Skip to content

Spicaty vrch / Spicaty Hill (Lodenice) EarthCache

Hidden : 05/13/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Odkryv silurských vulkanitů a sedimentů a naleziště fosilií z doby Joachima Barrande

[EN] Stratigraphical cross-section of the Silurian and old pits after excavation of fossils from the Joachim Barrande's time


[CZ] Odkryv silurských vulkanitů a sedimentů

Pro uznání logu je potřeba navštívit toto místo a poslat mi na na e-mail uvedený v profilu správné odpovědi na níže uvedené otázky (odpovědi zaslané přes funkci Centrum zpráv (Message Center) ne vždy dorazí). Všechny odpovědi jsou zjistitelné na místě, není potřeba nic googlit (u většiny otázek internet stejnak nepomůže). Logovat můžeš hned, v případě nejasností se ozvu*.
1) změř mocnost (tloušťku) diabasového výlevu (polštářové lávy) v odkryvu A - viz referenční bod OA (správná vrstva v odkryvu je vidět na obrázku v listingu i na samotném místě v terénu na infotabuli geologické naučné stezky na protější straně silnice)
2) změř (případně odhadni) délku a výšku celého odkryvu A (viz obrázek)
3) v odkryvu B je vidět vrstva jemnozrnného černého diabasu. Vysvětli, proč na něm nejsou žádné známky přeměny způsobené stykem s mořskou vodou když se tu v době jeho vzniku rozkládalo moře
4) jaká je skutečná velikost ramenonožce Ygera sowerbyana?
5) fotografie tebe nebo tvého osobního předmětu v lokalitě této EarthCache. Logy bez fotky budou smazány **

* promlčecí doba na poslání odpovědí není. Na to že jsou správné obvykle odpovím do několika dní, ale pokud nedorazí vůbec, tak je mohu shánět i po několika měsících
** podle aktuální verze pravidel je od 17.7.2019 povinná fotka povolenaSilur v okolí obce Loděnice (před 427 miliony lety) je proslulý bohatými nalezišti zkamenělin, která se soustřeďují v horninách vázaných na tzv. svatojanské vulkanické centrum. Akumulace silurských vulkanických produktů zde byly tak mocné, že způsobily značné změlčení moře, které tak bylo obzvláště příhodné pro rozvoj bentózních živočichů. Nejlepší odkryvy jsou v zářezu silnice z Loděnic do Bubovic. Zářez silnice vznikl v roce 1939 a je jedním z prvních podrobně stratigraficky a paleontologicky zhodnocených důležitých geologických profilů vulkanickým vývojem siluru v severní části pražské pánve. Profil je mezinárodně významným typickým naleziště řady druhů zkamenělin.
V odkryvu jsou vidět přechody mezi vulkanickými výlevy na mořské dno (při rychlém tuhnutí lávy ve vodě vznikla jejich dobře patrná polštářová struktura) a sedimentacemi vápenců. Všechny tyto uloženiny představují cyklus (přechod z vulkanitů do karbonátů) který se zde v závislosti na intenzitě vulkanické činnosti několikrát opakuje.
V přilehlém lese (nad silnicí) se nachází významná geologická lokalita Barrandovy jámy (jde o přírodní památku vyhlášenou roku 1970), ve které Joachim Barrande získával zkameněliny ze silurských břidlic a vápenců. Tyto staré sběratelské jámy jsou mezinárodně významným typickým nalezištěm řady druhů zkamenělin, zejména trilobitů, ramenonožců, gastropodů, graptolitů a řas.
 

Dva úseky silurského sledu odkryté v zářezech silnice z Loděnice do Bubovic (podle B. Boučka, upravená kresba z roku 1939)

 1. sled (odkryv) v nižším zákrutu silnice (zatáčka blíže k obci Loděnice)
  odkyrv A - zatáčka blíže k obci Loděnice
 2. sled (odkryv) ve vyšším zákrutu silnice (zatáčka blíže k obci Bubovice)
  odkyrv B - zatáčka blíže k obci Bubovice
 1. drcené tufy s vápencovými čočkami
 2. vápnité břidlice
 3. vrstevnaté tufy
 4. diabasové mandlovce
 5. vrstevnaté tufy a tufity s čočkami vápenců
 6. vrstevnaté tufity a tufitické břidlice s faunou
 7. miraspisové vrstvy: tufitické břidlice s vložkami vápenců
 8. deskové vápence s trilobity
 9. tufitické břidlice s vložkami vápenců
 10. okrajové části bazaltové žíly s mandlovcovou texturou a velkými vyrostlicemi živců
 11. černý bazalt

Toto místo je dostupné pěšky, na kole, autem (mezi oběma odkryvy se dá bezpečně parkovat na obou stranách silnice), autobusem (z Loděnic nebo z Bubovic - od zastávky je to asi 2 km pěšky) nebo vlakem (trať 173 (S6), zastávka Loděnice a pak asi 2 km pěšky).
Odkryvy jsou celoročně volně přístupné. Jsou hned vedle silnice, takže je potřeba dávat pozor - občas je tu i trochu silnější provoz.


[EN] Stratigraphical cross-section of the Silurian
Stratigraphical cross-section of the Silurian. The transition of deposition of shales and tuffites to deposition of limestones is exposed. Old pits after excavation of fossils from the Barrande's time are situated nearby.
Bedded tuffites with limestone intercalations and volcanic breccias are penetrated by the vein of fine-grained black basalt. The existence of volcanic islands emerged from the sea is proved by this effusive body.


For the valid "cache found" log: visited this place and send me via profile e-mail answers to these questions:
1) How is depth of the Diabase (Dolerite) in Rock exposure A? - see Reference Point OA (text "Diabasový výlev (polštářové lávy)" in image in infotable)
2) How is long and high this Rock exposure? (see image)
3) In the outcrop B there is a visible layer of fine-grained black diabase. Can you explain why there are no signs (marks) of transformation caused by contact with sea water when the sea had extended there at the time of its creation?
4) How is the really size of brachiopod Ygera sowerbyana?
5) your photo from this place (required - without it, the log will be deleted)
Zdroje informací / sources:

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Rnegupnpur arznwv mnqabh slmvpxbh xenovpxh! [EN] Rnegupnpur unira'g culfvpny pnpur!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)