voorw.), Globiderinelloides subcarinata (Bronn).

Pro uznání logu je potreba:
1) vyfotit sebe nebo GPS u informacní tabuli
2) vyfotit sebe nebo GPS s píscitým vápencem
3) vyfotit sebe nebo GPS s modrosedým vápencem
4) vysvetlit pojem magursky flys
5) vysvetlit co to jsou klasty.

EN

Approximately 1.5 km north-eastward from Blatnice pod Sv. Ant., directly on the top of Strecek's Hill elevation point (360.5 meters above sea level) and 800 m south-eastward from St. Anthony Church a small lava mine is located with 30 m circumference and almost 4 m depth which in the past served for occasional mining of aggregate. The site is accessible on a clay rural road which opens on motorway Blatnice - Ostrozská Lhota approximately 0.3 km below St. Anthony. Upper Cetraceous sediments of St. Anthony measures (age around Campan-Maastricht border) are caught in the mine, which is part of White Carpathian mass of Magurian flysch. This place is its only known exposure and at the same time a type locality with considerable significance for correlations within the flysch range of Eastern Alps and Western Carpathians.

The light brownish-grey stratified and very calciferous claystones and marlstones, weathered white, occupy approximately 3 m strong position in the eastern wall of the mine. 15 cm strong layer of light ochreous marl is located above it. Approximately 3 m strong position of lenticularly swollen beds of brown-grey fine arenaceous limestones in thickness 12 - 120 cm developed above these two layers. And blue-grey limestones with high share of non-carbonaceous clastics extend at the top. Marlstones provided community of foraminifers with calciferous benthos and small plankton (hadbergels, heterohelices). Species-diversified calciferous nanofossils evidence the Campanian age. However, according to detailed specification of planctonic foraminifers, it is Maastricht. The detected species include: Globotruncanella petaloidea (Gand.), G. bavanensis (Voorw.), Globiderinelloides subcarinata (Bronn).

For log approval it is necessary to:
1) take a snap of oneself or GPS with information board
2) take a snap of oneself or GPS with arenaceous limestone
3) take a snap of oneself or GPS with blue-grey limestone
4) explain what is Magurian flysch
5) explain what are clastics.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

290 Logged Visits

Found it 283     Didn't find it 1     Write note 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 657 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.