Skip to content

<

Projectile

A cache by Marta&Filip Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/26/2009
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Objavte netradicný tank blízko Slovensko-Rakúskych hraníc. / Discover an unconventional tank near the Slovak-Austrian border.


SK
Objavte netradicný tank blízko Slovensko-Rakúskych hraníc a naštudujte si spôsob ako vypocítat balistickú dráhu projektilu, ak berieme do úvahy vplyv zemskej prítažlivosti a zanedbávame, alebo neuvažujeme, s ostatnými silami, ako je odpor vzduchu, ci pohon strely.

Keška NIE je na uvedených súradniciach. Uvedené súradnice Vás dovedú ku tanku.

1. Navštívte tank.
2. Odmerajte vnútorný priemer hlavne kanóna v celých centimetroch = D
3. Nabite kanón a vypálte projektil
- pod azimutom v stupnoch: 3×D
- pod vertikálnym uhlom v stupnoch: 7,5×D
- s ústovou rýchlostou v m/s: 9,75×D
- z pociatocnej výšky v metroch: 0,2×D
- strielajte v úplnom vákuu
a trafíte kešku.

Gravitacné zrýchlenie g = 9,81 [m/s²].

Obtiažnost terénu môže byt aj vyššia vzhladom na pocasie a na stav vegetácie na poli. Prosíme, ku tanku chodte zásadne pešo a to najkratšou možnou trasou, krížom cez pole od bodu START.

Murovaný tank je súcastou komplexného vojenského obranného systému vybudovaného pozdlž hranice, na základe skúseností z prvej svetovej vojny a následne aj druhej. Odporúcame navštívit takisto kešku GC17WBJ - Bunkers of Petrzalka , ktorá sa tejto línii betónových bunkrov, tankových zátarás, gulometných hniezd a iných objektov, priamo venuje..


EN
Discover an unconventional tank near the Slovak-Austrian border and study the method for calculating ballistic trajectory of a projectile under the influence of Earth's gravity, neglecting all other forces, such as friction from air resistance, or propulsion.

The cache is NOT at the posted co-ordinates. The posted co-ordinates point a tank position.

1. Visit the tank.
2. Measure the inside diameter of the tube/barrel in integer centimeters = D.
3. Slag the cannon and launch the projectile
- at bearing degrees: 3×D
- at vertical angle degrees: 7.5×D
- at muzzle velocity m/s: 9.75×D
- from the initial height metres: 0.2×D
- launch in total vacuum,
and you will hit the cache.

The acceleration due to gravity g = 9.81 [m/s²].

The terrain rate can be higher, depends to the weather and the vegetation! Please, approach the tank by the shortest path through the field, only on foot from the waypoint START!

The brick tank is the component part of the complex military defense system constructed along the borders, in the light of experience from World War I, and in the run-up to World War II. We recommend visiting also the cache GC17WBJ - Bunkers of Petrzalka what has been dedicated to this line of concrete fortifications, tank obstacles, machine gun posts, and other defenses.


Výpocet si môžete overit, s presnostou ±10 m, na:
You can check your answer (accuracy ± 10 m) for this puzzle on:
.

free counters

Additional Hints (Decrypt)

1z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)