Skip to Content

This cache has been archived.

fisero(vi): Vzhledem k tomu, že se nějací naši spoluobčané úspěšně pokusili, sebevražedně, vytrhat ocelové traverzy ze stropů a dveří, končím život této krabičky. Místo se stalo životu nebezpečným. Bohužel.

More
<

Prazske bunkry #3 - Velitelstvi na Vidouli

A cache by fisero Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/03/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Prazske bunkry #1 - Brabenec
Prazske bunkry #2 - Krizova
Prazske bunkry #3 - Velitelstvi na Vidouli
Prazske bunkry #4 - Komplex Radlicka
Prazske bunkry #5 - Sarka
Prazske bunkry #6 - Karlinsky tunel


Na uvedených souradnicích schránku nehledejte! Muzete tam vsak pred lovem zaparkovat. Pro odlovení potrebujete bonusové císlo z bunkru #1 na Brabenci.
On these coordinates don't search for cache, it's only parking! For caught you need bonus number from bunker #1 Brabec.

Pro hledání si s sebou vezmete baterku, bez ní to pujde težko.
To search with you take a flashlight.
Vstup do podzemí najdete na souradnicích:
Entry to the underground can be found at location:
N 50° 03.(H-1)(H+1)(H) E 014° 21.0(7xH)
H = bonus z/from #1

Cestu k místnosti s krabickou Vám ukáže velká cerna šipka (viz. fotohint).
Path to a room with a box will show you the big black arrow (see fotohint).


Geokolega Vitablondak natocil v bunkru Video.

Trocha Historie

Objekt bývalého velitelského stanovište 159. protiletadlového pluku, které od roku 1961 prevzala 71. protiletadlová brigáda, redislokovaná v roce 1985 do Drnova u Slaného. Následovalo nejspíše opuštení a zchátrání objektu.

Popis:
Podzemí je dosti clenité a nektré místnosti slouží jako príbytky bezdomovcu. Chodba vede z garáží až k plotu objektu tam koncí prulezem 40*40cm, ale taky odbocuje. Odbocka sloužila asi jako hlavní prístupová cesta aby na povrchu nebylo nic videt. Vchod je malý a dobre schovaný. Když se dostanete do chodby dostanete se do všech místností bez problému, ale v žádné nenajdete pozustatky po ACR. Jenom v jedné místnosti je na zdi držák pravdepodobne na radiostanici, který je neobvykle zachovalý. Severneji od objektu (cca 100m v lese) je rozbitá a vypálená budova patrící k objektu.

„Jedno podzemí bylo blíže brány - velitelské stanovište. 2. dál u "buzerplacu“ - vysílací stanovište. U 1. se puvodne vstupovalo od motolské stráne (1. chemické dvere), chodba stoupala vzhuru (2.chemické dvere), za nimi vpravo odbocka do místností radiotelegrafu a dále dálnopisu. Pak odbocka k tlf.ústredne (vpravo) a vstup do velkého sálu s planšetem ( tzv. "sklom**di" ). Za nimi pak vstup do prostor, kde opravdu stály prívesy s výpoc.tech. a rdst. 440. Snad bych si vzpomnel i na jiné, ale predpokládám, že i po nás probíhala dostavba, i když ne tak velká. Myslím, že by historky vydaly na dlouhé vecery, ale to už bude asi zajímat jen mé vnuky za pár let.“

„Pokud se prijelo z Jinonic od Rybnícka do kopce a doleva k parkovišti a hlavní bráne, pak nalevo od cesty byl hlavní objekt, napravo se tocily "hrábe" = ...12-pro nízkoletící cíle. Dál po ceste vlevo vršek pro "kývacku"=PRV?, napravo pod svahem byly ubytovací drevené baráky a jídelna (po nás vznikla nová kuchyne, to jsou ty zachovalé zbytky na Google pohledu). Dál po ceste pred rozcestím T vlevo se tocila ...35, vedle ní okop pro její agregát a bunka. No, a na tom T rozcestí ješte nekolik metru rovne byl malý(3místnosti) kryt-tzv. vysílací stredisko. (Pro fajnšmekry R118, R824, R105, RM60?,...). Napravo pak okop pro príves s R820 (1kW na KV !!) a budova radioroty s týlem. Za tím pak už jen buzr plac a pak autopark. Na té mape je už vše pokryto vegetací, takže jsem moc nechytal vzdálenosti. Snad nekdy...“


A bit of history

Structure of the former 159th command post anti-aircraft regiment, which since 1961 took over the 71st anti-aircraft brigade, moved in 1985 to the Drnov u Slaného. This was followed by abandonment and destruction of objects.
Description:
The underground is quite rugged and some room serves as a homeless abodes. The corridor leading from the garage to the house where the fence ends hatch 40 * 40cm, but also turns. Turn around to serve as the main access route to the surface, nothing to see. Entrance is small and well hidden. When you get into the hall to get into all the rooms without a problem, but can not find any remains of the ACR. Only in one room is probably on the wall mount radio holder, which is unusually well preserved. North of the building (about 100m in the forest) is broken and burned buildings belonging to the object.

"One ground was closer gates - Command Poste. 2nd beyond the "buzerplac" - 1st broadcast poste. The original entrance was accessible from motol side (1 Anti chemical door), the tunnel soared upward (2. door), followed by turning to the right rooms radiotelegraph and teletype. Then turning to tlf . The central (right) and enter the large hall with plans. Behind the entrance to the premises where he really stood trailers PC and rdst. 440th I think I remembered to different, but I suppose that even after we ran extension-even if not so great. I think the story went on a long evening, but that will probably just with my grandchildren a few years. "

"If you came from Jinonice pond up to the hill and left the parking lot and main gate, the path to the left of the main building, on the right were shot "earl "= ... 12-for low level targets. Continue on the path to the left top of the Radar = PRV?, Right under the slope of accommodation, wooden barracks and a dining room (for us a new kitchen, these are the preserved remains of a Google perspective). Continue on the path before T crossing centered on the left ... 35 next to the foxhole for a unit cell. Well, on the T crossroads a few feet straight on the small (3 rooms) cover-so-called. transm. (For connoisseurs R118, R824, R105, RM60 ?,...). To the right of the foxhole to the trailer with R820 (1kW to KV!) And the building radioroty the neck. To this then just buzr plac and then car pool. On the map, everything was covered with vegetation, so I'm not did too much distance. Perhaps sometimes ... "

Zdroj/Source: Fortifikace

Dekuji Su7ikovi za betatest.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Cbmbe an uynih (arav an mrzv n wr ivqrg)
[EN] Jngpu lbhe urnq (abg ba gur sybbe; vf ivfvoyr)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.