Skip to Content

<

Hrbitov v Hranicne - Der Friedhof in Markhausen

A cache by Husky-CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/13/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato cache vás zavede na takrka zapomenutý hrbitov dnes již zaniklé obce Hranicná.
Diese Cache führt Sie auf einen fast vergessenen Friedhof des heute schon verschwundenen Ortes Hranicná (Markhausen).
[Cesky]

Tento hrbitov leží v krásné krajine zadního údolí v Hranicné.
Dríve se mrtví pohrbívali v Kraslicích do té doby, než byl tento hrbitov v roce 1934 založen. Bylo to 12 let pred vyhnáním všech nemeckých obyvatel z jejich domovu. Hranicná mela tehdy 1253 obyvatel, z toho bylo 1162 nemecké národnosti, tj 93 % všech obyvatel.
Hned vpravo vedle vchodu stála bytelná kaple, ze které do dneška moc nezbylo. Mela malou vež se zvonkem.
Na tomto hrbitove bylo v té krátké dobe až do vyhnání pohrbeno asi 55 mužu, žen a detí. Umírácek se nacházel na stodole pana Otto Dotzauera dum c.p. 3, v blízkosti božích muk. Zvonil pri každém úmrtí v obci.
Na pocátku se mrtví preváželi konským potahem, pozdeji pak prijíždel pohrební vuz z Kraslic. Pohrební obrad vykonával farár z Kraslic. Hrobarem byl Gustl Schimmer, posledním pak školník Rudolf Deistler.
Dnes leží hrbitov uprostred šedesátiletého lesního porostu, který zrejme nebyl sázen, jedná se o nálet. Tech málo ješte zbylých pohrebišt svedcí o tom, že na nyní neobydleném území žili po staletí nemectí osídlenci.
(zdroj: informacní cedule)


Nyní ke cache:

Na výchozích souradnicích se nachází informacní tabule, která vám poví neco o historii tohoto hrbitova a pomuže vám vyrešit následující úkoly.

1. úkol:
Ve kterém roce byl pohrben Otto Dotzauer? (zajímá nás poslední dvoucíslí!) = AA
Ve kterém roce byla pohrbena Anna Köhler? (zajímá nás poslední dvoucíslí!) = BB


2. úkol:
Na tabuli se doctete, kde se hrbitov nachází a vaším úkolem je dojít na nej a zjistit indicie k dalšímu úkolu.


3. úkol:
Zjistit datum narození a úmrtí Margit Leicht na náhrobku.
Formát je: * CC.DD.19EE + FG.H.1940


Finále:

N 50° 20, (AA-EE) x AA + CC + DD

E 012° 27, BB x (F + G + H + H)

Kontrolní soucet: AA + BB + CC + DD + EE + F + G + H = 168

Prosím zachovejte pietu k tomuto místu! Není nutno se nikde prehrabovat, cache se nenachází na hrbitove!
Cache je ukryta na míste, kde bezprostredne nehrozí pád z výšky, avšak dejte pozor na své deti (poprípade pri nocních odlovech i na sebe), jelikož se poblíž skrýše nachází skalní previs!
CWG menit 1:1!

Zvlášt dekujeme paní Vanouckové za preklad do nemciny!

[Deutsch]

Unser Friedhof liegt im landschaftlich schönen Hintermarkhausener Tal.
Früher wurden unsere Toten in Graslitz beerdigt, bis dieser Friedhof im Jahre 1934 angelegt wurde. Das war also 12 Jahre von der Vertreibung aller deutschen Einwohner aus ihrer Heimat. Markhausen hatte damals 1253 Einwohner, davon waren 1162 deutscher Volkszugehörigkeit, das sind 93 % der Gesamteinwohner.
Gleich rechts neben dem Eingang stand eine massive Kapelle, von der heute nicht mehr viel übrig ist. Sie hatte einen kleinen Turm mit einem Glöckchen.
Auf unserem Friedhof wurden in der kurzen Zeit bis zur Vertreibung etwa 55 Männer, Frauen und Kinder begraben. Das Totenglöckl war auf der Scheune von Otto Dotzauer, Haus Nr. 3 in der Nähe vom Marterl und wurde bei jedem Todesfall im Ort geläutet.
Am Anfang wurden die Toten mit einem Fuhrwerk gefahren, später dann kam der Leichenwagen aus Graslitz. Die Beerdigung nahm der Pfarrer aus Graslitz vor. Totengräber war Gustl Schimmer, zuletzt der Schuldiener Rudolf Deistler.
Heute liegt der Friedhof mitten in einem über 60-jährigen Waldbestand, der offensichtlich nicht gepflanzt, sondern angeflogen ist. Die wenigen noch vorhandenen Grabstellen zeugen noch heute davon, dass in dem jetzt unbesiedelten Gebiet einst deutsche Siedler über Jahrhunderte gelebt haben.
(Quelle: Anzeigetafel)


Jetz zur Cache:

An der Ausgangskoordinaten befindet sich eine Tafel die Ihnen etwas über die Geschichte dieses Friedhofes erzählt und hilft Ihnen folgende Aufgaben zu lösen.

1. Aufgabe:
In welchem Jahr wurde Otto Dotzauer begraben? (Es interessiert uns die zwei letzten Zahlen) = AA
In welchem Jahr wurde Anna Köhler begraben? (Es interessiert uns die zwei letzten Zahlen) = BB


2. Aufgabe:
Auf der Tafel können Sie lessen, wo sich der Friedhof befindet und Ihre Aufgabe ist dorthin zu gehen und die Indizien zur weiteren Aufgabe festzustellen.


3. Aufgabe:
Den Geburts – und Sterbedatum von Margit Leicht – auf dem Grabstein.
Das Format ist: * CC.DD.19EE + FG.H.1940


Das Finale:

N 50° 20, (AA-EE) x AA + CC + DD

E 012° 27, BB x (F + G + H + H)

Kontrollsumme: AA + BB + CC + DD + EE + F + G + H = 168

Bitte halten Sie die Pietät zu diesem Ort ein! Es ist nötig irgendn zu wühlen die Cache befindet sich nicht auf dem Friedhof!
Die Cache ist auf einer Stelle versteckt, wo kein unmittelbarer Sturz droht, aber passen Sie auf Ihre Kinder auf (eventuell bei nächtlichen Jagden auch auf sich selbst), denn in der Nähe des Versteckes befindet sich ein überhängende Felsen!
Bitte CWG ändern 1:1!


Poklady západu

Additional Hints (Decrypt)

Qhxynqar mnznfxbiáab ir fxnyaí chxyvar nfv 30z bq prfgl (sbgbuvag) / Teüaqyvpu znfxvreg va rvare Sryfrafcnygr ppn 30z ibz Jrt ragsreag (sbgbuvag)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.