Skip to Content

<

Stripky/Scherben

A cache by Sovinka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/19/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš Vám představí Vrchlabí trochu netradičně, ač se budete pohybovat klasicky po jednotlivých stanovištích jako u jiných multinek.
Mám ráda pohledy na věžičky historických budov, které "vykukují" za domem, za kopcem… A ráda bych Vám představila Vrchlabí z tohoto pohledu. Soustředit se budeme na děkanský chrám sv. Vavřince, augustiniánský klášter a zámek a samozřejmě uvidíte i další zajímavé stavby. Aby byl lov napínavější, většina stanovišť nebude dána souřadnicemi, ale z fotografie si budete muset správné místo najít. Pro místní bude dohledání stanovišť naprosto jednoduché, takže pro ně samozřejmě neplatí čtyři hvězdičky obtížnosti. Ostatní budou asi muset chvíli pracovat doma u počítače s mapou Vrchlabí, aby si správné místo předem vytipovali a pak podle fotografie našli. U každého stanoviště máte nápovědu, která Vám potvrdí, že jste dorazili na to pravé místo.
Právě proto, že bude nutná příprava doma, je keš označena jako mystery.
Jedním z důvodů, proč tato keš vznikla, je zajímavá historická roubenka přímo v centru Vrchlabí, nazývaná Dům sedmi štítů. A proto je také keš součástí naší série RAK (Roubená architektura Krkonoš). Nezapomeňte si u domu zjistit indicii pro bonusovou keš. Musíte vědět, kolik kovových mostů je vidět přímo od domu, pokud máte za zády tabulku s názvem ulice (Labská) - indicie Z.
Až budete vyzvedávat keš, možná poznáte, že jsme již podobný typ uložení použili v minulosti. Ale proč ne? Keší v pařezu či pod kamenem je taky spousta:-). A až krabičku uvidíte, jistě nám dáte za pravdu, že v pařezu jsme ji opravdu ukrýt nemohli.

Pozor - důležitá informace:
Samotnou krabičku si můžete odlovit v omezeném čase, a to:
Pondělí - pátek   9.00 - 17.00
sobota   9.00 - 12.00

Polovina června - polovina září, polovina prosince - únor:
Všední dny beze změny, sobota a neděle 9.00 - 14.00 hod.


Dostupnost krabičky se během roku několikrát mění a někdy nezjistíme změnu včas. Před případným lovem nás včas kontaktujte, napíšeme Vám aktuální přístup ke keši.
Krabička je uzamčena - k jejímu otevření budete potřebovat číselný kód, který získáte z indicií na trase. Naplnili jsme ji kvalitními hračkami a CWG a prosíme Vás, abyste i Vy vkládali jen kvalitní hračky nebo CWG. A jako vždy platí základní pravidlo: Pokud si z keše něco vezmete, vložte věc podobné kvality. Nezapomínejte, že za vložené TB a GC byste si nic brát neměli - jsou to "jen" předměty putovní.

Pár slov o památkách, které uvidíte:

Zámek - stručná historie viz naše keš ALBIPOLIS

Děkanský chrám sv. Vavřince
Byl postaven v novogotickém stylu na místě gotického, jednolodního kostela ze 14. století vrchlabským stavitelem Eduardem Zirmem podle projektu pražského architekta Stephana Tragla. Stavba byla dokončena v roce 1889 a chrám zasvěcen sv. Vavřinci. O výstavbu kostela se zasloužila majitelka zdejšího panství Aloisie Czernin-Morzinová. Trojlodní hala je dlouhá 30 m a široká 18 m. Na západní straně nad vchodem je k ní připojena 60 metrů vysoká štíhlá věž. Na východní straně doplňuje půdorys chrámu do tvaru kříže příčná loď s presbytářem a s přístavbou sakristie a hraběcí oratoří. Ze starého kostela byly přeneseny do interiéru nového kostela předměty, které patří mezi nejstarší kulturně historické památky města. Jedná se o oltářní obrazy sv. Anny a sv. Vavřince. Obraz sv. Vavřince, pocházející z roku 1877, je dílem pražského malíře Viléma Kandlera a v původním kostele byl umístěn na hlavním oltáři. Za nejvzácnější předmět je pokládána měděná křtitelnice s nápisem "Wer glaubt und getauft ist, wird seelich" (Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen) a letopočtem 1566. Z původního kostela bylo do věže nového chrámu přemístěno také 5 zvonů, které byly postupně zabavovány jako surovina pro válečné účely. Od roku 1942 byla kostelní věž bez zvonů. Z výtěžku veřejné sbírky byly v r. 2002 pořízeny tři nové kostelní zvony - sv. Vavřinec, sv. Anna a sv. Václav. V letech 2001 - 2002 proběhla také rekonstrukce krovu a střechy a restaurování kamenosochařských prvků kostela.

Dům sedmi štítů
Nejstarší dům původní městské zástavby pochází ze 16. století a leží téměř v centru Vrchlabí na břehu Labe. Jeho vzhled připomíná spíše vesnickou chalupu, přizpůsobenou potřebám života ve městě. Dům dnes patří jednomu vrchlabskému občanovi.
Snaha využít všech prostor a co nejvíce je rozšířit dala domu dnešní ojedinělou podobu. Pozoruhodná je světnice v podkroví. Její bedněné stěny a strop jsou zdobeny pestrobarevnými malovanými pásy rostlinného a geometrického vzoru. Trámy a veřeje dveří připomínají červený kararský mramor. Anonymní tvůrce se snažil vytvořit v obyčejné chalupě místnost, která by se výzdobou podobala zámecké komnatě na vrchlabském zámku. Z původních sedmi štítů se jich dochovalo šest.

Historické domy č.p. 222, 223, 224
Najdeme je západně od chrámu sv. Vavřince přes hlavní ulici. Jsou příkladem zdařilé rekonstrukce, která proběhla v letech 1976-1981. Patří mezi nejstarší zachované městské stavby, na štítové desce totiž řemeslníci nalezli iniciály WR a letopočet 1623. Jsou příkladem architektury krkonošských a podkrkonošských měst, kdy podloubí na náměstích a hlavních ulicích tvořilo ochranu před rozmary počasí a sloužilo místním řemeslníkům, kteří v domech žili a pracovali, k nabízení zboží. Domy dnes patří Správě KRNAP a najdeme v nich hlavní informační středisko, výstavní síň a jednu z expozic muzea. V současné době se přímo vedle dostavuje replika dalšího historického domu.

Cestou mezi střípkem prvním a druhým budete míjet historickou budovu, o jejíž výstavbu se zasloužila hraběnka Aloisie Czernin-Morzinová, známá krkonošská mecenáška. Dům byl vystavěn v roce 1891 a byl v něm zřízen chorobinec, až do roku 1924 pod patronací nadace Jaromíra Czernin-Morzina, potom přešel do majetku okresního zastupitelstva. Od roku 1942 se stává okresním starobincem. Snahy během druhé světové války o zbudování školy v místní budově nebyly podpořeny. Původní budova sloužila pro 10-15 lidí, v roce 1905 byly provedeny úpravy budovy tak, aby míst pro klienty bylo 20. Po 2. sv. válce začal starobinec sloužit jako domov důchodců.V letech 1975-1981 proběhla větší rekonstrukce budovy. Zvětšila se kapacita lůžek, objekt byl zmodernizován. Ke konci působnosti Domova důchodců v této budově se 8 zaměstnanců staralo o 40 babiček a dědečků. Nutno ještě připomenout, že pracovníci v této budově byli nejenom z civilní sféry, ale až do roku 1975 zde působily i řádové sestry Řádu sv. Vincenta a Mariánského řádu. Názvy se střídaly s dobou: Starobinec, Dům důchodců, Dům odpočinku, Domov důchodců. Účel byl ale velmi podobný. Nejdříve se jednalo o pomoc nemocným lidem, později se tato pomoc specifikovala na službu starým lidem. Dnes se naopak ve zdech tohoto domu ozývá dětský smích - od roku 2006 zde sídlí Dům dětí a mládeže Pelíšek. Snad by se to paní hraběnce líbilo.

Barokní klášter augustiniánů
Klášter patří k těm mladším konventům na našem území. Je spojen s řeholí obutých augustiniánů, jejichž kongregace vznikla u kostela sv. Augustina. O vznik kláštera se přičinil dědic zdejšího panství Maxmilián František Felix, hrabě Morzin. Základní kámen byl položen v roce 1705. Volba řehole nebyla náhodná. Založením kongregace vyvrcholil dlouhodobý vztah rodiny Morzinů k této poustevnické řeholi sv. Augustina, důkazem je rodinná hrobka Morzinů v Praze, v augustiniánském kostele sv. Tomáše. Fundátor se dokončení stavby nedožil, zemřel roku 1706 a panství i stavbu po něm převzal jeho bratr Václav. Konventní budova byla dokončena roku 1712, stavba kostela roku 1725. První řeholníci přišli ovšem již v roce 1714. Další stavební činnost proběhla až v polovině století, tehdy byl klášter spojen dřevěnou krytou chodbou s městem. Později byla k areálu přistavěna i lékárna. K tragedii došlo na sklonku 19. století. Tehdy roku 1895 celý konvent i s kostelem, pochybením klempířských učňů, vyhořel. Klášterní areál byl kompletně opraven a dnes je v jeho prostorách sídlo Krkonošského muzea.
Klášterní komplex má tradiční podobu. Skládá se z konventu a klášterního chrámu sv. Augustina. Konvent má tři patrová křídla, čtvrté křídlo je právě kostel, který tak uzavírá obdélný dvůr. Kolem dvora obíhá ambit, v němž se dochovala jen část obrazové výzdoby. Samotný kostel je mnohem honosnější a vyšší než křídla konventu a působí velmi dominantně. Je to jednolodní stavba s osmi kaplemi na boku. Na hlavním portálem je rodový znak Morzinů a socha sv. Augustina. Muzejní expozice je k vidění v křížové chodbě a zahrnuje stálou výstavu Člověk a hory (historie osídlování Krkonoš) a krátkodobé výstavy. V klášteře je také audiovizuální ekologická expozice Kámen a život (příroda a kultura Krkonoš). Zajímavostí jistě je model horského potoka s tekoucí vodou, živé exponáty ryb, obojživelníků a plazů. Je možné shlédnout velkoplošné promítání audiovizuálních programů o přírodě Krkonoš.

Radnice
Starou radnici z roku 1591 najdete nedaleko chrámu sv. Vavřince. Nová budova radnice se nachází na náměstí. Jedna z prvních kamenných městských budov byla postavena v letech 1732-1737 v barokním slohu stavitelem Janem Jiřím Seehakou. V přízemí býval původně výčep, v patře velký sál pro obecní shromáždění. Věž strhla v roce 1801 únorová bouře, novou zhotovil syn tehdejšího purkmistra Josef Lamb, mladý mistr klempířský. Věž byla obnovena roku 1859, rekonstrukce proběhla v roce 1913, stavební úpravy v novorenesančním duchu v roce 1927 (městský architekt Hans Knoll). Poslední rekonstrukce v devadesátých letech 20. století.

[D]:Dieser Cache führt Euch auf etwas unkonventionelle Art und Weise durch Vrchlabí. Ihr werdet die Dekanatskirche des hl. Vavrinec sehen, das Augustinerkloster, das Schloss und natürlich noch andere interessante Gebäude. Um es spannender zu machen, gibt es keine Koordinaten, sondern Fotos, mit deren Hilfe die einzelnen Stationen gefunden werden müssen. Für jede Station gibt es einen kleinen Text, damit Ihr sicher seid, am richtigen Ort zu sein.
Einer der Gründe, warum wir den Cache erstellt haben, ist ein interessantes Fachwerkhaus direkt im Zentrum von Vrchlabí, das sogenannte Haus der sieben Schilde. Der Cache ist auch Bestandteil unserer Cacheserie RAK (Fachwerkarchitektur im Riesengebirge) - denkt daran, an diesem Haus die Information für den Bonuscache zu finden: wie viele Metallbrücken sind direkt vom Haus aus zu sehen? => Hinweis Z.
Wir haben einen ähnlichen Cachebehälter schon einmal versteckt. Aber warum auch nicht? Dosen in Baumstümpfen oder unter Steinen gibt es genug. Und wenn Ihr die Dose in der Hand haltet, wisst Ihr auch, warum wir sie nicht in einem Baumstumpf versteckt haben.
Achtung - wichtige Information:
Das Final kann nur in begrenzter Zeit geborgen werden - siehen Sie bitte den tschechischen Text.
Montag - Freitag (pondělí - pátek)
Samstag und Sonntag (sobota a neděle, manchmal nur Samstag/sobota)
Die Dose ist gesichert. Um sie zu öffnen, braucht Ihr einen Code, der sich aus Hinweisen entlang der Strecke ergibt. Wir bitten Euch darum, fair zu tauschen. Enthaltene TBs und GCs sind keine Tauschobjekte, sie wollen weiterbewegt werden.
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Vrchlabi sind:
Das Schloss - eine kurze Historie findet Ihr bei unserem Cache ALBIPOLIS.
Dekanatskirche des hl. Vavrinec
Haus der sieben Schilde
Historische Häuser Nr. 222, 223, 224
Barockes Augustinerkloster
Rathaus
(Es wurde nicht übersetzt, kann man im Internet nachlesen...)

Takže to nejdůležitější jsem snad napsala a teď konkrétně jednotlivá stanoviště:
Aber nun kommt das eigentlich Wichtige, die Beschreibung der einzelnen Stationen:


Nur ein paar Schritte von der dritten Scherbe entfernt. Hier braucht Ihr keinen Tipp. An der langen Mauer, die Ihr im Bild seht, zählt Ihr die Anzahl der zugemauerten Fenster im Erdgeschoss. (Die Fenster sind nach außen zusätzlich verglast.) Das ist E.
Die Aussicht auf dieses Bild erhaltet Ihr gleich, wenn Ihr Euch von der vierten Scherbe - Schlossturm - aus umdreht. Ihr seht die Häuser in der Schlossstraße (Zámecká ulice), die auch die "Fünf Häuser" genannt werden. Sie sind im typischen Riesengebirgsfachwerkstil gebaut und beherbergen heute verschiedene Geschäfte. Eure Aufgabe ist es, die Anzahl grüner Häuser zu ermitteln = F.
   Střípek první/Erste Scherbe
chrám sv. Vavřince a augustiniánský klášter
Kirche des hl. Vavrinec und Augustinerkloster

První stanoviště se nachází nedaleko úvodních souřadnic. Pokud jste na správném místě, máte za zády stavbu na další fotografii. Jedná se o krásnou stavbu a nebýt toho, že ji hodně poničili vandalové, byla by dodnes opravdu nádherná. V jejím okolí najdete řadu podobných staveb - doporučuji si místo projít a prohlédnout.
Die erste Station befindet sich in der Nähe der Ausgangskoordinaten. Wenn Ihr an der richtigen Stelle steht, habt Ihr den Blick wie auf dem nebenstehenden Foto.
   Zde získáte první indicii A - spočítejte dveře uvnitř stavby (vchodové ne).
Zählt die Türen im Inneren des Gebäudes (dazu müsst Ihr keinen Eintritt bezahlen) - das ist A.
   Střípek druhý/Zweite Scherbe
chrám sv. Vavřince/ Kirche des hl. Vavrinec

Za zády máte tři historické domy čp. 222, 223, 224 (a nově postavenou repliku dalšího domu). V domcích naleznete informační středisko Správy KRNAP. U vchodu do střediska Vás bude zajímat mapa části města, umístěná vlevo od vchodu. Na ní najdete tři bílá písmena v zeleném poli (1x samohláska, 1x souhláska, z toho jedno písmeno se opakuje). Určete pořadí písmen v české abecedě bez diakritiky (tj. vč. písmene CH) a tato dvě čísla sečtěte - indicie B.
Dahinter stehen drei historische Gebäude mit den Nummern 222, 223, 224. Auf der linken Seite vom Eingang ins Informationszentrum findet Ihr eine Stadtkarte. Hier sind drei Buchstaben mit weißer Schrift auf grünem Grund (1 Vokal, 1 Konsonant). Bestimmt die Position dieser Buchstaben im tschechischen Alphabet, addiert diese beiden Zahlen - das ist B.
   Střípek třetí/Dritte Scherbe
zámecké věže
Schlosstürme

Pokud jste dorazili na správné místo, jste na jakémsi dvoře. Najděte zde zvířecí bustu na zdi - počet zvířecích hlav = indicie C. Pak název zvířete v 1. pádě j.č. převeďte pomocí mobilu na čísla - indicie D.
Wenn Ihr an der richtigen Stelle angekommen seid, steht Ihr in einer Art Hof. Dort findet Ihr die Büste eines Tieres an der Wand - die Zahl der Köpfe ist C. Der tschechische Name des Tieres (1. Fall Einzahl) mit einer Handytastatur in Zahlen umgewandelt, das ist D.
   Sakura na třetím stanovišti - při příchodu ji uvidíte po pravé ruce. V dubnu nádherně kvete.
Rechterhand steht eine japanische Zierkirsche, die im April herrlich blüht.
   Střípek čtvrtý/Vierte Scherbe
zámecká věž/Schlossturm

Jste vlastně jen pár kroků od třetího střípku. Hintu zde netřeba. Na dlouhé zdi, kterou vidíte na fotce, spočítejte počet zazděných oken v přízemí (okna mají navenek zasklené zabule, ale uvnitř jsou zazděná). Budete mít indicii E.
   Střípek pátý/Fünfte Scherbe
chrámová věž/Kirchturm

K pohledu na tomto snímku se dostanete snadno, pokud od střípku čtvrtého - zámecké věže - uděláte čelem vzad a zajdete do dalšího dvora. Dostanete se za domky Zámecké ulice, nazývané také místními Pět domků. Jedná se o přestavěné a zmodernizované roubenky ve stylu krkonošské architektury a sídlí v nich různé firmy a obchůdky. Vaším úkolem bude spočítat, kolik domů zde má dřevěné obložení štítu zelené barvy = indicie F.
   Střípek šestý/Sechste Scherbe
chrám sv. Vavřince a Žalý v pozadí/Kirche des hl. Vavrinec mit dem Berg Žalý im Hintergrund

Možná i Vás uchvátí tento pohled na kostel a jeden z krkonošských "kopečků", ovšem pokud nebudete ve Vrchlabí za špatného počasí, kdy za kostelem bývá jen bílá mlha či šedivé mraky.
Pokud se obrátíte čelem vzad, uvidíte budovu s věžičkou z další fotografie.
Vielleicht habt Ihr Glück und könnt diesen beeindruckenden Blick auf die Kirche und einen der Riesengebirgs"hügel" genießen, falls nicht Nebel oder Wolken den Blick behindern.
   Vaším úkolem bude opět spočítat zazděná okna, vč. toho, kde je umístěn informační automat. Budete mít indicii G.
Wenn Ihr Euch umwendet, blickt Ihr direkt auf den Turm, der auf dem nächsten Foto zu sehen ist. Zählt wieder die Anzahl der zugemauerten Fenster (inkl. das, wo ein Info-Automat plaziert ist), Ihr erhaltet G.
   Střípek sedmý/Siebente Scherbe
Dům sedmi štítů/Haus der sieben Schilde

N 50°37.592
E 015°36.773
Postavte se na kovový most pro pěší poblíž uvedených souřadnic a podívejte se, kolik dalších mostů přes Labe z něj můžete vidět (nepočítejte ten, na kterém stojíte) - poslední indicie H.
N 50°37.592 E 015°36.773 Stellt Euch auf die metallene Fußgängerbrücke in der Nähe der Koordinaten und zählt, wieviele andere Elbebrücken Ihr sehen könnt. (Nicht die mitzählen, auf der Ihr steht.) So erhaltet Ihr H.


Vaše putování je téměř u konce. Máte již všechny indicie a můžete se směle vydat za pokladem. Z níže uvedeného vzorce si spočítejte finální souřadnice. Mohou být trochu nepřesné, proto menší nápověda - měli byste se ocitnout před krásnými dřevěnými dveřmi s bohatým zdobením. Vejděte dál a poklad je Váš! Ale nezískáte ho přece jen tak snadno - poklad je střežen a bude vydán jen tomu, kdo vysloví správné heslo. A to je: Hledám Střípky AGF (za písmena si samozřejmě dosaďte získané číselné indicie).

Tak teď už jen vzorec:

N 50°3(E + A).(D + 2 x B + G + E)
E 015°3(A + C + H).(D + 11 x E + H)


Kód pro otevření keše: GEC

Eure Wanderung ist fast vorbei. Ihr habt alle Zahlen, die Ihr braucht, um den Schatz zu finden. Benutzt die folgende Formel, um die Finalkoordinaten zu berechnen:
N 50°3(E + A).(D + 2 x B + G + E)
E 015°3(A + C + H).(D + 11 x E + H)
Die Koordinaten können hier ungenau sein, Ihr müsstest vor einer reichverzierten geschnitzten Holztür stehen. Geht hindurch und Ihr findet den Schatz! Aber der Schatz wird gut bewacht, und nur derjenige, der das richtige Kennwort weiß, bekommt ihn ausgehändigt. Und dieses lautet: "Ich suche die Scherbe AGF" (Hier müsst Ihr nun die richtigen Werte für A, G und F einsetzen.) - man versteht hier Deutsch, auf Tschechisch müsst Ihr sagen "Hledám Strípky AGF" - und die Zahlen richtig einsetzen... Der Code zum Öffnen des Schatzes ist: G E C

Frohes Jagen - wünschen Euch Láda und Jitka (das Team Sovinka)
Für die Übersetzung vielen Dank an juttility aus Ahrensburg.

Šťastný lov Vám přejí Láďa a Jitka, tj. Sovinka.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.