Skip to content

<

Meridiani 1 - expozice & kolize

A cache by wmh Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/14/2009
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


1. Expozice - Úvod aneb puchy rozlicné

        Ve meste vládl chaos. Posádky všech trí armád byly ubytovány v hospodách, v chalupách i meštanských domech a na ty méne štastné zbyly pláne za mestem. Z úvozu v Dolcích se táhl puch polních latrín a úsloví typu „smrdeti jako Nedbalka“ (a podobné, méne uctivé výrazy) se záhy stala mezi místními obyvateli pomerne populární.
        V malé nedustojné nálevne u hrbitova na kraji mesta se sešli místní obyvatelé, jež zatoužili i v tomto neklidném case po žejdlíku piva. Jejich obvyklé hospody byly zabrány nerudnými vojáky ruzných národu a vyznání a tak se zde sešla znacne nesourodá spolecnost, která by za normálních okolností pusobila spolecensky nepatricne – panský kocí sedel u stolu s konšeli, kterí pribehli rovnou z rathausu, nafoukaný úredník z buchhalterie popíjel s bodrými chalupníky a fišmistr s fortem, ba dokonce i s váženým uberjagerem už byli skoro namol v samém v rohu alkovny spolu s místní celedí.
        Hovor náhle postupne utichl, jak do hospody vstoupil další host. Na hlave mel cosi, co vzdálene pripomínalo notne opotrebovanou mnišskou kápi, bradku striženou podle poslední vlašské módy, pres rameno na poutnické holi povešený zaprášený tlumok a na ocích divné vlámské cvikry. Jeho chuze pusobila znacne nejiste, presto pomalým krokem zamíríl prímo k výcepu.
        „Arcit mi sám Spinosa cocky do brillí brousil, to rosení skel pri vstupu do seknice jest pokaždé jevem tuze záludným. Vždyt civy nejprednejší, zraky mé, tímto zcela vyrazeny jsout – recí prostou vidím toliko Nedbalku, to jest jedno velké ho… hmm, no, no nic… Nu - však mohu se spolehnouti na cich a podle toho jsem již patrne u výcepu, kde však jen ridké svetlé Klášterní cítím, které si tímto poroucím a rovnež zdravím pana fišmistra!“, to vše zaznelo jasným hlasem do ztichlé hospody, která sledovala jak podivný host zdraví notne zachmurenou otylou hofmistryni, která sedela hned vedle výcepu.
        Prejdeme trapnou scénu radeji dále - po odeznení  šoku, kdy se hostum pomalu vrátila rec a chut na další pivo, poutníkovi zrak a hofmistryni vedomí, se konverzace prirozene stocila na téma nového príchozího.
        „To bude ten známý františkán Vitásek z Turnova, co zná ruzný bylinky!“
        „Kdepak, tenhle je od pohledu jezovita – vypadá jako misionár Camell, a ten znal taky ruzný bylinky, procestoval pul sveta, v Asii daleké i blízké, v Bagdádu i Kurdistánu divokém byl... Však také ta bylinka caje cínského po nem se jmenuje.“
        „Pánové, to vás mate jen ta jeho hucka – myslím, že je to tajnej od rakouský policie, co píše raporty a jeho bylinky byste urcite znát nechteli.“
        „Nikolivek, dle náciní co mu kouká z tlumoku to musí být zememeric, co pracuje pro kartografa Schallera, jež vydává slovutnou Topographii des Koenigreichs Boehmen“
        „Si plkejte co chcete, ale toho vochmelku znám z vesnický putyky, co je u lesní školky. Tam je casto a taky pekne nametenej – dává si tam dycky pet malejch”, uzavrel identifikaci neznámého poutníka Pankrác - panský kocí a zámecký metar v jedné osobe.
        “Pankráci, kušuj – zdá se, že se nám chystá neco ríci a minimálne co se vyprávení týce, tak povest ho znacne predchází.”
        “Hmmm, aspon, že dneska nemel kvasnicák jako minule - to by ho nepredcházela jenom ta povest…” vrcel si potichu pro sebe Pankrác.

2. Kolize - Svatá aliance, hra v šachy a chvála jednoho emigranta

        Skutecne, muž záhadné identity, známý všude kolem spíše jako “Poutník” (pro ucence “Viator”), také však “Vypravec” ci nejcasteji jako “Potulný vypravec” si po vypití dvou piv (což netrvalo déle, než by trvala krátká inventura zdatného kugelschreibera) odložil tlumok a otocil se od pípy smerem do hospody.
        “Hmm, ponechmež nyní hodnocení kvality zdejší chmeloviny na pozdeji… Tedy snad jen ta míra – arcit toto má býti dvojžejdlík alébrž pulpinta ? Budiž, tedy objednávám si rovnou jako další do toho festovnýho korbele z tamté police, jež zdá se svou mírou dutou pintou býti…
        Zdalipak sousedé drazí, víte proc tolik vojska vukol a jaká štrapáce a živý ruch odehrává se pred prahem vaším ?
        Inu, jak jiste Pankrác mi pritaká – nové košte dobre mete – tak i váš nový pán své místo pod sluncem rací si lepší zjednati. On starý skrblík Arnošt Filip byl tuze mazaný, ale Kristián! Tot veru mocipán z jiného testa. Hned tri vladare do tohoto mestys provincního sezvat?
        O jest mi prominutím herr uberjager, že dotknul jsem se cti vašeho sídla oznacením sluvkem provincní – tot toliko místopisné, nikolivek hanlivé nomen, necht prosím odpustí si nazývatí mou mluvu jako sprosté cincy!
        Zdalit jest vám znám termín jako Svatá aliance ci kongres Vídenský, zvaný též tancící? Inu, tot mocipáni sveta vezdejšího si jako hru v šach Európu rozdelují, my však pouhými figurkami býti rácíme a zde nyní na vašem zámku práve další tah této hry probíhá!
        Zrím ve vašich tvárích, že jest mluva má o politice soucasné vám proti vuli.
        Nu pojdmež radeji dále - však toto povídání bylo pouhou ouverturou!
        Ted však z toho slova úvodního žízen me opet jímá a proto prosím onu slíbenou fortelní pintu!”
        Na chvíli se odmlcel a mezi stolovníky se opet rozvinul tlumený hovor.
        “Hmm, tak to asi nebude tajnej, ten by takhle nemluvil.”
        “Práve naopak, vašnosti, ten je tajnej a provokatér k tomu – kdo bude jeho reci pritakávat, urcite pojede sofort do boleslavský kartouzy!”
        “Kdepak, tot skrytý revolucionár, co zacne šírit myšlénky francouzké!”, rekl s nadejí v hlase místní poducitel Ušátko.
         “Och nikolivek vzácný muži”, odpovedel na dálku od výcepu vystrašenému poduciteli samotný potulný vypravec: “i sluch jest mi civem dobre sloužícím - však revoluce francouzská, tot bestie co požírá sebe sama. Ackoliv krapet sobecky musím vyjeviti, že aspon jeden dusledek jest natoliko kladný – onen emigrant šlechtický Rohan, co na Svijanech se pred gilotinou utekl, náramne kvalitu piva tamního povýšil!
        Avšak obratme list – kongres vídenský, Svatá Aliance, císari a králové – tot pouhé nástroje takzvaných okultních, cili skrytých spolku. Od bájných templáru, pred rosekruciány, ilumináty, mudrce
sionské a zednáre svobodné – ti všichni se synarchie, cili tajné vlády dosáhnouti snažili. Však nejvíce obskurní jest bezesporu spolecenství Meridiánu.

        Cože? Zjev tento zustal vám vucihledne utajen? Tot dobrá zpráva pro vás – anžto ode mne se pravdu pravdoucí dovíte a dobrá zpráva i pro mne a mistra výcepního – neb chmelovina dnes v trubce dozajista váleti se nebude!
        A vidím, že predstava, že pri vyprávení hospoda se zavírati nebude, potešila i pajdavého výrostka, jež chvíli ve tvári trudnou melancholii zracil!”
        Potulný vypravec zachmuril obocí, jako by se snažil vzpomenout, zda již nekdy tohoto muže videl.
        “U kotelníka? Na lesním pychu? Pch, nechme toho. Tak tedy  – prosím další pinticku!”
        Další pivo z mohutného korbele vypil pro jistotu obouruc a poté vyndal z omšelého tlumoku nejaké knihy a folianty.

 3. Krize - Obskurní nauka o lidských polednících a jeden drobný námorní incident

        “Kde hledati origo této tajné spolecnosti a cím vlastne živel tento tajný zabývá se? Inu – pocátkové hledejme až ve vzdálené a starobylé Cíne. Tam podivnou nauku, jež zove se cchen-tiou, totiž popichování (vidím, že toto téma zmíneného výrostka zaujalo vskutku nadmíru!) a požehování, jež souhrne a ne zcela správne latinsky zove se akupuntura.
        Zde shlédnete názorne foliant, kde body urcené k pichu spojené do zvláštních drah jsou vyjeveny a rovnež nahlédnete na nekolik  daguerrotypií, kde technika tato jest rovnež zachycena. Pozornost prosím venujte zejména poslední daguerotypii, kde snad jediná známá podoba jednoho z predních clenu tajemného spolku Meridiánu zachycena jest!

        Tato nauka byla námorníky portugalskými a pozdeji britskými prenesena i na náš kontinent, kde stala se prvkem základním i v nauce spolku Meridiánu.

        Považto, co za obskurnost – cínané tvrdí, že lidská schrána poseta jest množstvím boduv, jež ruznou úlohu mají a jejich napíchnutím tajemná energie muže býti prenášena! Tyto body pak do ruzných drah spojují, any po tele pak beží a to práve neznalým námorníkum evropským zemské poledníky cili meridány pripomínalo!”
        Vypravec rozložil své materály na stul. Jak se snažil rozložený foliant na všechny strany svého skromného auditoria ukázat, zavadil rukou o svuj korbel, který se roztocil, chvíli se kolébal na šenku jako opilý koráb  a pak - pri vší smule sveta! – uskutecnil svou poslední plavbu, spadl a rozlil se v klíne otylé hofmistryne.
        “Ááá”, zajecela hofmistryne a opet upadla do mdlob.
        “Aáá,” zajecel potulný vypravec, když videl, kolik a kam zmizelo drahoceného tekutého obsahu. Do mdlob taky nemel daleko.
        “Aáá,” zajecela bába korenárka, kartárka a snad i carodejnice Hamouzová: “jsem to ríkala, to je jak v tom snu, jak jsem po nem vyhrála lotynku – jak se mi zjevil sám pánbu se slovy ‘Až spadne pinta, nastane konec sveta‘, ojojoj!”
        „Kuš babo!“, otocil se na ni nevrle apatykár Marha, v obliceji výraz vrcholného znechucení : „To není Buh, to je vul“ a ukázal nakousnutou klobásou smerem k vypraveci.


pokracování príbehu...

instrukce

Additional Hints (Decrypt)

uyhobxn fxnyav qhgvan h qbyav fxhcval bcvylpu oevm

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)