Skip to content

Budova CS Rozhlasu v Plzni Multi-cache

This cache has been archived.

TaPaJa: Vzhledem k tomu, ze misto je hodne frekventovane a kes vydrzi cca 2 mesice jsem se timto rozhodl nasi prvni kesku zrusit. Je to multina, daly by se souradnice nasmerovat jinam, ale mym cilem bylo kacerum tuto budovu ukazat, udelat mestskou kes... Dalsim duvodem je, ze po 4 a pul letech co jsem v budove Rozhlasu sedel, se nase firma prestehovala do jine lokality a tak uz nebudu mit k teto kesi tak blizko. Dnes jsem tedy na miste vyzvedl zbyvajici cast kesky.
Dekuji vsem za navstevu teto kese!

More
Hidden : 10/12/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ]
Touto jednoduchou multi kesi bychom Vas chteli upozornit na pamatkove chranenou budovu Ceskoslovenskeho rozhlasu v Plzni na namesti Miru.

[EN]
By bringing you this easy multi-cache we intend to draw your attention to the listed building of Ceskoslovenský rozhlas (The Czechoslovak Radio) in Pilsen at the Námestí Míru square.

 [CZ]

Budova Ceskoslovenského Rozhlasu v Plzni

Verím, že vetšina Plzenanu ani netuší, že budova Ceského Rozhlasu v Plzni na námesti Míru je pamatkove chránenou stavbou. Vetšina z nich ale urcite ví, kde budovu Rozhlasu najde, a také, jak vypadá. Budova byla navržena v roce 1947 architekty F. Hurtem, V. Pavelkou a K. Tausenauem. Na rešení akustické cásti se podleli R. Haisinger a E. Nemcová. Projekt byl realizován v letech 1948-1952. Budova byla navržena a realizována výlucne pro úcely tehdejšího Ceskoslovenského Rozhlasu v Plzni. Patrí mezi nejhodnotnejší funkcionalistickou architekturu na území Plzne.

Budova CS Rozhlasu v Plzni - 2009

Stavebne se jedná o stavbu na nepravidelném pudorysu, s plochou strechou a o trech nadzemních podlaží. Další zajímavostí je to, že projekt nebyl realizován celý (nebylo dostaveno nahrávací a koncertní studium pro symfonická telesa). Bylo zde použito ve své dobe nejmodernejších stavebních technologií a materiálu. Byla zde poprve realizována stavba tzv. plovoucího studia, kdy je studium dusledne oddeleno od konstrukce budovy. Kvalita takto realizovaného studia je taková, že ani nízké prelety vrtulníku záchranné služby k blízké nemocnici nenaruší prubeh natácení. Výsledkem je tedy budova, která krome hodnotného architektonického zpracováni vykazuje velmi kvalitní technické parametry.

I plzenský Rozhlas hrál klícovou roli v srpnu 1968. Stovky lidí bránily prostor pred Rozhlasem. Díky tehdejšímu rediteli Rozhlasu V. Semradovi se ale situace v Plzni nevyhrotila tak jako v Praze. Reditel pozval do budovy velitele okupacní tankové jednotky a dlouze s nim o celé situaci vyjednával. Plzensky Rozhlas jako jediný, i díky technikum zajištujícím prenos k vysílacum, neztichl. Ke 40. výroci usporádal Rozhlas vzpominkový akt. Tank, který tam pri tomto výrocí stál, však ve skutecnosti nedojel až pred budovu. Všechny zustaly stát v nedaleké Klostermannove ulici.

Budova CS Rozhlasu v Plzni - 1968        Budova CS Rozhlasu v Plzni - 2008

Vygooglovane zdroje:
- http://www.plzensky-kraj.cz/Relics.asp?lngPamatka=955491
- http://www.rozhlas.cz/plzen/about/_zprava/344903
- www.monitoring.zcu.cz/2008/Srpen/zcu_0822.RTF

Keška

Keska je velikosti small, obsahuje tuzku a orezavatko. Vypocet souradnic je velice jednoduchý:
1) Na výchozích souradnicích (u vchodu) zjistíte popisné císlo budovy Rozhlasu - ABCD
2) Obejdete budovu (protože kvuli tomu tady jste, abyste si ji rádne prohlédli) a zjistíte pocet garážových (plechových) vrat - E
3) Dopoctete souradnice

N 49° 43.(A+C)(E+A-D)(B-A)'
E 13° 22.(C-D)(E-A-B)(D-B)'

Upozorneni: místo je pomerne frekventované, v blízkosti se scházejí mudlové, proto budte obezretní, nebo radeji lovte pod rouškou tmy!

 


[EN]

The Building of Ceskoslovenský Rozhlas in Pilsen

I believe that most of Pilsen's inhabitants have no idea that the Czech Radio building in Pilsen at the Námestí Míru square is a listed building. But most of them know where to find the Radio building, and also how it looks like. The building was designed in 1947 by architects F. Hurt, V. V. Pavelka and K. Tausenau. The acoustic part of the project was designed by Haisinger R. and E. Nemcová. The project ran from 1948 to 1952. The building was designed and realized exclusively to be used by the former Czechoslovak Radio in Plzen. It belongs to the most valuable functionalist architecture in Pilsen.

The building has an irregular floor plan, with a flat roof and three floors. Another interesting fact is that the whole project was not realized in its entirety (the recording and concert studio for symphony orchestras remained unfinished). The most modern construction technologies and materials of their time were utilized in the construction. The so-called floating studio was created here for the first time, where the studio is strictly separated from the building structure. The quality of a studio constructed this way is so superior, that even a rescue helicopter flying low to a nearby hospital does not disturb the recording. The result is a building which, apart from the valuable architectural design, has very good technical parameters.

Also the Czechoslovak Radio in Pilsen played a key role in August 1968. Hundreds of people guarded the radio building. Thanks to the Radio director V. Semrád, the situation in Pilsen was more pacific compared to that in Prague. The director invited the commander of the occupation tank units and had a long discussion with him about the entire situation. The Czechoslovak Radio in Plzen was the only one to continue broadcasting, also thanks to the technicians who provided the transmission to the transmitters. The Czech Radio arranged a cremony to commemorate the 40th anniversary. The tank that was standing in front of the building during the anniversary ceremoy in reality never came all the way to the building. All of them remained standing in the nearby Klostermann street.

The Cache

The cache is a classic small container. It contains a pencil and a sharpener. It is very easy to calculate the coordinates:
1) At the initial coordinates (at the entrance), you will find the land registry number of the Rozhlas building – ABCD
2) Then you will walk around the building (that being the reason for your trip, to take a really good look at it), counting how many garage (metal) doors there are – E
3) And you will complete the calculation of the coordinates according to the formula

N 49° 43.(A+C)(E+A-D)(B-A)'
E 13° 22.(C-D)(E-A-B)(D-B)'

Caution: The location is fairly busy, there are a lot of muggles in its proximity, so be especially cautious, or better yet, go hunting for the cache when it is dark!

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] cbq fgebzxrz wr xnzra [EN] haqre gur gerr vf fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)