Skip to content

Čertova díra Traditional Geocache

Hidden : 08/21/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Skrýš u zajímavých skal u obce Vedrovice.

ČERTOVA DÍRA

certova dira Nedaleko Vedrovic strmí v lese vysoké, rozervané skály, v nichž nahore je díra, kde prý sídlí cert. Divne sténávaly ty vedrovské skály, jako by nejaká tíže je tlacila. A veru byla to tíže nemalá, tíže podzemská – tlacilo je - rac nás Pán Buh chránit - telo certovo. Telo bylo cerné a vážilo více než sto tisíc centu, ac je bylo sotva videt. Postavu mel cert lidskou a dva rohy. Šaty mel divné, celé ze železa. Místo bot mel kopyta, okovaná ohromnými podkovami. Cert ten vycházel prý vždycky do blízkého lesa s ocima uprenýma do velké knihy, železem pobité, a koho potkal, toho trhal a zanášel do svých skal. Už prý tam ubohých tech lidí bylo víc než ptáku v povetrí a listí na stromech. Proto se také báli Vedrovští do lesu nablízku skal.

Jednou byla velká nouze o mlýnský kámen. Mlynári nevedeli, co pocít, jezdili všude, ale nikde nic. Prijeli také do Vedrovic a obcané jim ukázali na „certovu díru“, ale hned jim vyložili, co a jak, a aby tam nechodili. Mlynári se zprvu zaradovali, ale když slyšeli o nebezpecí, nechtelo se jim do skal. Až teprve jeden z nich se odvážil. Pravda, vypadal jako obr a unesl na ramenou nejsilnejší dva vedrovské muže jako hracku, ale co byl proti síle certa: lev a myš!

Lidé mlynárského zrazovali, ale ten si nedal ríci: "Co prý cert zmuže, jenom at se opováží."" Když videli, že s ním nic není, pokrcili jenom rameny. Chlapík sebral, co potreboval, a šel. Když lezl po balvanech, jako by je slyšel mluvit; všechny ho varovaly pred certem, ba mnohé z nich naríkaly pro toho statného junáka. Ale chlapík si jich nevšímal. Dostoupil certovy díry, podíval se dovnitr a div se nezapotácel, takový ošklivý zápach šel ven. V tom cosi zadunelo a cert stál pred ním. "Co tu chceš?" zahromoval nan. "Kámen pro náš mlýn." Odpovedel mlynárský. Sotva to dorekl, udelala se pod certem díra a ten sletel do ní. Pak se zase zavrela. Mlynár se dlouho díval na ten div, a když se cert nevracel, šel si vyhlédnou vhodný kámen. Lezl výše a tu spatril na jednom míste príhodný balvan, jenže na nem byla vyryta hromada nožu, vidlicek a talíru. Domyslil se, že to byl certuv stul, a jal se tesati. Ale sotva jedno dláto priložil, udelala se z certova stolu hromada popela a z té vyletely k nebi bílé holubice. "Dekujeme ti, mlynári, že jsi nás vysvobodil. Kdybys byl býval okolkoval a nerekl hned, co chceš, byl by cert roztrhal jako mnohé jiné a my bychom tu po veky snad ješte marne úpely. Nyní se cert propadl do pekla a my vysvobozené tobe blahorecíme."

Udivene hledel mlynár na holubice jež po techto slovech ihned zmizely. Poznal, že to byly dušicky, certem popálené. A když si vybral jiný balvan k otesání, ulomil se mu sám a ješte se dolu zakutálel. Když slézal mlynárský chasník dolu, zdálo se mu, jako by si balvany oddychovaly a jemu blahorecily, že je té pekelné tíže na veky zbavil.

Od té doby zmizelo také u Vedrovic sténání skal, ztratila se i díra certova, jen vchod zustal, a nebýti názvu "certova díra", nikdo by se snad na tu událost nepamatoval.

Z knihy Pohádky a povesti od spisovatele Jarolíma Schälera


Skrýš:
Litrový L&L
Šipka se u skal tvárí znacne rozpacite, uvedené souradnice leží približne uprostred obrazce který mi šipka kreslila. Odchylka byla i více jak 10 metru!
SKRÝŠ NENÍ NA SKALÁCH, NENÍ NUTNO NIKAM ŠPLHAT!

Additional Hints (Decrypt)

Cbq xnzrarz, mn xnzrarz...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)